Uvoz podatkov preglednic ali datotek CSV (QGIS3)

Podatke za analizo in kartiranje pogosto dobimo v obliki tabel ali preglednic Excel. Če se v tabeli nahajajo stolpci s koordinatami x/y ali lat/long, jo lahko enostavno uvozite v QGIS projekt.

Pregled naloge

Podatke o potresih bomo iz besedilne datoteke uvozili v QGIS.

Pridobivanje podatkov

National Geophysical Data Center, ki deluje v okviru ameriške agencije NOAA je pripravil ogromno bazo podatkov o večjih potresih od leta 2150 pr.n.št. Več o bazi.

Poberite besedilno datoteko Significant Earthquake Database.

Kopijo podatkov lahko poberete tudi neposredno s spodnjega naslova:

signif.txt

Vir podatkov [NGDC]

Postopek

  1. Oglejte si originalno datoteko. Če želite tovrstne podatke uvoziti v QGIS, jih morate shraniti v besedilno datoteko z najmanj dvema stolpcema, ki vsebujeta koordinati X in Y. Če uporabljate preglednico, recimo Excel, podatke shranite z ukazom Save As in kot izhodni tip datoteke izberite Tab Delimited File ali Comma Separated Values (CSV). Ko boste podatke izvozili, jih odprite z urejevalnikom (Notepad, Notepad++) in si oglejte vsebino datoteke. V primeru baze Significant Earthquake Database so podatki že v pravi obliki in vsebujejo geografsko dolžino in širino središč potresov, skupaj z ustreznimi atributi. Videli boste, da so polja ločena s tabulatorji.

../../_images/180.png
  1. QGIS3 vsebuje enoten upravljalnik podatkov, s katerim lahko preberete podatke različnih podprtih podatkovnih zapisov. Kliknite gumb Open Data Source Manager v orodjarni Data Source Toolbar. Uporabite lahko tudi bližnjico Ctrl + L.

../../_images/238.png
  1. Skočite na kartico Delimited Text. Kliknite gumb poleg File name in določite pot do besedilne datoteke, ki ste jo prenesli. V delu File format izberite Custom delimiters in obkljukajte polje Tab. Razdelek Geometry definition se bo zapolnil samodejno, če program najde ustrezna polja za koordinati X in Y. V našem primeru sta to LONGITUDE and LATITUDE. Če program izbere napačna polja, jih lahko spremenite. Polje Geometry CRS lahko pustite na privzeto vrednost CRS EPSG:4326 WGS84. Če bi imela vaša datoteka koordinate v drugem koordinatnem sistemu, bi lahko tu izbrali pravi CRS. Kliknite OK.

../../_images/328.png

Opomba

Koordinati X in Y je zelo lahko zamešati. Geografska širina (Longitude) določa položaj v smeri sever-jug in je torej koordinata Y. Geografska dolžina (Latitude) pa določa položaj v smeri vzhod-zahod in je koordinata X.

  1. Podatki, ki ste jih uvozili, se bodo pojavili v glavnem oknu QGISa kot nov sloj signif.

../../_images/414.png
comments powered by Disqus