Delo z atributi (QGIS3)

Podatki v GIS-u imajo dva dela: grafičnega in atributnega. Atributi so nabor strukturiranih podatkov o posameznem grafičnem objektu. V tej vadnici bomo spoznali, kako v QGIS-u pregledujemo atribute in z njimi naredimo enostavne poizvedbe.

Pregled naloge

Nabor podatkov za to vadnico vsebuje informacije o velikih mestih po svetu. Naredili bomo poizvedbo, s katero bomo poiskali vsa glavna mesta, ki imajo več kot 1 milijon prebivalcev. Rezultat bom shranili v datoteko GeoJSON.

Česa se bomo še naučili

 • Izbira značilk sloja z uporabo izrazov.

 • Uporabo orodjarne Attributes.

 • Izvoza izbranih objektov v sloju.

Pridobivanje podatkov

Natural Earth provides a Populated Places dataset. Download the simple (less columns) dataset.

For convenience, you may directly download a copy of the dataset from the link below:

ne_10m_populated_places_simple.zip

Vir podatkov [NATURALEARTH]

Postopek

 1. V QGIS Browserju poiščite datoteko ne_10m_populated_places_simple.zip in jo razširite. Izberite datoteko ne_10m_populated_places_simple.shp in jo povlecite v glavno okno.

../../_images/1154.png
 1. QGIS bo prebral izbrani podatkovni sloj ne_10m_populated_places_simple in na karti se bodo prikazale točke z naseljenimi mesti po svetu. Privzeti prikaz podaja geometrijo sloja GIS. Vsaka točka ima tudi več atributov. Oglejmo si jih. Izberite orodjarno Attributes Toolbar. Ta orodjarna vsebuje orodja za poizvedbe, pregledovanje, izbiranje in spreminjanje atributov sloja.

../../_images/2129.png

Opomba

Če orodjarne ne vidite, jo lahko aktivirate v View ‣ Toolbars ‣ Attributes Toolbar.

 1. Kliknite gumb Identify v orodjarni Attributes Toolbar. Ko je orodje izbrano, kliknite katerokoli točko na karti. Atributi izbrane točke se pokaže v plošči Identify Results panel. Oglejte si atribute različnih točk, na koncu zaprite okno z gumbom Close.

../../_images/369.png
 1. Bolj primerno kot pregledovaje atributov posamezne točke, je pregledovanje vseh skupaj v tabeli. Kliknite gumb Open Attribute Table v orodjarni Attributes Toolbar. Tabelo lahko odprete tudi z desnim klikom na sloj ne_10m_populated_places_simple in izbiro Open Attribute Table.

../../_images/438.png
 1. Premaknite se vodoravno in poiščite stolpec pop_max. To polje vsebuje podatek o številu prebivalcev v posameznem kraju. Če kliknete na ime polja podatke v uredite po vrsti od najmanjšega do največjega, z dodatnim klikom od največjega do najmanjšega.

../../_images/534.png
 1. Zdaj smo pripravljeni, da naredimo poizvedbo po atributih. QGIS za poizvedbe uporablja izraze, ki so podobni tistim v SQL. Kliknite gumb Select features using an expression.

../../_images/633.png
 1. V oknu Select By Expression razširite razdelek Fields and Values in dvakrat kliknite oznako pop_max. Opazili boste, da je polje dodano v del za izraze na dnu. Če niste prepričani glede vrednosti v polju, lahko kliknete gumb All Unique, in videli boste katere vrednosti so v podatkovni zbirki. Pri tej nalogi iščemo vsa mesta, ki imajo prebivalstvo nad 1 milijonom. Dokončajte izraz tako kot je spodaj, kliknite Select Features in nato Close.

"pop_max" > 1000000
../../_images/733.png

Opomba

Pri izrazih v QGIS-u besedilo z dvojnimi narekovaji označuje polje (atribut), besedilo z enojnimi narekovaji pa pomeni niz znakov (string).

 1. Opazili boste, da je v atributni tabeli zdaj nekaj vrstic izbranih. Okno z oznakami se prav tako spremeni in kaže število izbranih objektov.

../../_images/832.png
 1. Zaprite okno atributne tabele in se vrnite v glavno okno QGIS-a. Opazili boste, da je del točk zdaj označenih rumeno. To je rezultat poizvedbe (query), izbrane točke pa predstavljajo mesta, kjer je atribut pop_max večji kot 1000000.

../../_images/933.png
 1. Spremenimo poizvedbo tako, da mora biti mesto tudi glavno mesto (capital), poleg tega, da ima več kot 1 milijon prebivalcev. Urejevalnik izrazov najhitreje dobimo, če kliknemo gumb Select Features by Expression v orodjarni Attributes Toolbar.

../../_images/1040.png
 1. Polje, ki vsebuje podatek o glavnih mestih, se imenuje adm0cap. Vrednost 1 pomeni, da gre za glavno mesto. Prvotnemu izrazu dodamo nov pogoj z uporabo operatorja and. Vpišite izraz tako kot je podano spodaj in kliknite Select Features in nato Close.

"pop_max" > 1000000 and "adm0cap" = 1
../../_images/1155.png
 1. Vrnite se v glavno okno QGIS-a. Nabor izbranih točk bo zdaj še manjši. To je rezultat druge poizvedbe in kaže samo glavna mesta, ki m+imajo več kot 1 milijon prebivalcev.

../../_images/1243.png
 1. Izbrane objekte bomo izvozili kot nov sloj. Desno kliknite sloj ne_10m_populated_places_simple in v meniju izberite Export ‣ Save Selected Features As…

../../_images/1341.png
 1. V polju Format izberite format, ki vam ustreza. Za to nalogo bomo izbrali GeoJSON. GeoJSON je besedilni zapis, ki je široko uporaben v spletnem kartiranju. Kliknite gumb poleg File name in vpišite populated_capitals.geojson kot ime izhodne datoteke.

../../_images/1437.png
 1. Vhodni podatki imajo več stolpcev. Pri izvozu lahko izberete samo del (subset) prvotnih stolpcev. Razširite razdelek Select fields to export and their export options. Kliknite Deselect All in izberite polji name in pop_max. Kliknite OK.

../../_images/1533.png
 1. Nov sloj populated_capitals se bo naložil v QGIS. Sloj ne_10m_populated_places_simple lahko skrijete s klikom na polje pred njem. Prikazane bodo samo točke novo ustvarjenega sloja.

../../_images/1631.png

If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)