Izračunavanje dolžin in statistike linij (QGIS3)

QGIS ima vgrajene funkcije in algoritme za izračun različnih lastnosti na podlagi geometrije elementa, kot so dolžina, površina, obod itd. V tem priročniku bo prikazano, kako z orodjem Add geometry attributess dodati stolpec z vrednostjo, ki predstavlja dolžino vsakega elementa.

Pregled naloge

Če imamo na voljo poligonski sloj železnic v Severni Ameriki, določimo skupno dolžino železnic v Združenih državah Amerike.

Česa se bomo še naučili

 • Uporabe izrazov za filtriranje funkcij.

 • Uporabe plošče Statistika za izračunavanje in prikaz statistik stolpcev.

Pridobivanje podatkov

Natural Earth ima nabor podatkov o železnicah v javni domeni.

Download the North America supplement zip file from the portal.

Kopijo nabora podatkov lahko prenesete neposredno s spodnje povezave:

ne_10m_railroads_north_america..zip

Vir podatkov [NATURALEARTH]

Postopek

 1. Poiščite preneseno datoteko ne_10m_railroads_north_america.zip na plošči Browser in jo razširite. Datoteko ne_10m_railroads_north_america.shp povlecite na delovno površino.

../../_images/130.png
 1. Na plošči Layers se bo naložil nov sloj ne_10m_railroads_north_america. Videli boste, da so v sloju črte, ki predstavljajo železnice za celotno Severno Ameriko. Zdaj izračunajmo dolžine posameznih elementov prog. Pojdite v Processing ‣ Toolbox.

../../_images/220.png
 1. Poiščite in najdite algoritem Vector geometry ‣ Add geometry attributes. Z dvojnim klikom ga zaženite.

../../_images/318.png
 1. V pogovornem oknu Add Geometry Attributes (dodaj atribute geometrije) izberite ne_10m_railroads_north_america kot Input layer (vhodni sloj). Koordinatni referenčni sistem (CRS) vhodne plasti je EPSG:4326 WGS84. To je geografski CRS s koordinatama zemljepisne širine in dolžine, elipsoidom WGS84 in stopinjami kot enotami. Ker zemljepisna širina in dolžina nimata standardne dolžine, s funkcijami ravninske geometrije ne morete natančno izmeriti razdalj ali površin. Na srečo QGIS ponuja boljši način za izračun razdalj z uporabo elipsoidne geometrije, ki je najbolj natančna metoda za sloje, ki obsegajo velike površine, kot je ta. Kot možnost Calculate using izberite Ellipsoidal. Kliknite Run. Ko se postopek konča, kliknite Close.

../../_images/47.png

Opomba

Če je vaš vhodni sloj v projiciranem CRS, lahko za izračun izberete možnost Layer CRS. Lokalni ali regionalni projicirani koordinatni sistemi so zasnovani tako, da čim bolj zmanjšajo popačenja na območju, ki jih zanimajo, zato so za tak izračun natančnejši.

 1. Na plošči Layers boste videli naloženo novo plast Added geom info. To je kopija vhodnega sloja z dodanim novim stolpcem za razdaljo. Z desno tipko miške kliknite sloj Added geom info in izberite Open Attribute Table.

../../_images/57.png

Opomba

Orodje Add Geometry Attribute doda različne atribute, odvisno od tega, ali so vhodni sloj točke, črte ali poligoni. Za več podrobnosti glejte dokumentacijo QGIS.

 1. V Attribute Table boste videli nov stolpec z imenom distance. Ta vsebuje dolžino vsake funkcije linije v metrih. Opazite tudi atribut sov_a3, ki vsebuje kodo države za vsak element. Zaprite okno Attribute Table.

../../_images/67.png
 1. Zdaj, ko imamo na voljo dolžine posameznih odsekov železniških prog, jih lahko seštejemo in ugotovimo skupno dolžino železnic. Ker pa v nalogi zahtevamo skupno dolžino železnic v Združenih državah Amerike, moramo uporabiti samo odseke, ki so znotraj ZDA. Za filtriranje sloja lahko uporabimo kodo države v stolpcu sov_a3. Z desno tipko miške kliknite sloj Added geom info in izberite Filter.

../../_images/77.png
 1. V pogovornem oknu Query Builder vnesite naslednji izraz in kliknite OK.

"sov_a3" = 'USA'
../../_images/87.png
 1. Na plošči Layers se bo ob sloju Added geom info pojavila ikona Filter`, ki označuje, da je na sloju uporabljen filter. Prav tako lahko vizualno potrdite, da plast zdaj vsebuje linijske odseke samo za Združene države Amerike. Zdaj smo pripravljeni na izračun vsote. Kliknite gumb Show statistical summary (Pokaži statistični povzetek) v orodni vrstici Attributes Toolbar (Orodna vrstica Atributi).

../../_images/97.png
 1. Odpre se nova plošča Statistics. Izberite sloj Added geom info in stolpec length.

../../_images/1010.png
 1. Na plošči se prikažejo različni statistični podatki. Enota statistike je enaka kot enota stolpca length - meters. Izračun spremenimo tako, da namesto tega uporabimo kilometers. Kliknite ikono Expression poleg spustnega menija Polja na plošči Statistics.

../../_images/1113.png
 1. V Expression Dialog vnesite naslednji izraz, ki dolžino pretvori v kilometre.

length / 1000
../../_images/1211.png
 1. Prikazana vrednost Sum je skupna dolžina železnic v ZDA.

../../_images/139.png

If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)