Ruimtelijke query’s uitvoeren (QGIS3)

Ruimtelijke query’s zijn belangrijk voor vele typen van GIS-analyses. Ruimtelijke query’s stellen u in staat objecten op een laag te selecteren op hun ruimtelijke relaties (kruisen met, bevatten, raken etc.) met objecten uit een andere laag. In QGIS is deze functionaliteit beschikbaar via de gereedschappen van Processing Selecteren op plaats en Extract by Location.

Overzicht van de taak

We zullen werken met 2 gegevenslagen voor de stad Melbourne, Australië. Gegeven de gegevenslagen voor de pubs en bars in de stad en de locaties van alle metrostations, willen we alle bars en pubs binnen 500 meter van een metrostation vinden.

Andere vaardigheden die u zult leren

 • Een toepasselijke projectie kiezen en vectorgegevens opnieuw projecteren.

 • Buffers maken.

 • Werken met de gegevensindeling GeoPackage (.gpkg).

De gegevens ophalen

City of Melbourne’s Open Data Platform verschaft veel gegevenssets die al klaar zijn voor GIS voor de stad.

Download de Metro Train Stations with Accessibility Information gegevensset van Metro Trains Melbourne. Exporteer de gegevens in de indeling Original.

../../_images/data110.png

Download de Bars and pubs, with patron capacity gegevensset van de City of Melbourne’s Census of Land Use and Employment (CLUE). Exporteer de gegevens als een CSV.

../../_images/data24.png

Voor het gemak kunt u direct een kopie van de gegevensset downloaden vanaf de link hieronder:

metro_stations_accessbility.zip

Bars_and_pubs__with_patron_capacity

Gegevensbron: [CITYOFMELBOURNE]

Procedure

 1. Zoek in de QGIS Browser naar het bestand metro_stations_accessbility.zip en vergroot het. Selecteer het bestand metro_stations_accessbility.shp en sleep het naar het kaartvenster. Een nieuwe laag metro_stations_accessbility zal worden geladen in het paneel Lagen.

../../_images/1107.png
 1. De gegevenslaag voor de bars en pubs is in de indeling CSV. Ga, om die te laden in QGIS, naar Kaartlagen ‣ Laag toevoegen ‣ Tekstgescheiden laag toevoegen…. ( Bekijk Werkbladen of CSV-bestanden importeren (QGIS3) voor meer details over het importeren van bestanden in de indeling CSV)

../../_images/2102.png
 1. Blader naar, in het dialoogvenster Databronnen beheren | Tekengescheiden tekst, en selecteer het gedownloade bestand Bars_and_pubs__with_patron_capacity.csv als Bestandsnaam. De kolommen X-veld en Y-veld zouden automatisch geselecteerd moeten worden voor respectievelijk x coordinate and y coordinate. Klik op Toevoegen.

../../_images/348.png
 1. U zult een nieuwe laag Bars_and_pubs__with_patron_capacity zien toegevoegd aan het paneel Lagen. Beide invoerlagen zijn in het Geografisch Coördinaten Referentiesysteem (CRS) EPSG:4326 WGS84. Voor het uitvoeren van ruimtelijke analyses wordt aanbevolen om een geprojecteerd Coördinaten Referentiesysteem (CRS) te gebruiken. We zullen nu dus beide lagen opnieuw projecteren naar een toepasselijk regionaal CRS dat vervormingen minimaliseert en het ons mogelijk maakt te werken met eenheden voor afstand zoals meters in plaats van met graden. Ga naar Processing ‣ Toolbox.

../../_images/423.png
 1. Zoek en lokaliseer het algoritme Vector algemeen ‣ Laag opnieuw projecteren. Dubbelklik om het te openen.

../../_images/521.png
 1. Selecteer Bars_and_pubs__with_patron_capacity als de Invoerlaag. Klik op de knop CRS selecteren naast Doel CRS.

../../_images/621.png
 1. Bij het selecteren van een geprojecteerd coördinatensysteem voor uw analyse is het eerste om te doen te zoeken naar een regionaal CRS voor het gebied van interesse. Voor Australië is het Map Grid of Australia (MGA) 2020 een op UTM gebaseerd rastersysteem, dat wordt gebruikt voor lokaal en regionaal maken van kaarten. Melbourne valt in de UTM-zone 55, dus kunnen we het CRS GDA 2020 / MGA zone 55 EPSG:7855` selecteren.

../../_images/720.png

Notitie

Wanneer u niet zeker bent van een lokaal CRS voor de regio waarmee u werkt, is het selecteren van een CRS voor de UTM-zone, gebaseerd op de datum WGS84 een veilige keuze. U kunt het nummer van de UTM-zone voor uw regio opzoeken via UTM Grid Zones of the World.

 1. Klik vervolgens op de knop naast Opnieuw geprojecteerd en selecteer Opslaan naar GeoPackage. Geopackage is de aanbevolen open indeling voor ruimtelijke gegevens en is de standaard indeling voor uitwisseling van gegevens voor QGIS3. Één enkel bestand van GeoPackage .gpkg kan meerdere vector- en rasterlagen bevatten.

../../_images/820.png
 1. Noem het geopackage spatialquery en klik op Opslaan.

../../_images/920.png
 1. Indien gevraagd naar een naam voor de laag, voer dan in bars_and_pubs en klik op OK. Klik op Uitvoeren om de laag opnieuw te projecteren.

../../_images/1027.png
 1. Het venster zal schakelen naar de tab Log en u zult zien dat het algoritme wordt uitgevoerd en een nieuwe uitvoerlaag wordt gemaakt, bars_and_pubs.

../../_images/1130.png
 1. Nu zullen we de laag metro_stations_accessbility opnieuw projecteren. Schakel terug naar de tab Parameters in het venster Laag opnieuw projecteren. Selecteer metro_stations_accessbility als de Invoerlaag. Behoud hetzelfde Doel CRS. Klik vervolgens op de knop naast Opnieuw geprojecteerd en selecteer Opslaan naar GeoPackage. Selecteer hetzelfde uitvoerbestand spatialquery (Onthoud dat één enkel bestand van GeoPackage meerdere lagen kan bevatten, dus zullen we de nieuwe laag opslaan in hetzelfde ebstand van GeoPackage). Voer metro_stations in als de Laagnaam. Klik op Uitvoeren.

../../_images/1228.png
 1. Terug in het hoofdvenster van QGIS zult u 2 nieuwe lagen zien geladen in het paneel Lagen: bars_and_pubs en metro_stations. U mag de zichtbaarheid van de originele lagen uitschakelen. Nu zijn we gereed om de ruimtelijke query uit te voeren. Omdat we zijn geïnteresseerd in het selecteren van de bars en pubs binnen 500 meter van de metrostations, is de eerste stap om een buffer te maken rondom de metrostations die ons zoekgebied weergeeft. Zoek naar het gereedschap Vector geometrie ‣ Buffer in de Toolbox van Processing en dubbelklik erop om het te starten.

../../_images/1326.png
 1. Selecteer, In het dialoogvenster Buffer, metro_stations als de Invoerlaag. Stel 500 meters in als de Afstand. Sla de uitvoer op naar hetzelfde GeoPackage spatialquery en voer metro_stations_buffers in als de Laagnaam. Klik op Uitvoeren.

../../_images/1424.png
 1. U zult een nieuwe laag metro_stations_buffers zien geladen in het paneel Lagen. Nu kunnen we uitzoeken welke punten van de laag bars_and_pubs vallen binnen de polygonen van de laag metro_stations_buffers. Zoek naar het gereedschap Vector selectie ‣ Extract by Location in de Toolbox van Processing en dubbelklik erop om het te starten.

../../_images/1521.png

Notitie

Extract by location zal een nieuwe laag maken met de overeenkomende objecten van de ruimtelijke query. Als u alleen objecten wilt selecteren, gebruik dan het gereedschap Selecteren op plaats.

 1. Selecteer, in het dialoogvenster Extract by location, bars_and_pubs bij Objecten uitnemen uit. Selecteer Kruisen met als het geometrisch voorvoegsel. Stel metro_stations_buffers in als Door objecten te vergelijken van. Sla de uitvoer op naar het geoPackage spatialquery als de laag selected. Klik op Uitvoeren.

../../_images/1620.png
 1. Als de verwerking eenmaal is voltooid zult u de laag selected zien toegevoegd aan het paneel Lagen. Onthoud dat deze laag alleen punten bevat uit bars_and_pubs die vallen binnen de polygonen van de buffers.

../../_images/1721.png
 1. Onze analyse is voltooid. Het zou u kunnen zijn opgevallen dat onze buffers er ovaalvormig uitzien. Dat komt omdat ons project nog steeds is ingesteld op EPSG:4326 WGS84. U kunt gaan naar Project ‣ Eigenschappen ‣ CRS en GDA 2020 / MGA zone 55 EPSG:7855 selecteren die we voor de analyse gebruikten om de resultaten beter te visualiseren. Eenmaal ingesteld op dat CRS, zal de buffer in de juiste vorm verschijnen.

../../_images/1819.png

If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)