Een geblokte kaart van de wereld maken (QGIS3)

Bijgedragen door: Steven Kim

In de vorige handleiding Basis filteren en opmaken met expressies (QGIS3) hebben we gezien hoe eenvoudig expressies kunnen worden gebruikt om gegevens in QGIS te filteren en op te maken. We borduren hierop voort door een geblokte wereld te maken uit een hexagonaal raster met waarden voor hoogte.

Overzicht van de taak

We zullen een hexagonaal raster nemen dat waarden voor hoogte bevat en een wiskundige functie gebruiken om een variabele voor de hoogte in te stellen voor de 2.5D-renderer en een voorwaardelijk argument om een kleurverloop toe te passen.

../../_images/output.png

Andere vaardigheden die u zult leren

 • Ontdekken en downloaden van gegevenssets met hoogten.

 • Maken van een hexagonale raster en uitnemen van statistieken voor het raster uit elke rastercel.

 • Toevoegen van een nieuw kleurverloop aan QGIS

De gegevens ophalen

OpenTopography verschaft toegang tot vele open gelicenseerde gegevenssets met hoogten. We zullen een DEM voor uw gebied van interesse uitnemen en downloaden uit een globale DEM en gegevensset Ocean Bathymetry, gehost op OpenTopography.

 1. Bezoek de gegevenspagina Global Bathymetry and Topography at 15 Arc Sec: SRTM15+ V2.5.5 op de website OpenTopography. Dit is een 500m resolutie globale gegevensset, afgeleid van SRTM DEM en verscheidene gegevenssets van oceaan bathymetrie.

../../_images/data12.png
 1. Scroll naar beneden naar het gedeelte 1. Select area of data to process. Klik op de knop SELECT A REGION en teken een rechthoek die uw gebied van interesse bedekt.

../../_images/data21.png
 1. Als het gebied eenmaal is ingesteld, scroll naar beneden naar het gedeelte 2. Data Outputs Formats en selecteer GeoTiff. Laat alle andere opties op hun standaard staan en scroll naar beneden naar het gedeelte Job Description. Voer uw e-mailadres in om te worden genotificeerd als de download gereed is. Klik op de knop SUBMIT.

../../_images/data31.png
 1. The download may take a few minutes to get processed. Once ready, you will receive a link to download the selected subset. Download the file to your computer. The downloaded file is a tar compressed file that needs to be uncompressed to be opened in QGIS. On Windows, you may use an external program like 7-Zip to uncompress and extract the output_SRTM15Plus.tif file.

../../_images/data41.png
 1. In QGIS, lokaliseer het bestand output_SRTM15Plus.tif in de Browser. Sleep het en zet het neer in het QGIS kaartvenster. Als een nieuwe laag zal output_SRTM15Plus worden toegevoegd aan het paneel Lagen.

../../_images/data51.png
 1. Open de Toolbox van Processing via Processing ‣ Toolbox. Zoek en lokaliseer het algoritme Vector maken ‣ Grid maken. Dubbelklik erop om het te openen.

../../_images/data61.png
 1. In het dialoogvenster Grid maken, kies Hexagoon als het Type grid. We zullen een raster maken dat de gehele DEM bedekt. Klik dus, voor het Grid-bereik, op het pijltje voor de keuze en selecteer Uit laag berekenen ‣ output_SRTM15Plus.

../../_images/data71.png
 1. Ons geselecteerd gebied is behoorlijk groot, dus kunnen we een raster van 1 graad maken. Selecteer 1 voor zowel Horizontale afstand als Verticale afstand. Als u met een kleiner gebied werkt, zou u een kleinere afstand voor het raster kunnen kiezen. Laat de andere opties op hun standaardwaarden en klik op de knop Uitvoeren om het raster te maken.

../../_images/data8.png
 1. Een nieuwe laag Raster zal worden toegevoegd aan het paneel Lagen. We zullen nu de minimum, maximum en gemiddelde waarden voor hoogten uitnemen uit elk polygoon van het raster. Selecteer de laag Raster en lokaliseer het algoritme Rasteranalyse ‣ Gebiedsstatistieken uit de Toolbox van Processing. Dubbelklik erop om het te openen.

../../_images/data9.png
 1. Selecteer Raster als de Invoerlaag en output_SRTM15Plus als de Rasterlaag. Voer dem_ in als het Voorvoegsel uitvoerkolom. Vervolgens willen we configureren welke statistieken we uit het raster willen uitnemen. Klik op de knop naast Statistieken om te berekenen.

../../_images/data10.png
 1. Selecteer de opties voor de waarden Gemiddelde, Maximum en Minimum en klik op OK. We zullen de resultaten opslaan naar een bestand. Klik op de knop naast Gebiedsstatistieken en selecteer Opslaan als bestand….

../../_images/data111.png
 1. Blader naar een map op uw computer en voer de bestandsnaam in als hex_grid_with_elevation. Zorg ervoor dat het type bestand is geselecteerd als GPKG-bestanden (*.gpkg). Klik op Opslaan. Als het dialoogvenster Gebiedsstatistieken is geconfigureerd, klik dan op Uitvoeren.

../../_images/data121.png
 1. Het verwerken kan enige minuten duren, afhankelijk van de grootte van uw raster. Als de berekeningen eenmaal zijn voltooid, zal een nieuwe laag hex_grid_with_elevation worden toegevoegd aan het paneel Lagen. Dit is een vectorlaag met de attributen dem_mean, dem_min en dem_max, die de statistieken voor de hoogten bevatten die zijn uitgenomen uit de DEM.

../../_images/data13.png

Voor het gemak kunt u direct een kopie van het voorbereide raster downloaden vanaf hieronder:

hex_grid_with_elevation.gpkg

Gegevensbron [OPENTOPOGRAPHY]

Procedure

 1. Zoek in de QGIS Browser naar het bestand hex_grid_with_elevation.gpkg en vergroot het. Selecteer de laag hex_grid_with_elevation.gpkg en sleep het naar het kaartvenster.

../../_images/120.png
 1. Een nieuwe laag hex_grid_with_elevation zal nu worden geladen in QGIS en u zou een hexagonaal raster moeten zien.

../../_images/218.png
 1. Voordat we doorgaan moeten we eerst een kleurverloop toevoegen dat geschikt is voor het inkleuren van DEM’s. Klik op Extra op de menubalk en selecteer Stijlmanager.

../../_images/316.png
 1. Klik op het plusteken Item toevoegen aan de onderzijde en selecteer Catalog: cpt-city….

../../_images/45.png
 1. Scroll down the color ramps until you find wiki-1.02. There may be several with the same name, just click on one and click OK.

../../_images/55.png
 1. In het venster ‘Nieuw kleurverloop opslaan’, voer de waarde wiki-1.02 in als de Naam.

../../_images/65.png
 1. Klik op Opslaan om het venster te verlaten en klik dan op Sluiten om de Stijlmanager te verlaten. Nu is het kleurverloop wiki-1.02 beschikbaar om in uw projecten te gebruiken en kunnen we doorgaan.

../../_images/75.png
 1. Klik op Paneel Laag opmaken openen en schakel van Enkel symbool naar 2.5 D. Klik op de knop ε, naast Hoogte:

../../_images/85.png
 1. Voer, in de Expressiebouwer, de volgende expressie in. Deze expressie gebruikt de functie scale_exp() om het bereik van de waarden voor het attribuut dem_mean te wijzigen van 0-10000 naar 0-4 en om een exponent van 2 te gebruiken. Het exponentieel op schaal brengen ziet er netjes uit in de geblokte wereld. De +8000 is ervoor om de bodem van de oceaan gelijk aan nul te maken.

scale_exp(("dem_mean"+8000),0,10000,0,4,2)
../../_images/95.png
 1. Wijzig de Hoek naar 135.

../../_images/108.png
 1. We zullen onze eigen kleuren toepassen op het raster. Schakel uit Muren voorzien van schaduw, gebaseerd op aspect en Schaduw.

../../_images/1111.png
 1. U zou de topografie van het gebied vorm moeten zien krijgen. Klik op Paneel Laag opmaken openen en schakel van 2.5D terug naar Enkel symbool.

../../_images/128.png
 1. In het venster Symbool, merk op dat er twee Geometrie-generatoren zijn, elk met een laagtype Standaard vulling. De eerste Standaard vulling is het bovenste vlak van elk blok, terwijl de tweede Standaard vulling is de zijkant is.

../../_images/137.png
 1. Klik op de eerste Standaard vulling om de kleur van het bovenste vlak te wijzigen. Klik op de knop Data-bepaalde ‘override’ voor de Vulkleur en selecteer Bewerken… in het menu.

../../_images/147.png
 1. Dat brengt het dialoogvenster Expressiebouwer voor de Vulkleur naar voren. Voer de volgende expressie in. Deze expressie heeft een voorwaardelijk argument CASE om de kleuren van wiki-1.02 te gebruiken als de waarde van het attribuut dem_mean groter is dan of gelijk aan nul en groen-blauwe kleuren als dem_mean kleiner is dan nul.

CASE
WHEN "dem_mean" >= 0 THEN ramp_color('wiki-1.02',scale_linear("dem_min",0,1500,0.4,1))
ELSE ramp_color('GnBu',scale_linear("dem_mean",-6000,0,1,0))
END
../../_images/157.png
 1. Het hexagonale raster is nu gerenderd in kleuren die worden bepaald door onze expressie. Klik op de knop Data-bepaalde ‘override’ voor de Vulkleur en selecteer Kopiëren in het menu.

../../_images/167.png
 1. Klik op de knop Data-bepaalde ‘override’ voor de Lijnkleur en selecteer Plakken in het menu.

../../_images/177.png
 1. U zou moeten zien dat de kleuren zich aanpassen en onze kaart is voltooid. Experimenteer vooral met de expressies in deze handleiding, zoals het wijzigen van parameters in de functies voor de hoogte of toevoegen van of proberen van nieuwe kleurverlopen.

../../_images/185.png

If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)