Izvajanje prostorskih poizvedb (QGIS3)

Prostorske poizvedbe so ključne za številne vrste analiz GIS. Prostorske poizvedbe omogočajo izbiro elementov v sloju glede na njihove prostorske odnose (sekajo, vsebujejo, se dotikajo itd.) z elementi iz drugega sloja. V QGIS je ta funkcionalnost na voljo prek orodij za obdelavo Select by Location in IExtract by Location.

Pregled naloge

Delali bomo z dvema podatkovnima slojema za mesto Melbourne v Avstraliji. Glede na podatkovne sloje za lokale in bare v mestu ter lokacije vseh postaj podzemne železnice želimo poiskati vse bare in lokale, ki so oddaljeni 500 metrov od postaje podzemne železnice.

Česa se bomo še naučili

 • Izbira ustrezne projekcije in ponovno projiciranje vektorskih podatkov.

 • Ustvarjanje pasov (buffer).

 • Delo s podatkovnim formatom geopaketa (.gpkg, geopackage).

Pridobivanje podatkov

City of Melbourne’s Open Data Platform zagotavlja številne podatkovne zbirke za mesto, pripravljene za GIS.

Prenesite zbirko podatkov Metro Train Stations with Accessibility Information, ki jo je pripravila družba Metro Trains Melbourne. Izvozite podatke v izvirni obliki.

../../_images/data110.png

Prenesite zbirko podatkov Bars and pubs, with patron capacity, ki jo je pripravil ity of Melbourne’s Census of Land Use and Employment (CLUE). Podatke izvozite kot CSV.

../../_images/data24.png

Zaradi priročnosti lahko kopijo podatkovnih nizov neposredno prenesete s spodnje povezave:

metro_stations_accessbility.zip

Bars_and_pubs__with_patron_capacity

Vir podatkov: [CITYOFMELBOURNE]

Postopek

 1. V brskalniku QGIS poiščite datoteko metro_stations_accessbility.zip in jo razširite. Izberite datoteko metro_stations_accessbility.shp in jo povlecite na delovno površino. Na plošči Layers se naloži nova plast metro_stations_accessbility.

../../_images/1107.png
 1. Podatkovni sloj za bare in gostilne je v obliki CSV. Če ga želite naložiti v QGIS, pojdite na Layer ‣ Add Layer ‣ Add Delimited Text Layer…. ( Za več podrobnosti o uvozu datotek CSV glejte Uvoz podatkov preglednic ali datotek CSV (QGIS3))

../../_images/2102.png
 1. V pogovornem oknu Data Source Manager | Delimited Text` poiščite in kot File name` izberite preneseno datoteko Bars_and_pubs__with_patron_capacity.csv. Stolpca X polje in Y polje morata biti samodejno izbrana na x koordinata oziroma y koordinata. Kliknite Add.

../../_images/348.png
 1. Na plošči Layers bo dodana nova plast Bars_and_pubs__with_patron_capacity. Oba vhodna sloja sta v geografskem koordinatnem referenčnem sistemu (CRS) EPSG:4326 WGS84. Za izvajanje prostorskih analiz je priporočljivo uporabljati projicirani koordinatni referenčni sistem (CRS). Zato bomo zdaj oba sloja ponovno projicirali v ustrezen regionalni koordinatni sistem CRS, ki zmanjšuje popačenja in nam omogoča delo v enotah razdalje, kot so metri namesto stopinj. Pojdite na Processing ‣ Toolbox.

../../_images/423.png
 1. Poiščite in poiščite orodje Vector general ‣ Reproject layer. Z dvojnim klikom ga zaženite.

../../_images/521.png
 1. Izberite Bars_and_pubs__with_patron_capacity kot Input layer`. Kliknite gumb Select CRS poleg Target CRS.

../../_images/621.png
 1. Pri izbiri predvidenega koordinatnega sistema za analizo najprej poiščite regionalni koordinatni sistem CRS za območje, ki vas zanima. Za Avstralijo je Map Grid of Australia (MGA) 2020 mrežni sistem na podlagi UTM, ki se uporablja za lokalno in regionalno kartiranje. Melbourne spada v območje UTM 55, zato lahko izberemo CRS GDA 2020 / MGA zone 55 EPSG:7855`.

../../_images/720.png

Opomba

Če niste prepričani o lokalnem sistemu CRS za regijo, v kateri delate, je izbira sistema CRS za območje UTM, ki temelji na datumu WGS84, varna izbira. Številko območja UTM svoje regije lahko ugotovite z uporabo UTM Grid Zones of the World.

 1. Nato kliknite gumb poleg Reprojected in izberite Save to GeoPackage. Geopackage je priporočeni odprti format prostorskih podatkov in je privzeti format za izmenjavo podatkov za QGIS3. Posamezna datoteka GeoPackage .gpkg lahko vsebuje več vektorskih in rastrskih slojev.

../../_images/820.png
 1. Poimenujte geopaket kot spatialquery in kliknite Save.

../../_images/920.png
 1. Ko boste pozvani k vnosu imena plasti, vnesite bars_and_pubs in kliknite OK`. Kliknite Run za ponovno projiciranje plasti.

../../_images/1027.png
 1. Okno bo preklopilo na zavihek Log in videli boste, kako se algoritem izvaja in ustvarja novo izhodno plast bars_and_pubs.

../../_images/1130.png
 1. Zdaj bomo ponovno projicirali plast metro_stations_accessbility. Preklopite nazaj na zavihek Paramters v oknu Reproject layer. Izberite metro_stations_accessbility kot Input layer. Ohranite isti Target CRS. Nato kliknite gumb poleg Reprojected` in izberite Save to GeoPackage. Izberite isto izhodno datoteko spatialquery (Ne pozabite, da lahko ena datoteka geopaketa vsebuje več slojev, zato bomo novi sloj shranili v isto datoteko geopaketa). Vnesite metro_stations kot Naziv sloja. Kliknite Run.

../../_images/1228.png
 1. V glavnem oknu QGIS boste videli 2 nova sloja, naložena na plošči Layers: bars_and_pubs in metro_stations. Vidnost izvirnih slojev lahko izklopite. Zdaj smo pripravljeni na prostorsko poizvedbo. Ker nas zanima izbira barov in gostiln v oddaljenosti do 500 m od postaj podzemne železnice, je prvi korak ta, da okoli postaj podzemne železnice ustvarimo varovalni prostor, ki predstavlja naše območje iskanja. Poiščite in poiščite orodje Vector geometry ‣ Buffer v Processing Toolbox in ga zaženite z dvojnim klikom.

../../_images/1326.png
 1. V pogovornem oknu Buffer izberite metro_stations kot Input layer. Kot Razdalja nastavite 500 metrov. Rezultat shranite v isti geopaket spatialquery in vnesite metro_stations_buffers kot Layer name. Kliknite Run.

../../_images/1424.png
 1. Na plošči Layers boste videli naložene nove plasti metro_stations_buffers. Zdaj lahko ugotovimo, katere točke iz sloja bars_and_pubs spadajo v poligone iz sloja metro_stations_buffers. Poiščite orodje Vector selection ‣ Extract by Location (Vektorski izbor –> Izvleček po lokaciji) v razdelku Processing Toolbox in ga zaženite z dvojnim klikom.

../../_images/1521.png

Opomba

Extract by location ustvari nov sloj z ustreznimi elementi iz prostorske poizvedbe. Če želite samo izbrati elemente, uporabite orodje Select by location.

 1. V pogovornem oknu Extract by location (Izloči po lokaciji) izberite bars_and_pubs kot Extract features from (Izloči predmete iz). Označite Intersect kot geometry predicate. Nastavite metro_stations_buffers kot By comparing to the features from. Rezultat shranite v geopaket spatialquery kot sloj selected. Kliknite Run.

../../_images/1620.png
 1. Ko se obdelava konča, se na plošči Layers vidijo dodane izbrane plasti. Upoštevajte, da ta sloj vsebuje samo točke iz bars_and_pubs, ki spadajo v poligone bufferja.

../../_images/1721.png
 1. Naša analiza je končana. Opazili ste, da so poligoni varovalnih območij videti ovalne oblike. To je zato, ker je naš projekt CRS še vedno nastavljen na EPSG:4326 WGS84. Za boljšo vizualizacijo rezultatov lahko obiščete Project ‣ Properties ‣ CRS in izberete GDA 2020 / MGA zone 55 EPSG:7855, ki smo ga uporabili za analizo. Po nastavitvi na ta CRS se bo varovalni mehanizem prikazal v pravilni obliki.

../../_images/1819.png

If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)