Združevanje tabel (QGIS3)

Ni vsak podatkovni set, ki ga želite uporabiti, dan v prostorski obliki, ampak je pogosto na voljo samo v tabelarični obliki, kot CSV, TSV datoteka ali preglednica. Za uporabo v analizah jih morate zato najprej združiti z obstoječimi prostorskimi podatki. Ta operacija je znana pod imenom Table Join in se izvede z orodjem Join attributes by field value, ki ga najdete med orodji v Processing algorithm Toolbox.

Pregled naloge

Za izdelavo karte, ki prikazuje gostoto prebivalstva v Kaliforniji, bomo uporabili vektorski sloj, shapefile, popisnih enot za Kalifornijo in tabelo s podatki o prebivalstvu iz ameriškega urada za popis prebivalstva.

Česa se bomo še naučili

 • Kako v QGIS naložimo datoteke CSV, ki ne vsebujejo geometrije.

 • Brisanja dodatnih glav v CSV datoteki.

 • Dodajanja dodatnega stolpca v sloj.

 • Oblikovanja prosojnega sloja.

Pridobivanja podatkov

Pripraviti želimo karto gostote prebivalstva za zvezno državo Kalifornijo v ZDA. Najprej bomo pridobili tabelo, ki prikazuje število prebivalstva za vsako popisno enoto v zvezni državi.

Prenesi tabelo popisa prebivalstva

 1. Obiščite US Census Bureau in kliknite VIEW TABLES.

../../_images/data012.png
 1. V zgornjem levem kotu kliknite na ikono Filters.

../../_images/data022.png
 1. Najprej nastavite filter za Kalifornijo. Kliknite na Geography.

../../_images/data031.png
 1. Kliknite na Tract, ki prikaže informacije o popisni enoti.

../../_images/data041.png
 1. Izberite California.

../../_images/data05.png
 1. Preverite All Census Tracts within California. Slednje vam omogoča prenos vseh informacij v eni datoteki, namesto da prenašate datoteke ločeno za vsako popisno enoto posebej. Ko izberete območje, kliknite Topics.

../../_images/data06.png
 1. V razdelku Select Topics izberite Population and People.

../../_images/data07.png
 1. Preverite Population and People. Zdaj ste izbrali vse potrebne filtre. Zaprite okno s filtri.

../../_images/data08.png
 1. V podoknu Download tables se pomaknite navzdol in poiščite S0101 | AGE AND SEX

../../_images/data09.png
 1. To vam omogoči podroben pogled podatkov. Zanima vas samo populacija, zato izberite Margin of Error in prihranite prostor za shranjevanje datotek.

../../_images/data102.png
 1. Kliknite gumb Download.

../../_images/data114.png
 1. Izbrani podatki so na voljo za več let in so določeni z različnimi tehnikami ocenjevanja. Priporoča se uporaba ACS 5-Year Estimate Subject Tables, saj večletne ocene izboljšajo zanesljivost podatkov. Prav tako nimajo podatkovnih vrzeli in vsebujejo informacije za vse popisne enote. Izberite leto 2019 in kliknite Download. S tem prenesete zip datoteko, ki jo razširite na lokalnem disku.

../../_images/data123.png

Prenesite meje popisnih enot

Za izdelavo karte iz popisne tabele potrebujemo tudi meje, ki predstavljajo vsako popisno enoto v zvezni državi Kalifornija.

 1. Obiščite TIGER Line Shapefiles in kliknite Web Interface.

../../_images/data132.png
 1. V razdelku Select year izberite 2019, v razdelku Select a layer type izberite Census Tracts in kliknite Submit.

../../_images/data142.png
 1. V razdelku Select a State izberite California in kliknite Download`. S tem boste prenesli zip datoteko z vektorskimi sloji.

../../_images/data151.png

Zaradi priročnosti lahko kopijo obeh zbirk podatkov neposredno prenesete s spodnjih povezav:

tl_2019_06_tract.zip

ACST5Y2019_S0101.zip

Vir podatkov [TIGER] [USCENSUS]

Postopek

 1. V brskalniku QGIS poiščite datoteko tl_2019_06_tract.zip in jo razširite. Izberite datoteko tl_2019_06_tract.shp in jo povlecite v glavno okno.

../../_images/018.png
 1. V pogovornem oknu Select Transformation se pojavi poziv za pretvorbo iz EPSG:4269 v EPSG:4326. Tam je predstavljenih več transformacij za pretvorbo koordinat med izbranima projekcijama. Pustite privzeto izbiro in kliknite OK.

../../_images/028.png
 1. Med podatkovnimi sloji Layers boste videli naložen sloj tl_2019_06_tract. Ta sloj vsebuje meje popisnih enot v Kaliforniji. Z desno tipko miške kliknite na sloj tl_2019_06_tract in izberite Open Attribute Table.

../../_images/038.png
 1. Preučite atribute sloja. Za povezavo tabele z izbranim slojem potrebujete unikaten in obema skupni atribut izbranega elementa. V vašem primeru je v atributnem polju GEOID 8057 posameznih vrednosti. S tem stolpcem lahko povežete izbran sloj s katerim koli drugim slojem ali tabelo, ki vsebuje isti ID.

../../_images/048.png
 1. Če želite naložiti tabelarne podatke, kliknite Open Data Source Manager.

../../_images/058.png
 1. V pogovornem oknu Data Source Manager izberite Delimited Text. Nato na desni strani kliknite na ... v File name in poiščite razširjeno mapo s CSV datoteko o prebivalstvu Kalifornije.

../../_images/068.png
 1. Še preden podatke naložite kot nov sloj jih s:guilabel:Sample Data pregledate. Iz prikaza je razvidno, da podatkovna tabela vsebuje glavo z 2 vrsticama.

../../_images/078.png
 1. Če želite odstraniti dodatno vrstico glave, v razdelku Record and Fields Options nastavite Number of header line to discard na 1. Zdaj bo tabela vsebovala stolpce s pravilno glavo. Ker ta sloj vsebuje samo tabelarne podatke, v razdelku Geometry Definition izberite No geometry (attribute only table). Kliknite Add, da jo dodate kot sloj, in nato kliknite Close, da pogovorno okno tudi zaprete.

../../_images/087.png
 1. CSV datoteka se bo v QGIS uvozila kot tabela in bo prikazana kot ACST5Y2019.S0101 med:guilabel:Layers. Z desnim klikom na sloj in možnostjo Open Attribute Table odprite podatkovno tabelo.

../../_images/097.png
 1. Stolpec ID vsebuje unikatno identifikacijsko številko za vsako posamezno vrednost, ki se lahko uporabi za povezavo izbrane tabele s slojem tl_2019_06_tract. Če vrednosti stolpca ID primerjate s stolpcem GEOID iz sloja tl_2019_06_tract, boste opazili, da ima predpono 1400000US. Za uspešno združitev izbranih tabel se morata vrednosti natančno ujemati. Imenu odstranite predpono in dodate nov stolpec z zadnjimi 11 znaki, ki vsebujejo vrednost, katera se ujema.

../../_images/1028.png
 1. Če želite ustvariti nov stolpec z zadnjimi 11 številkami, odprite zbirko orodij tako, da izberete Processing ‣ Toolbox in poiščete orodje Vector table ‣ Field calculator.

../../_images/1131.png
 1. V pogovornem oknu Field calculator izberite ACST5Y2019.S0101 kot Input layer, vnesite geoid v Field name in izberite string v Result Field type. Zdaj med izrazi poiščite substr. To funkcijo uporabite, ko želite iz obstoječega imena izvleči le želeni del imena.

../../_images/1229.png
 1. Vnesite spodnji izraz. Uporabite funkcijo substr in izvlecite želeno vrednost s položaja -11 (negativna vrednost se začne šteti na koncu). Končni rezultat si ogledate v razdelku Preview. Kliknite Run.

substr("id", -11)
../../_images/1327.png
 1. Zdaj se bo na karto naložil nov sloj `Calculated, kjer si oglejte atributno tabelo. Dodan bo nov stolpec geoid z vrednostjo, ki se ujema s prikazanimi popisnimi enotami.

../../_images/1425.png
 1. Za združitev tabel, odprite zbirko orodij tako, da izberete Processing ‣ Toolbox in poiščite orodje Vector general ‣ Join attributes by field value.

../../_images/1522.png
 1. V pogovornem oknu Join attributes by field value izberite tl_2019_06_tract kot Input layer in GEOID kot Table field. Izberite Calculated kot Input layer 2 in geoid kot Table field 2. V razdelku Layer2 za kopiranje kliknite na ....

../../_images/1621.png
 1. Preverite Geographic Area Name, Estimate!!Total!!Total population in geoid. Kliknite OK.

../../_images/1722.png
 1. S Discard records which could not be joined preverite nezdružljive vrednosti. S tem izločite vse dodatne vrednosti v populacijski tabeli. Kliknite gumb joined layer, da izberete lokacijo izhodne datoteke in Save to File....

../../_images/1820.png
 1. Ime izhodnega sloja, ki je v formatu geopackage, je california_total_population.gpkg . Kliknite Run.

../../_images/1916.png
 1. Po končani obdelavi preverite, kako uspešen je bil algoritem in če je pravilno združil vseh 8057 vrednosti. Kliknite Close.

../../_images/2015.png
 1. Med odprtimi sloji Layers se bo naložil nov sloj california_total_population. Na tej točki so polja iz CSV datoteke združena s slojem popisnih enot. Zdaj, ko imate podatke o prebivalstvu v sloju popisnih enot, jih lahko oblikujete tako, da ustvarite vizualizacijo porazdelitve gostote prebivalstva. Kliknite gumb Open the Layer Styling Panel.

../../_images/2119.png
 1. V Layer Styling izberete Graduated. Ker želite izdelati karto gostote prebivalstva, morate vsakemu elementu popisne enote dodeliti drugačno barvo glede na gostoto prebivalstva. Prebivalstvo imate v polju Estimate!!Total!!Total population, območje pa v polju ALAND. Kliknite gumb Expression, da izračunate odstotek celotnega prebivalstva v vsakii popisni enoti.

Opomba

Pri ustvarjanju tematske karte, je pomembno, da vrednosti, ki jih prikazujete, normalizirate. Prikazovanje skupnega števila na poligon ni pravilno. Pomembno je, da vrednosti normalizirate tako, da jih delite s površino. Če prikazujete skupne vrednosti, kot je kriminal, jih lahko normalizirate tako, da jih delite s skupnim številom prebivalcev in tako prikažete stopnjo kriminala in ne le kriminala. Več na

../../_images/2217.png
 1. Za izračun gostote prebivalstva vnesite naslednji izraz. Površina elementa je podana v kvadratnih kilometrih. Pretvorite jo v kvadratne metre tako, da jo pomnožite z 1000000 in izračunajte gostoto prebivalstva po formuli Populacija/Area. Oglejte si rezultat in kliknite OK.

1000000 * ("Estimate!!Total!!Total population"/"ALAND")
../../_images/2315.png
 1. V podoknu Layer Styling Panel kliknite classify in vnesite število razredov 10.

../../_images/2414.png
 1. Kliknite na barvno lestvico in izberite RdYlGn.

../../_images/2513.png
 1. Območja z večjo gostoto so bolj obremenjena, zato z zeleno barvo prikažemo območja z manjšo gostoto, z rdečo pa območja z visoko gostoto prebivalstva. Kliknite na barvno lestvico in izberite Invert Color Ramp.

../../_images/2613.png
 1. Pred vami je odlična vizualizacija gostote prebivalstva v Kaliforniji. Da bo izgled karte še lepši prikažite meje popisnih enot prosojne. Kliknite na the Symbol tab.

../../_images/2713.png
 1. Kliknite na Stroke color in kliknite Transparent stroke.

../../_images/2813.png
 1. Barve lahko prilagodite s klikom na Values, kar vam omogoča vnos zgornje in spodnje mejne posameznih vrednosti.

../../_images/2912.png
 1. Ko ste z izbiro zadovoljni lahko pogovorno okno za oblikovanje slojev zaprete. Pred vami je čudovita karta, ki prikazuje gostoto prebivalstva v Kaliforniji.

../../_images/3012.png

If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)