Een plug-in in Python bouwen

Waarschuwing

Een nieuwe versie van deze handleiding is beschikbaar op Een plug-in in Python bouwen (QGIS3)

Plug-ins zijn een fantastische manier om de functionaliteit van QGIS uit te breiden. U kunt plug-ins schrijven met behulp van Python die kunnen variëren van het toevoegen van een eenvoudige knop tot gesofisticeerde gereedschappen. Deze handleiding zal een overzicht van het proces geven voor het instellen van uw ontwikkelomgeving, de interface voor een plug-in ontwerpen en code schrijven voor interactie met QGIS. Bekijk de handleiding Beginnen met programmeren in Python om bekend te raken met de basisbeginselen.

Overzicht van de taak

We zullen een eenvoudige plug-in ontwikkelen, genaamd Attributen opslaan die gebruikers in staat zal stellen een vectorlaag uit te zoeken en de attributen daarvan weg te schrijven naar een CSV-bestand.

De gereedschappen ophalen

Qt Creator

Qt is een framework voor softwareontwikkeling dat is gebruikt om toepassingen te ontwikkelen die kunnen worden uitgevoerd op Windows, Mac, Linux als ook op verschillende mobiele besturingssystemen. QGIS zelf is geschreven met behulp van het framework Qt. Voor de ontwikkeling van plug-ins zullen we een toepassing gebruiken, genaamd Qt Creator om de interface voor onze plug-in te ontwerpen.

Download en installeer de software van Qt Creator vanaf SourgeForge

Python Bindings voor Qt

Omdat we de plug-in ontwikkelen in Python, moeten we de Python bindings voor Qt installeren. De methode voor het installeren hiervan is afhankelijk van het platform dat u gebruikt. Voor het bouwen van plug-ins hebben het gereedschap voor de opdrachtregel pyrcc4 nodig.

Windows

Download de OSGeo4W network installer en kies Express Desktop Install. Installeer het pakket QGIS. Na die installatie zult u in staat zijn toegang te verkrijgen tot het gereedschap pyrcc4 via de OSGeo4W Shell.

Mac

Installeer de Homebrew pakketbeheerder. Installeer het pakket PyQt door de volgende opdracht uit te voeren:

brew install pyqt

Linux

Afhankelijk van uw distributie, zoek en installeer het pakket python-qt4. Op Ubuntu en Debian-gebaseerde distributies kunt u de volgende opdracht uitvoeren:

sudo apt-get install python-qt4

Een tekstbewerker of een Python IDE

Elke soort softwareontwikkeling vereist een goede tekstbewerker. Als u al een favoriete tekstbewerker of een IDE (Integrated Development Environment) heeft, zou u die kunnen gebruiken voor deze handleiding. Anders biedt elk platform een grote variëteit van gratis of betaalde opties voor tekstbewerkers. Kies er een die aan uw wensen voldoet.

Deze handleiding gebruikt de bewerker Notepad++ op Windows.

Windows

Notepad++ is een goede gratis tekstbewerker voor Windows. Download en installeer de tekstbewerker Notepad++.

Notitie

Indien u Notepad++ gebruikt, zorg er dan voor dat Omzetten in spaties is geselecteerd in Instellingen ‣ Voorkeuren ‣ Tabs. Python is bijzonde rgevoelig voor witruimte en deze instelling zal er voor zorgen dat tabs en spaties op de juiste manier worden behandeld.

plug-in Plugin Builder

Er is een nuttige plug-in voor QGIS, genaamd Plugin Builder die alle noodzakelijke bestanden en onderliggende code voor een plug-in maakt. Zoek en installeer de plug-in Plugin Builder. Bekijk Plug-ins gebruiken voor meer details over hoe plug-ins te installeren.

plug-in Plugins Reloader

Dit is een andere nuttige hulpplug-in die het iteratief ontwikkelen van plug-ins mogelijk maakt. Met behulp van deze plug-in kunt u de code voor uw plug-in wijzigen en die hebben gereflecteerd in QGIS zonder dat u QGIS elke keer opnieuw moet starten. Zoek en installeer de plug-in Plugin Reloader. Bekijk Plug-ins gebruiken voor meer details over hoe plug-ins te installeren.

Notitie

Plugin Reloader is een experimentele plug-in. Zorg er voor dat u ook Ook de experimentele plugins tonen in de instellingen van Plug-ins installeren en beheren te selecteren, als u hem niet kunt vinden.

Procedure

 1. Open QGIS. Ga naar Plug-ins ‣ Plugin Builder ‣ Plugin Builder.

../_images/1164.png
 1. U zult het dialoogvenster zien van QGIS Plugin Builder met een formulier. U kunt het formulier vullen met details met betrekking tot onze plug-in. De Class name zal de naam zijn van de Python Class die de logica van de plug-in bevat. Dit al ook de naam zijn van de map die alle bestanden van de plug-in bevat. Voer SaveAttributes in als de naam van de klasse. De Plugin name is de naam waarmee uw plug-in zal verschijnen in Plug-ins beheren en installeren. Voer de naam in als Attributen opslaan. Voeg een beschrijving toe in het veld Description. De Module name zal de naam zijn van het belangrijkste Python-bestand voor de plug-in. Voer die in als save_attributes. Laat de versienummers zoals zij zijn. De waarde Text for menu item zal zijn hoe de gebruikers uw plug-in zullen vinden in het menu van QGIS. Voer het in als Attributen opslaan als CSV. Voer uw naam en e-mailadres in in de toepasselijke velden. Het veld Menu bepaalt waar het item voor uw plug-in wordt toegevoegd in QGIS. Selecteer, omdat onze plug-in bestemd is voor vectorgegevens, Vector. Selecteer het vak Flag the plugin as experimental onderin. Klik op OK.

../_images/2136.png
 1. Vervolgens zult u worden gevraagd om een map te kiezen voor uw plug-in. U moet naar de map voor de QGIS Python plug-ins bladeren op uw computer en Map selecteren selecteren. Normaal gesproken is een map .qgis2/ aanwezig in uw eigen gebruikersmap. De locatie van de map plugin is als volgt afhankelijk van uw platform: (Vervang username door uw gebruikersnaam)

Windows

c:\Users\username\.qgis2\python\plugins

Mac

/Users/username/.qgis2/python/plugins

Linux

/home/username/.qgis2/python/plugins
../_images/378.png
 1. U zult een dialoogvenster ter bevestiging zien als de sjabloon voor uw plug-in eenmaal is gemaakt. Onthoud het pad naar de map voor de plug-in.

../_images/445.png
 1. Vóór we onze nieuw gemaakte plug-in kunnen gebruiken, moeten we het bestand resources.qrc , dat werd gemaakt door de Plugin Builder, compileren. Start de OSGeo4W Shell op Windows of een terminal op Mac of Linux.

../_images/539.png
 1. Blader naar de map voor de plug-in waar de uitvoer van de Plugin Builder werd gemaakt. U kunt de opdracht cd, gevolgd door het pad naar de map, gebruiken.

cd c:\Users\username\.qgis2\python\plugins\SaveAttributes
../_images/638.png
 1. Als u eenmaal in de map bent, typ make. Dat zal de opdracht pyrcc4 uitvoeren die we hadden geïnstalleerd als deel van de Qt bindings voor Python.

make
../_images/738.png
 1. Nu zijn we klaar om een eerste blik te werpen op de brandnieuwe plug-in die we hebben gemaakt. Sluit QGIS en start het opnieuw. Ga naar Plug-ins ‣ Plug-ins beheren en installeren en schakel de plug-in Attributen opslaan in op de tab Geïnstalleerd. U zult zien dat er een nieuw pictogram op de werkbalk staat en een nieuw menuitem onder Vector ‣ Attributen opslaan ‣ Attributen opslaan als CSV`. Selecteer die om het dialoogvenster voor de plug-in te starten.

../_images/837.png
 1. U zult een nieuw blanco dialoogvenster zien, genaamd Attributen opslaan. Sluit dit dialoogvenster.

../_images/938.png
 1. We zullen nu ons nieuw dialoogvenster ontwerpen en enkele elementen voor de gebruikersinterface er aan toevoegen. Open het programma Qt Creator en ga naar File –> Open File or Project….

../_images/1045.png
 1. Blader naar de map met de plug-in en selecteer het bestand save_attributes_dialog_base.ui file. Klik op Openen.

../_images/1165.png
 1. U zult een blanco dialoogvenster uit de plug-in zien. U kunt met slepen en neerzetten elementen verplaatsen vanuit het paneel aan de linkerkant naar het dialoogvenster. We zullen een type Combo Box van Input Widget toevoegen. Sleep het naar het dialoogvenster van de plug-in.

../_images/1248.png
 1. Maak het combinatievak op maat en pas de grootte aan. Sleep nu een type Label van Display Widget in het dialoogvenster.

../_images/1346.png
 1. Klik op de labeltekst en voer in Selecteer een laag.

../_images/1443.png
 1. Sla dit bestand op door te gaan naar File ‣ Save save_attributes_dialog_base.ui. Onthoud dat de naam van het object combinatievak comboBox is. We zullen er met die naam naar moeten verwijzen om interacties uit te kunnen voeren met behulp van code voor Python.

../_images/1540.png
 1. Laten we onze plug-in opnieuw laden zodat we de wijzigingen in het venster van het dialoogvenster kunnen zien. Ga naar Plug-ins ‣ Plugin Reloader ‣ Choose a plugin to be reloaded.

../_images/1638.png
 1. Selecteer AttributenOpslaan in het dialoogvenster Configure Plugin reloader.

../_images/1736.png
 1. Klik nu op de knop Attributen opslaan als CSV. U zult het nieuw ontworpen dialoogvenster zien.

../_images/1833.png
 1. Laten we enige logica toevoegen aan de plug-in die het combinatievak zal vullen met de in QGIS geladen lagen. Ga naar de map van de plug-in en laadt het bestand save_attributes.py in een tekstbewerker. Scroll naar beneden en zoek naar de methode run(self). Deze methode zal worden aangeroepen wanneer u op de knop van de werkbalk klikt of het menuitem van de plug-in selecteert. Voeg het volgende toe aan het begin van de methode. Deze code haalt de geladen lagen in QGIS op en voegt die toe aan het object comboBox van het dialoogvenster van de plug-in.

layers = self.iface.legendInterface().layers()
layer_list = []
for layer in layers:
   layer_list.append(layer.name())
   self.dlg.comboBox.addItems(layer_list)
../_images/1925.png
 1. Laadt, terug in het hoofdvenster van QGIS, de plug-in opnieuw door te gaan naar Plug-ins ‣ Plugin Reloader ‣ Reload plugin: SaveAttributes. Als alternatief kunt u eenvoudigweg op F5 drukken. We moeten enkele lagen in QGIS laden om deze functionaliteit te testen. Nadat u enkele gegevens hebt geladen, start de plug-in door te gaan naar Vector ‣ Attributen opslaan ‣ Attributen oposlaan als CSV.

../_images/2022.png
 1. U zult zien dat ons combinatievak nu is geladen met de namen van de lagen die zijn geladen in QGIS.

../_images/2137.png
 1. Laten we nog wat andere elementen van de gebruikersinterface toevoegen. Schakel terug naar Qt Creator en laadt het bestand save_attributes_dialog_base.ui. Voeg een Label Display Widget toe en wijzig de tekst naar Uitvoerbestand selecteren. Voeg een type LineEdit van Input Widget toe dat het pad naar het uitvoerbestand laat zien dat de gebruiker heeft gekozen. Voeg vervolgens een type Push Button van Button toe en wijzig het label van de knop naar .... Onthoud de objectnamen van de widgets die we moeten gebruiken om er interacties mee uit te kunnen voeren. Sla het bestand op.

../_images/2224.png
 1. We zullen nu code voor Python toevoegen om een dialoogvenster voor bestandsselectie te openen als de gebruiker op de knop ... drukt en het geselecteerde pad weergeven in het widget line edit. Open het bestand save_attributes.py in een tekstbewerker. Voeg QFileDialog toe aan onze lijst voor import aan het begin van het bestand.

../_images/2321.png
 1. Voeg een nieuwe methode, genaamd select_output_file toe, met de volgende code. Deze code zal een dialoogvenster voor bestandsselectie openen en het widget line edit vullen met het pad van het bestand dat de gebruiker heeft gekozen.

def select_output_file(self):
  filename = QFileDialog.getSaveFileName(self.dlg, "Select output file ","", '*.txt')
  self.dlg.lineEdit.setText(filename)
../_images/2421.png
 1. Nu moeten we code toevoegen zodat, als op de knop wordt geklikt, de methode select_output_file wordt aangeroepen. Scroll naar boven naar de methode __init__ en voeg aan de onderzijde daarvan de volgende regels toe. Deze code zal de eerder geladen tekst opruimen (indien aanwezig) in het widget line edit en ook de methode select_output_file verbinden met het signal clicked van het widget knop.

self.dlg.lineEdit.clear()
self.dlg.pushButton.clicked.connect(self.select_output_file)
../_images/2520.png
 1. Laadt, terug in QGIS, de plug-in opnieuw en open het dialoogvenster Attributen opslaan`. Als alles goed ging kunt u nu op de knop ... drukken en een uitvoerbestand op uw schijf selecteren.

../_images/2618.png
 1. Als u op OK klikt in het dialoogvenster van de plug-in, gebeurt er niets. Dat komt omdat we de logica om de informatie over de attributen uit de laag op te halen en weg te schrijven naar het tekstbestand nog niet hebben toegevoegd. We hebben nu alle stukken op hun plaats om nu precies dat te gaan doen. Zoek naar de plek in de methode run waar pass staat. Vervang dat door de code die hieronder staat. De verklaring van deze code kan worden gevonden in Beginnen met programmeren in Python.

filename = self.dlg.lineEdit.text()
output_file = open(filename, 'w')

selectedLayerIndex = self.dlg.comboBox.currentIndex()
selectedLayer = layers[selectedLayerIndex]
fields = selectedLayer.pendingFields()
fieldnames = [field.name() for field in fields]

for f in selectedLayer.getFeatures():
  line = ','.join(unicode(f[x]) for x in fieldnames) + '\n'
  unicode_line = line.encode('utf-8')
  output_file.write(unicode_line)
output_file.close()
../_images/2717.png
 1. Nu is onze plug-in klaar. Laadt de plug-in opnieuw en probeer hem uit. U zult zien dat het tekstbestand voor de uitvoer dat u kiest de attributen van de vectorlaag bevat. U kunt de map voor de plug-in zippen en delen met uw gebruikers. Zij kunnen de inhoud uitpakken naar hun eigen map voor de plug-in en uw plug-in uitproberen. Als dit een echte plug-in zou zijn zou u die uploaden naar de QGIS Plugin Repository zodat alle gebruikers van QGIS hem kunnen vinden en uw plug-in kunnen downloaden.

Notitie

Deze plug-in is alleen ter demonstratie. Publiceer deze plug-in niet en upload hem ook niet naar de opslagplaats van plug-ins voor QGIS.

Hieronder staat, als referentie, het volledige bestand save_attributes.py.

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
/***************************************************************************
 SaveAttributes
                 A QGIS plugin
 This plugin saves the attribute of the selected vector layer as a CSV file.
               -------------------
    begin        : 2015-04-20
    git sha       : $Format:%H$
    copyright      : (C) 2015 by Ujaval Gandhi
    email        : ujaval@spatialthoughts.com
 ***************************************************************************/

/***************************************************************************
 *                                     *
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by *
 *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   *
 *  (at your option) any later version.                  *
 *                                     *
 ***************************************************************************/
"""
from PyQt4.QtCore import QSettings, QTranslator, qVersion, QCoreApplication
from PyQt4.QtGui import QAction, QIcon, QFileDialog
# Initialize Qt resources from file resources.py
import resources_rc
# Import the code for the dialog
from save_attributes_dialog import SaveAttributesDialog
import os.path


class SaveAttributes:
  """QGIS Plugin Implementation."""

  def __init__(self, iface):
    """Constructor.

    :param iface: An interface instance that will be passed to this class
      which provides the hook by which you can manipulate the QGIS
      application at run time.
    :type iface: QgsInterface
    """
    # Save reference to the QGIS interface
    self.iface = iface
    # initialize plugin directory
    self.plugin_dir = os.path.dirname(__file__)
    # initialize locale
    locale = QSettings().value('locale/userLocale')[0:2]
    locale_path = os.path.join(
      self.plugin_dir,
      'i18n',
      'SaveAttributes_{}.qm'.format(locale))

    if os.path.exists(locale_path):
      self.translator = QTranslator()
      self.translator.load(locale_path)

      if qVersion() > '4.3.3':
        QCoreApplication.installTranslator(self.translator)

    # Create the dialog (after translation) and keep reference
    self.dlg = SaveAttributesDialog()

    # Declare instance attributes
    self.actions = []
    self.menu = self.tr(u'&Save Attributes')
    # TODO: We are going to let the user set this up in a future iteration
    self.toolbar = self.iface.addToolBar(u'SaveAttributes')
    self.toolbar.setObjectName(u'SaveAttributes')
    
    self.dlg.lineEdit.clear()
    self.dlg.pushButton.clicked.connect(self.select_output_file)
    

  # noinspection PyMethodMayBeStatic
  def tr(self, message):
    """Get the translation for a string using Qt translation API.

    We implement this ourselves since we do not inherit QObject.

    :param message: String for translation.
    :type message: str, QString

    :returns: Translated version of message.
    :rtype: QString
    """
    # noinspection PyTypeChecker,PyArgumentList,PyCallByClass
    return QCoreApplication.translate('SaveAttributes', message)


  def add_action(
    self,
    icon_path,
    text,
    callback,
    enabled_flag=True,
    add_to_menu=True,
    add_to_toolbar=True,
    status_tip=None,
    whats_this=None,
    parent=None):
    """Add a toolbar icon to the toolbar.

    :param icon_path: Path to the icon for this action. Can be a resource
      path (e.g. ':/plugins/foo/bar.png') or a normal file system path.
    :type icon_path: str

    :param text: Text that should be shown in menu items for this action.
    :type text: str

    :param callback: Function to be called when the action is triggered.
    :type callback: function

    :param enabled_flag: A flag indicating if the action should be enabled
      by default. Defaults to True.
    :type enabled_flag: bool

    :param add_to_menu: Flag indicating whether the action should also
      be added to the menu. Defaults to True.
    :type add_to_menu: bool

    :param add_to_toolbar: Flag indicating whether the action should also
      be added to the toolbar. Defaults to True.
    :type add_to_toolbar: bool

    :param status_tip: Optional text to show in a popup when mouse pointer
      hovers over the action.
    :type status_tip: str

    :param parent: Parent widget for the new action. Defaults None.
    :type parent: QWidget

    :param whats_this: Optional text to show in the status bar when the
      mouse pointer hovers over the action.

    :returns: The action that was created. Note that the action is also
      added to self.actions list.
    :rtype: QAction
    """

    icon = QIcon(icon_path)
    action = QAction(icon, text, parent)
    action.triggered.connect(callback)
    action.setEnabled(enabled_flag)

    if status_tip is not None:
      action.setStatusTip(status_tip)

    if whats_this is not None:
      action.setWhatsThis(whats_this)

    if add_to_toolbar:
      self.toolbar.addAction(action)

    if add_to_menu:
      self.iface.addPluginToVectorMenu(
        self.menu,
        action)

    self.actions.append(action)

    return action

  def initGui(self):
    """Create the menu entries and toolbar icons inside the QGIS GUI."""

    icon_path = ':/plugins/SaveAttributes/icon.png'
    self.add_action(
      icon_path,
      text=self.tr(u'Save Attributes as CSV'),
      callback=self.run,
      parent=self.iface.mainWindow())


  def unload(self):
    """Removes the plugin menu item and icon from QGIS GUI."""
    for action in self.actions:
      self.iface.removePluginVectorMenu(
        self.tr(u'&Save Attributes'),
        action)
      self.iface.removeToolBarIcon(action)
    # remove the toolbar
    del self.toolbar

  def select_output_file(self):
    filename = QFileDialog.getSaveFileName(self.dlg, "Select output file ","", '*.txt')
    self.dlg.lineEdit.setText(filename)
    
  def run(self):
    """Run method that performs all the real work"""
    layers = self.iface.legendInterface().layers()
    layer_list = []
    for layer in layers:
        layer_list.append(layer.name())
      
    self.dlg.comboBox.clear()
    self.dlg.comboBox.addItems(layer_list)
    # show the dialog
    self.dlg.show()
    # Run the dialog event loop
    result = self.dlg.exec_()
    # See if OK was pressed
    if result:
      # Do something useful here - delete the line containing pass and
      # substitute with your code.
      filename = self.dlg.lineEdit.text()
      output_file = open(filename, 'w')
      
      selectedLayerIndex = self.dlg.comboBox.currentIndex()
      selectedLayer = layers[selectedLayerIndex]
      fields = selectedLayer.pendingFields()
      fieldnames = [field.name() for field in fields]
      
      for f in selectedLayer.getFeatures():
        line = ','.join(unicode(f[x]) for x in fieldnames) + '\n'
        unicode_line = line.encode('utf-8')
        output_file.write(unicode_line)
      output_file.close()

If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)