Delo s podatki o reliefu

Opozorilo

This tutorial is now obsolete. A new and updated version is available at Working with Terrain Data (QGIS3)

Podatki o reliefu so poemembni pri velikem številu prostorskih analiz, pogosto pa jih uporabljamo tudi pri kartiranju. QGIS ima vgrajene številna zmogljiva orodja za obdelavo reliefnih podatkov. V tej vadnici bomo ustvarili različne izdeleke iz podatkov o višinah, na primer plastnice, senčen relief in podobno.

Pregled naloge

Cilj naloge je ustvariti karto plastnic in senčen relief okolice Everesta.

Česa se bomo še naučili

 • Iskanja in prenašanja brezplačnih podatkov o površju.

 • Izvažanja vektorskih podatkovnih slojev v zapis KML in prikaza s programom Google Zemlja (Google Earth).

Pridobivanje podatkov

Uporabili bomo podatkovni sloj GMTED2010, ki ja je pripravil ameriški USGS. Podatke lahko poberemo na spletni strani USGS EarthExplorer. GMTED (Global Multi-resolution Terrain Elevation Data) je svetovni sloj s podatki o reliefu, pri GMTED2010 gre za novejšo različico sloja GTOPO30.

V naslednjih korakih je opisano iskanje in pobiranje podatkov s strani USGS EarthExplorer.

 1. Pojdite na USGS Earthexplorer. V iskalnem polju na kartici Search Criteria poiščite Mt. Everest. Kliknite rezultat iskanja in s tem izberite lokacijo.

../_images/1206.png
 1. Na kartici Data Sets razširite skupino Digital Elevation in označite GMTED2010.

../_images/2165.png
 1. Preklopite na kartico Results is si oglejte del podatkovnega sloja, ki pokriva iskano območje. Kliknite gumb Download Options. V tem trenutku bo potrebna prijava na stran. Ustvarite si brezplačen račun.

../_images/396.png
 1. Izberite možnost 30 ARC SEC in kliknite Select Download Option.

../_images/471.png

Prenesli boste datoteko GMTED2010N10E060_300.zip. Podatki reliefu so lahko shranjenih v različnih zapisih, recimo ASCII, BIL, GeoTiff in tako dalje. QGIS prek knjižnice GDAL podpira najrazličnejše rastrske zapise. Podatki GMTED prihajajo v obliki GeoTiff in so shranjeni v stisnjeni datoteki ZIP.

Kopijo podatkov lahko poberete tudi neposredno s spodnjega naslova:

GMTED2010N10E060_300.zip

Vir podatkov: [GMTED2010]

Postopek

 1. Odprite Layer ‣ Add Raster Layer in poiščite pobrano datoteko ZIP.

../_images/572.png
 1. Algoritmi obdelave, ki jih uporablja USGS, ustvarijo več rastrskih slojev. Za nadaljnje analize bomo uporabili raster 10n060e_20101117_gmted_mea300.tif.

../_images/669.png
 1. V glavnem oknu QGISa bo prikazan relief. Vsakemu pikslu v rastrski datoteki ustreza povprečna višina v metrih na tej lokaciji. Temna območja predstavljajo območja z nizkimi višinami (nižine), svetla pa tista z večjimi višinami (gorovja, vrhovi).

../_images/768.png
 1. Poiščimo območje, ki nas zanima. Na Wikipediji, lahko odčitamo, da se Everest nahaja na geografski širini 27.9881° N in geografski dolžini 86.9253° E. QGIS uporablja koordinate v obliki (X, Y), kar je v našem primeru (Longitude, Latitude) ali (geografska dolžina, geografska širina). V polje Coordinate vpišite ali skopirajte vrednost 86.9253, 27.9881 in pritisnite Enter. Program bo v sredino karte postavil ciljno koordinato. Lahko se še nekoliko približate in za merilo v polje Scale vpišete 1:1000000. V glavnem oknu QGIS-a bo prikazana Himalaja.

../_images/866.png
 1. Raster bomo obrezali (crop) na prikazano območje. Izberite orodje za obrezovanje Raster ‣ Extraction ‣ Clipper.

Opomba

Menu Raster v QGISu vsebuje vtičnik (plugin) GdalTools. Če v meniju Raster nimate ustreznih podmenijev, morate vtičnik GdalTools omogočiti v meniju: Plugins –> Manage and install plugins –> Installed. Poiščite več informacij v dokumentu Using Plugins.

../_images/965.png
 1. V oknu Clipper poimenujte izhodno datoteko kot everest_gmted30.tif. Izberite Clipping mode kot Extent.

../_images/1064.png
 1. Pustite okno Clipper odprto in preklopite v glavno okno QGIS-a. Z miško narišite pravokotnik prek celotnega prikazanega območja.

../_images/11106.png
 1. V oknu Clipper se bodo izpolnila polja za vnos koordinat glede na izbor. Preverite, da je označeno polje Load into canvas when finished in kliknite OK.

../_images/1264.png
 1. Ko bo postopek zaključen, se bo v QGIS-u pojavil nov podatkovni sloj, ki bo vseboval samo podatke območja okoli Everesta. Ta sloj bomo uporabili za ustvarjanje plastnic. Izberite ukaz Raster ‣ Extraction ‣ Contour.

../_images/1362.png
 1. V pogovornem oknu Contour izberite everest_gmted30 kot vhodno datoteko v polju Input file. Izhodno datoteko v polju Output file for contour lines poimenujte everest_countours.shp. Plastnice bomo ustvarili za 100 m pasove, zato v polje Interval between contour lines. vpišite vrednost 100. Preverite, da je označeno polje Attribute name, saj se bodo vanj višine zapisale kot atribut vsake plastnice. Kliknite OK.

../_images/1460.png
 1. Ustvarjene plastnice se bodo prikazale na delovni površini QGISa. Vsaka linija ustreza določeni višini, kar pomeni, da imajo vse točke, ki ležijo na rastru pod linijo enako višino. Bolj kot so plastnice blizu, strmejše je področje. Oglejmo si ustvarjeni vektroski sloj nekoliko podrobneje. Desno ga klinite in izberite Open Attribute Table.

../_images/1557.png
 1. Vsaka linija ima atribut ELEV, ki je višina v metrih za plastnico. Kliknite na glavo stolpca dvakrat, da podatke uredite po padajočem vrstnem redu. Prva na seznamu je plastnica, ki ustreza največjim višinam, v našem primeru Everestu.

../_images/1654.png
 1. Izberite prvo vrstico in kliknite gumb Zoom to selection.

../_images/1749.png
 1. Preklopite na glavno okno QGIS-a, kjer je izbrana plastnica poudarjena z rumeno. To je območje z največjo višino v podatkovnem sloju.

../_images/1847.png
 1. Iz rastra lahko ustvarimo tudi senčen relif, ki je zelo učinkovit za prikaz plastičnosti površja. Izberite Raster ‣ Analysis ‣ DEM (Terrain Models).

../_images/1942.png
 1. V oknu DEM (Terrain Models) za vhodno datoteko v polju Input file izberite everest_gmted30. Izhodno datoteko v polju Output file poimenujte everest_hillshade.tif. Izberite Hillshade kot način pod Mode, ostale nastavitne pustite take kot so. Preverite, da je vključena možnost Load into canvas when finished in kliknite OK.

../_images/2034.png
 1. QGIS bo prikazal dodatni rastrski sloj. Če ste preblizu Everesta, zoomirajte na celoten raster. Desno kliknite na sloj everest_hillshade in izberite Zoom to Layer Extent.

../_images/2166.png
 1. Prikazan bo celoten senčen model.

../_images/2234.png
 1. Sloj plastnic lahko izvozite v zapis KML in prikažete s programom Google Zemlja (Google Earth). Desno kliknite sloj plastnic in izberite Save as….

../_images/2331.png
 1. Kot izhodni zapis v polju Format izberite Keyhole Markup Language [KML] in imenujte datoteko kot contours.kml. Kliknite OK.

../_images/2428.png
 1. Poiščite shranjeno datoteko in jo odprite v programu Google Zemlja (Google Earth). Lahko jo dvakrat kliknete ali pa najprej poženete program in nato odprete.

../_images/2525.png
comments powered by Disqus