Een kaart maken

Waarschuwing

Deze handleiding is nu gedateerd. Een nieuwe en bijgewerkte versie is beschikbaar op Een kaart maken (QGIS3)

Vaak wil men een kaart maken die kan worden afgedrukt of gepubliceerd. QGIS heeft een krachtig gereedschap, genaamd Printomgeving dat u in staat stelt uw GIS-lagen te nemen en ze te verpakken als kaarten.

Overzicht van de taak

De handleiding laat zien hoe een kaart van Japan kan worden gemaakt met standaard elementen voor de kaart, zoals Noordpijl, schaalbalk, legenda en label.

Andere vaardigheden die u zult leren

 • Gebruiken van ‘Gelijktijdige CRS-transformatie gebruiken’ om uw gegevens in een andere projectie te visualiseren.

De gegevens ophalen

We zullen een gegevensset van Natural Earth gebruiken - specifiek de Natural Earth Quick Start Kit die prachtig opgemaakte globale lagen bevat die direct in QGIS kunnen worden geladen.

Download de Natural Earth Quickstart Kit.

Gegevensbron [NATURALEARTH]

Procedure

 1. Download en pak de gegevens van de Natural Earth Quick Start Kit uit. Open QGIS. Klik op Project ‣ Open….

../_images/1186.png
 1. Blader naar de map waar u de gegevens van Natural Earth hebt uitgepakt. U zou een bestand moeten zien genaamd Natural_Earth_quick_start_for_QGIS.qgs. Dat is het projectbestand dat de opgemaakte lagen bevat in de indeling QGIS Document. Klik op Open.

../_images/2151.png
 1. U zou vele lagen in de inhoudstabel moeten zien en een opgemaakte kaart van de wereld in het kaartvenster van QGIS. Als u ziet dat fouten worden weergegeven aan de bovenzijde van het kaartvenster, klik op het kruis om ze te sluiten.

../_images/387.png
 1. In deze handleiding zullen we een kaart van Japan maken. Klik op de knop Inzoomen en teken een rechthoek rondom Japan om op het gebied in te zoomen.

../_images/455.png
 1. U kunt enkele kaartlagen uitschakelen voor gegevens die we voor deze kaart niet nodig hebben. Deselecteer het vak naast de lagen 10m_geography_marine_polys en 10m_admin_0_map_units. Vóór we een kaart geschikt maken om te worden afgedrukt, moeten we een toepasselijke projectie kiezen. Deze gegevens staan in een Geografisch Coördinaten Systeem (GCS) waar de eenheden graden zijn. Dat is niet gewenst voor een kaart waar u de afstanden in kilometers of mijlen wilt hebben. We moeten een Geprojecteerd CoördinatenSysteem gebruiken dat vervormingen voor ons interessegebied minimaliseert en eenheden in meters heeft. Universal Transverse Mercator (UTM) is een geschikte keuze voor een geprojecteerd coördinatensysteem. Het is ook globaal, dus is het een goede standaard waarop u kunt vertrouwen en een UTM-zone kunt kiezen die uw interessegebied bevat om vervormingen voor uw regio te minimaliseren. In ons geval zullen we UTM-zone 54N gebruiken. Klik op de knop CRS-status aan de rechter onderzijde van het venster van QGIS.

Notitie

Voor Japan is Japan Plane Rectangular CS een geprojecteerd coördinaten referentiesysteem (CRS) dat ontworpen is voor minimale vervormingen. Het is opgedeeld in 18 zones en als u werkt met een kleinere regio in Japan, is het gebruiken van dit CRS beter.

../_images/552.png
 1. Selecteer het vak Gelijktijdige CRS-transformatie gebruiken. Type Tokyo utm zone54n in het zoekvak Filter. Selecteer Tokyo / UTM Zone 54N - EPSG:3095 als u eenmaal de resultaten ziet. Klik op Toepassen.

../_images/650.png
 1. Nu kunnen we beginnen om onze kaart samen te stellen. Ga naar Project ‣ Nieuwe Printvormgeving.

../_images/749.png
 1. U zult worden gevraagd een titel voor de Printvormgeving in te vullen. U mag die leeg laten en klik op OK.

Notitie

Leeg laten van de naam van de printvormgeving zal een standaard naam, zoals Printvormgeving 1, toewijzen.

../_images/848.png
 1. Klik, in het venster Printvormgeving, op Volledig zoomen om het volledige bereik van de lay-out weer te geven. Nu zouden we de kaartweergave die we in het kaartvenster van QGIS zien, moeten overbrengen naar de printvormgeving. Ga naar Lay-out ‣ Kaart toevoegen.

../_images/1055.png
 1. Als de knop Nieuwe kaart toevoegen actief is, houdt dan de linker muisknop ingedrukt en sleep een rechthoek waar u de kaart wilt invoegen.

../_images/1187.png
 1. U zult zien dat het rechthoekige venster zal worden gerenderd met de kaart uit het kaartvenster van QGIS. De gerenderde kaart zou niet het gehele gebied van onze interesse kunnen bedekken. Selecteer Lay-out ‣ Inhoud verschuiven om de kaart in het venster te verschuiven en het in Printvormgeving te centreren.

../_images/1257.png
 1. Laten we het zoomniveau voor de betrokken kaart aanpassen. Klik op de tab Item-eigenschappen en voer 7000000 in als waarde voor Schaal.

../_images/1355.png
 1. Nu zullen we een kaartdetail toevoegen dat een ingezoomde weergave van het gebied rondom Tokio weergeeft. Selecteer, vóór we wijzigingen maken in het hoofdvenster van QGIS, de vakken Lagen vastzetten voor kaartonderdeel en Laagstijlen vastzetten voor laagitem. Dat zal er voor zorgen dat als we enkele lagen uitschakelen of hun stijlen wijzigen, deze weergave niet zal wijzigen.

../_images/1451.png
 1. Schakel naar het hoofdvenster van QGIS. Gebruik de knop Inzoomen om in te zoomen op het gebied rondom Tokio.

../_images/1548.png
 1. Er zijn enkele gedupliceerde labels die afkomstig zijn van de laag ne_10m_populated_places. U mag die voor deze weergave uitschakelen.

../_images/1645.png
 1. We zijn nu klaar om het kaartdetail in te voegen. Schakel naar het venster Printvormgeving. Ga naar Lay-out ‣ Kaart toevoegen.

../_images/1741.png
 1. Sleep een rechthoek op de plaats waar u het kaartdetail wilt toevoegen. U zult nu merken dat we 2 kaartobjecten in de Printvormgeving hebben. Zorg er voor dat, wanneer we wijzigingen maken, u de juiste kaart heeft geselecteerd. Selecteer het object Kaart 1 dat we zojuist hebben toegevoegd uit het paneel Items. Selecteer de tab Item-eigenschappen. Scroll naar beneden naar het paneel Frame en selecteer het vak ernaast. U kunt de kleur en dikte van de rand van het frame wijzigen zodat het eenvoudig te onderscheiden is van de achtergrond van de kaart.

../_images/1839.png
 1. Een handige mogelijkheid van Printvormgeving is dat het automatisch het gebied van de hoofdkaart, dat wordt weergegeven in ons kaartdetail, kan accentueren. Selecteer het object Kaart 0 uit het paneel Items. Scroll, op de tab Item-eigenschappen, naar beneden tot het gedeelte Overzichtskaarten. Klik op de knop Een nieuw overzicht toevoegen.

../_images/1931.png
 1. Selecteer Kaart 1 als het Kaartframe. Wat dit aan de Printvormgeving doorgeeft is dat het ons huidige object Kaart 0 moet accentueren met het bereik van de kaart die wordt weergegeven in het object Kaart 1.

../_images/2026.png
 1. Nu we het kaartdetail gereed hebben, zullen we een raster en een zebra-rand aan de hoofdkaart toevoegen. Selecteer het object Map 0 uit het paneel Items. Scroll, op de tab Item-eigenschappen, naar beneden naar het gedeelte Rasters. Klik op de knop Voeg een nieuw raster toe.

../_images/2152.png
 1. Standaard hebben de gebruikte rasterlijnen dezelfde eenheden en projecties als de huidige geselecteerde kaartprojecties. het is echter meer algemeen en handiger om de rasterlijnen in graden weer te geven. We kunnen een ander CRS selecteren voor het raster. Klik op de knop wijzigen… naast CRS.

../_images/2227.png
 1. Voer, in het dialoogvenster Keuze Coördinaten ReferentieSysteem, 4326 in in het vak Filter. Selecteer uit de resultaten WGS84 EPSG:4326 als het CRS. Klik op OK.

../_images/2324.png
 1. Selecteer de waarden Interval als 5 graden in beide richtingen X en Y. U kunt de Verschuiving aanpassen om te wijzigen waar de rasterlijnen verschijnen.

../_images/2424.png
 1. Scroll naar beneden naar het gedeelte Grid frame en selecteer een framestijl die naar uw smaak is. Selecteer ook het vak Teken coördinaten.

../_images/2523.png
 1. Pas de Afstand tot kaartvenster zo aan dat de coördinaten leesbaar zijn. Wijzig de Coördinaat precisie naar 1 zodat de coördinaten worden weergegeven tot op het eerste decimale cijfer.

../_images/2620.png
 1. Nu zullen we een Noordpijl aan de kaart toevoegen. Printvormgeving bevat een aardige collectie kaartgerelateerde afbeeldingen - inclusief vele typen Noordpijlen. Klik op Lay-out ‣ Afbeelding toevoegen.

../_images/2719.png
 1. Teken, met de linker muisknop ingedrukt, een rechthoek in de rechter bovenhoek van het kaartvenster. Klik, in het paneel aan de rechterkant, op de tab Item-eigenschappen en vergroot het gedeelte Mappen doorzoeken en selecteer de afbeelding van de Noordpijl die u wilt.

../_images/2818.png
 1. Nu zullen we een schaalbalk toevoegen. Klik op Lay-out ‣ Nieuwe schaalbalk toevoegen.

../_images/2917.png
 1. Klik in de opmaak waar u de schaalbalk wilt laten verschijnen. Zorg er voor dat u, op de tab Item-eigenschappen, het juiste kaartelement hebt gekozen dat de schaalbalk moet weergeven. Kies de stijl die aan uw eisen voldoet. In het paneel Segmenten, kunt u het aantal segmenten en hun grootte aanpassen.

../_images/3016.png
 1. Nu is het tijd om onze kaart te labelen. Klik op Lay-out ‣ Label toevoegen.

../_images/3119.png
 1. Klik op de kaart en teken een vak waar het label zou moeten komen. Vergroot, op de tab Item-eigenschappen, het gedeelte Label en voer de tekst in zoals die hieronder is vermeld. We kunnen de tekst ook als HTML invoeren. Selecteer het vak Renderen als HTML zodat Printvormgeving de HTML-tags zal interpreteren.

<div align=center>
<h1>Map of Japan</h1>
</div>
../_images/3215.png
 1. Voeg op dezelfde wijze nog een label toe om de rechten voor gegevens en software toe te voegen.

../_images/3312.png
 1. Als u eenmaal tevreden bent met de kaart, kunt u die exporteren als afbeelding, PDF of SVG. Laten we het voor deze handleiding exporteren als een afbeelding. Klik op Printvormgeving ‣ Als afbeelding exporteren.

../_images/3412.png
 1. Sla de afbeelding op in de indeling van uw voorkeur. Hieronder staat de geëxporteerde PNG-afbeelding.

../_images/3511.png
comments powered by Disqus