Werkbladen of CSV-bestanden importeren (QGIS3)

Vaak staan de gegevens voor GIS in een tabel of een werkblad. U kunt, als u een lijst met lat/long-coördinaten heeft, deze gegevens ook eenvoudig in uw project van GIS importeren.

Overzicht van de taak

We zullen een tekstbestand met gegevens over een aardbeving importeren in QGIS.

De gegevens ophalen

NOAA’s National Geophysical Data Center produceert een grote gegevensset van alle significante aardbevingen sinds 2150 voor Chr. Meer informatie.

Download het tekstbestand Significant Earthquake Database.

Voor het gemak kunt u direct een kopie van beide gegevenssets downloaden vanaf de links hieronder:

signif.txt

Gegevensbron [NGDC]

Procedure

  1. Bekijk uw tabulaire gegevensbron. U moet het opslaan als een tekstbestand en u heeft tenminste twee kolommen nodig die de X- en Y-coördinaten bevatten om deze gegevens in QGIS te importeren., Gebruik de functie Opslaan als in uw programma om het op te slaan als een Tab-gescheiden bestand of een Comma Separated Values (CSV)-bestand als u een werkblad heeft. Als u de gegevens eenmaal op deze manier heeft geëxporteerd, kunt u het openen in een tekstbewerker zoals Notepad om de inhoud te bekijken. In het geval van de Significant Earthquake Database, worden de gegevens al aangeleverd als een tekstbestand dat de latitude en longitude van de centra van de aardbevingen bevat, naast andere gerelateerde attributen. U zult zien dat elk veld wordt gescheiden door een TAB.

../../_images/170.png
  1. QGIS3 komt met een geüniformeerde gegevensbeheerder die het voor u mogelijk maakt alle verscheidene ondersteunde gegevensindelingen te laden. Klik op de knop Databronnen beheren openen op de werkbalk Databronnen. U kunt ook de toetsenbord sneltoets Ctrl + L gebruiken.

../../_images/236.png
  1. Schakel naar de tab Tekengescheiden tekst. Klik op de knop naast Bestandsnaam en specificeer het pad naar het tekstbestand dat u hebt gedownload. Selecteer, in het gedeelte Bestandsindeling, Zelfgekozen tekstscheiders en selecteer Tab. Het gedeelte Geometry definitie zal automatisch worden gevuld als het geschikte velden voor coördinaten X en Y vindt. In ons geval zijn dat LONGITUDE en LATITUDE. U kunt het wijzigen als de import de verkeerde velden selecteert. U kunt het Geometrie CRS laten staan op het standaard CRS EPSG:4326 WGS84. Als u bestand coördinaten bevatte in een ander CRS, kunt u het toepasselijke CRS hier selecteren. Klik op OK.

../../_images/326.png

Notitie

Het is gemakkelijk om de X- en Y-coördinaten te verwarren. Latitude specificeert de Noord-Zuid-positie van een punt en daarom is het een Y-coördinaat. Overeenkomstig specificeert Longitude de Oost-West-positie van een punt en is het een X-coördinaat.

  1. U zult nu zien dat de gegevens zullen worden geïmporteerd en weergegeven in het kaartvenster van QGIS als een nieuwe laag, genaamd signif.

../../_images/413.png
If you liked tutorials on this site and do check out spatialthoughts.com for more free resources.
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License