Geanimeerde gegevens tijdreeks (QGIS3)

Tijd is een belangrijke component van veel ruimtelijke gegevenssets. Naast informatie over de locatie verschaft tijd een andere dimensie voor analyseren en visualiseren van gegevens. Als u werkt met een gegevensset die tijdstempels bevat of waarnemingen hebt opgenomen in meerdere tijdstappen, kunt u die gemakkelijk visualiseren met de plug-in TimeManager in QGIS. TimeManager stelt u in staat ‘stukjes’ gegevens te bekijken en te exporteren tussen bepaalde tijdintervallen die kunnen worden gecombineerd in animaties.

Overzicht van de taak

We zullen een puntenlaag gebruiken van maritieme incidenten met piraten, een visualisatie van een heatmap maken en een animatie maken over hoe de hotspots voor piraten zijn gewijzigd over de laatste 20 jaar.

Andere vaardigheden die u zult leren

 • De renderer Heatmap gebruiken om snel dichte puntgegevens te visualiseren

 • Aangepaste kaartprojecties maken en gebruiken

De gegevens ophalen

National Geospatial-Intelligence Agency’s Maritime Safety Information portal verschaft een shapefile van alle incidenten van maritieme piraterij in de vorm van Anti-shipping Activity Messages. Download de Arc Shapefile versie van de database.

Natural Earth heeft verscheidene globale vectorlagen. Download de 10m Physical Vectors - Land die polygonen voor landen bevat.

Voor het gemak kunt u direct een kopie downloaden van bovenstaande lagen vanaf de links hieronder:

ASAM_shp.zip

ne_10m_land.zip

Gegevensbron: [NGA_MSI] [NATURALEARTH]

Instellen

Ga naar Plug-ins ‣ Plug-ins beheren en installeren…. Zoek naar en installeer de plug-in TimeManager.

../../_images/setup1.png

Procedure

 1. Zoek, in het paneel QGIS Browser, de map waar u uw gegevens hebt gedownload. Vergroot het item ne_10m_land.zip en selecteer de laag ne_10m_land.shp. Sleep de laag naar het kaartvenster. Zoek vervolgens het bestand ASAM_shp.zip op. Vergroot het en selecteer de laag asam_data_download/ASAM_events.shp en sleep die naar het kaartvenster.

../../_images/19.png
 1. Als de laag eenmaal is geladen kunt u de individuele punten zien van de plaatsen van incidenten van piraterij. Er zijn duizenden incidenten en het is moeilijk te bepalen welke meer piraterij hebben. In plaats van de individuele punten is een betere manier om deze gegevens te visualiseren met een heatmap. Selecteer de laag ASAM_events en klik op de knop Paneel Laag opmaken openen in het paneel Lagen. Klik op de keuzelijst Enkel symbool.

../../_images/21.png
 1. Selecteer, in de keuzelijst voor de selectie van de renderer, de renderer Heatmap. Selecteer vervolgens het kleurverloop Viridis uit de selectie voor Kleurverloop.

../../_images/31.png
 1. Pas de waarde Straal aan naar 5.0. Vergroot, onderin, het gedeelte Renderen van lagen en pas de Doorzichtbaarheid aan naar 75.0%. Dit geeft een net visueel effect van de hotspots met de laag met landen eronder.

../../_images/41.png
 1. Laten we nu deze gegevens animeren om een jaarlijkse kaart van incidenten met piraten weer te geven. Ga naar Plug-ins ‣ TimeManager ‣ Toggle visibility.

../../_images/51.png
 1. Klik, in het paneel TimeManager, op Settings.

../../_images/61.png
 1. Klik, in het venster Time manager settings, op de knop Add layer.

../../_images/71.png
 1. De brongegevens bevatten een attribuut dateofocc - wat de datum vertegenwoordigt waarop het incident plaatsvond. Dit is het veld dat door de plug-in zal worden gebruikt om de punten te bepalen die voor elke periode zullen worden gerenderd. Selecteer ASAM_events als de Layer en dateofocc as de Start time. De End time zou moeten worden ingesteld op Same as start. Klik op OK.

../../_images/81.png
 1. Klik, terug in het venster Time manager settings, op de knop OK.

../../_images/91.png
 1. Klik op het pictogram Power in het paneel TimeManager om de plug-in in te schakelen. Stel de Time frame size to be 1 years. Eenmaal ingeschakeld zult u een pictogram voor een filter zien naast de laag ASAM_events. TimeManager werkt door het toepassen van een filtert op de laag, gebaseerd op het geselecteerde veld en een gespecificeerde tijdperiode.

../../_images/101.png

Notitie

Omdat TimeManager werkt door het toepassen van een filter op de laag, werkt het alleen met typen lagen die die mogelijkheid ondersteunen. De meeste typen gegevensbronnen ondersteunen het - met één belangrijke uitzondering: de tijdelijke geheugenlagen. Als u eerder enige verwerking had gedaan en een tijdelijke geheugenlaag hebt, klik dan met rechts en selecteer Permanent maken… vóórdat u TimeManager gebruikt op die laag.

 1. Nu bent u klaar om de animatie te bekijken. Klik op de knop Play om de animatie van de jaarlijkse hotspots voor piraten te bekijken.

../../_images/11.gif
 1. U zult zien dat voor elk frame van de animatie een datum wordt weergegeven aan de rechter onderkant. Laten we, in plaats van de volledige datum en tijd, dit wijzigen om het jaar weer te geven dat de kaart weergeeft Klik op Settings in het paneel Time Manager . Klik op Time display options in het dialoogvenster Time manager settings.

../../_images/121.png
 1. Pas Font Size aan naar 25. Wijzig de indeling DateTime naar %Y. De indeling voor de tijd zou moeten worden gespecificeerd in de indeling Python strftime. %Y is de afgekorte code voor een jaar met 4 cijfers. U kunt ook de Placement direction wijzigen naar NW. Klik op OK.

../../_images/131.png
 1. Selecteer, terug in het dialoogvenster Time manager settings, het keuzevak Looping animation checkbox. Dit helpt wanneer u wijzigen maakt aan de opmaak en de opmaak zo aanpast dat de animatie doorlopend wordt afgespeeld vanaf start. Klik op OK.

../../_images/141.png
 1. Als u nu de animatie opnieuw afspeelt zult u zien dat het label voor het jaar wordt weergegeven in de linker bovenhoek. We zouden op dit punt de animatie kunnen exporteren, maar er is één wijziging die we nog kunnen toepassen om onze kaart nog iets beter te maken. De standaard kaartprojectie is EPSG:4326, die OK is voor het opslaan van de brongegevens, maar niet ideaal is voor globale visualisatie zoals deze. Ik hou meer van de Equal Earth Projection voor een visueel aantrekkelijker en meer nauwkeurige weergave van de wereld. Het is een vrij nieuwe projectie en nog niet beschikbaar als een vooraf gedefinieerde optie in QGIS. Maar er is een gemakkelijke manier om het te gebruiken in QGIS, door een aangepaste projectie te definiëren. Ga naar Extra ‣ Aangepaste projecties….

../../_images/151.png
 1. Klik, in het dialoogvenster Definitie aangepast Coördinaten ReferentieSysteem `, op de knop :guilabel:`+. Voer Equal Earth in als de name. Voer de volgende definitie in het vak Parameters in. De parameters moeten worden gespecificeerd in de indeling PROJ. Klik na het invoeren van de parameters op OK.

+proj=eqearth +datum=WGS84 +wktext
../../_images/161.png
 1. Klik, in het hoofdvenster van QGIS, op de weergave Huidig CRS in de rechter benedenhoek.

../../_images/171.png
 1. Zoek naar Equal Earth om de nieuw geselecteerde projectie te vinden en te selecteren. Klik op OK.

../../_images/181.png
 1. U zult de kaart zien transformeren naar de projectie Equal Earth. Nu zijn we klaar om de animatie te exporteren. Zorg er voor, vóór het exporteren, dat de schuifbalk voor de tijd in het paneel Time Manager is ingesteld op de startpositie. Exporteren van de animatie zal beginnen vanaf de huidige positie van de schuifbalk voor de tijd. Klik op de knop Export Video in het paneel Time Manager.

../../_images/191.png
 1. Klik, in het dialoogvenster Export Video, op Select output folder en selecteer een map op uw computer. Selecteer de optie Frames only en klik op OK om het proces voor exporteren te beginnen.

../../_images/20.png
 1. Als het exporteren is voltooid, zult u PNG-afbeeldingen voor elk jaar in de uitvoermap zien staan. Laten we nu een geanimeerde GIF maken uit deze afbeeldingen. Er zijn veel opties voor het maken van animaties uit individuele frames van afbeeldingen. Ik hou van ezgif.com als een gemakkelijk en online gereedschap. Bezoek de site en klik op Choose Files en selecteer alle .png-bestanden. Merk op dat de map van de export ook een bestand .pgw heeft voor elk frame dat de informatie voor de geoverwijzingen bevat. U wilt misschien de afbeeldingen sorteren op Type, om alleen de .png-bestanden gemakkelijker in bulk te selecteren. Klik, als alle bestanden zijn geselecteerd, op de knop Upload and make a GIF!.

../../_images/211.png
 1. Klik, als het proces eenmaal is voltooid, op de knop Save om de GIF naar uw computer te downloaden.

../../_images/animation.gif
If you liked tutorials on this site and do check out spatialthoughts.com for more free resources.
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License