Een netwerk van rivieren opmaken met expressies (QGIS3)

Bijgedragen door: Steven Kim

In de eerdere handleiding Een geblokte kaart van de wereld maken (QGIS3) gebruikten we expressies voor het op schaal brengen van waarden en het toepassen van een kleurverloop. We bouwen voort op deze concepten en leren hoe expressies te gebruiken om rivieren te visualiseren in een populaire stijl.

Notitie

Deze handleiding focust op het gebruiken van expressies voor opmaak. U kunt ook een andere handleiding, Een gekleurde rivierbekken-kaart maken (QGIS3), bekijken die een andere versie van de hier gebruikte kaart laat zien met een op gereedschappen gebaseerde werkstroom.

Overzicht van de taak

We zullen expressies gebruiken om Zuid-Amerikaanse rivieren te filteren en op te maken - met lijndiktes die hoger gelegen land laten zien en kleuren die het ID van het bekken uit HydroRIVERS weergeven.

../../_images/output3.png

De gegevens ophalen

De gegevensset HydroRIVERS verschaft naadloze bedekking van consistent op grootte gebrachte bereiken van rivieren, ondersteund door geometrische informatie die basisanalyses van de topologie van netwerken van rivieren mogelijk maakt, zoals verbindingen tussen stromen en afstanden. De gegevens zijn een subset van het uitgebreide pakket HydroATLAS van WWF. Laten we de Shapefile van de rivieren in Zuid-Amerika downloaden.

 1. Bezoek de thuispagina van HydroRIVERS.

../../_images/data119.png
 1. De pagina heeft links voor globale en regionale extracten van de HydroRIVERS in Shapefile en indelingen voor geodatabases. Scroll maar beneden en klik op de downloadlink voor de Shapefile South America. U zult het bestand HydroRIVERS_v10_sa_shp.zip gedownload zien worden, wat wordt gebruikt voor deze handleiding.

../../_images/data26.png

Voor het gemak kunt u direct een kopie van bovenstaand bestand laden vanaf de link hieronder: HydroRIVERS_v10_sa_shp.zip

Gegevensbron: [HYDROSHEDS]

Procedure

 1. Zoek in de QGIS Browser naar het bestand HydroRIVERS_v10_sa_shp.zip en vergroot het. Selecteer het bestand HydroRIVERS_v10_sa_shp/HydroRIVERS_v10_sa.shp en sleep het naar het kaartvenster.

../../_images/1143.png
 1. Een nieuwe laag HydroRIVERS_v10_sa zal nu in QGIS worden geladen en u zou een kaart van de rivieren in Zuid-Amerika moeten zien. Klik op Paneel Laag opmaken openen.

../../_images/2122.png
 1. Schakel van Enkel symbool naar Regel-gebaseerd.

../../_images/360.png
 1. Dubbelklik op de standaardregel om naar het dialoogvenster Regel bewerken te gaan.

../../_images/433.png
 1. To filter using an expression, click the Filter ε. This will open the Expression Builder.

../../_images/529.png
 1. Selecteer het vak Expressie aan de linkerkant om de expressie als volgt in te voeren en klik op OK. Deze expressie selecteert objecten river met een hoger gelegen land dat gelijk is aan of groter dan 100 vierkante km.

"UPLAND_SKM" >= 100
../../_images/628.png
 1. De kaart laat nu de gefilterde rivieren zien met gebieden hoger gelegen land. U kunt deze drempel aanpassen, gebaseerd op de schaal van uw regio.

../../_images/728.png
 1. Nu we een expressie hebben gebruikt om de objecten te filteren, laten we een expressie gebruiken om elk segment van ene rivier een kleur te geven, gebaseerd op het veld MAIN_RIV. Scroll naar beneden naar de opties Symbool in het paneel voor de opmaak en selecteer Doorgetrokken lijn om de opties voor de opmaak op te halen, zoals kleur, lijndikte en meer. Klik op de knop Data-bepaalde ‘override’ voor de Kleur en selecteer Bewerken… in het menu.

../../_images/827.png
 1. Dit brengt het dialoogvenster Expressie Bouwer voor kleur naar voren. Voer de expressie hieronder in. Deze expressie combineert de functies ramp_color() en scale_linear() om kleuren te selecteren uit het spectrale kleurverloop binnen het bereik van de waarden ID van MAIN_RIV. Klik op OK om het dialoogvenster te verlaten.

ramp_color('Spectral',scale_linear("MAIN_RIV",
minimum("MAIN_RIV"),maximum("MAIN_RIV"),0,1))
../../_images/928.png
 1. In het dialoogvenster Regel bewerken, klik op de knop Data-bepaalde ‘override’ voor Lijndikte en selecteer Bewerken… in het menu. Voer de volgende expressie in. De expressie brengt de lijndikte op schaal, gebaseerd op het gebied van het hoger gelegen land van elk segment van een rivier, met een minimum van 0,01 mm tot een maximum van 0,1 mm voor rivieren met een hoger gelegen land dat gelijk is aan of groter dan 10.000 km².

scale_linear("UPLAND_SKM",100,10000,0.01,0.1)
../../_images/1034.png
 1. Klik op OK om het dialoogvenster te verlaten. De lijnen voor de rivieren zullen nu in verschillende dikten worden gerenderd, gebaseerd op hun gebied van hoger gelegen land. De expressie moet voor elk object worden geëvalueerd en dus kan het renderen even duren.

../../_images/1144.png
 1. Laten we de kleur van de achtergrond wijzigen naar zwart om te contrasteren met onze keuzes voor de kleuren. Navigeer naar Project ‣ Eigenschappen ‣ Algemeen. Klik op het pijltje naar beneden en selecteer zwart. Klik op OK.

../../_images/1237.png
 1. U zou nu het voltooide netwerk van de rivieren in Zuid-Amerika moeten zien.

../../_images/1335.png

If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)