Avtomatizacija ustvarjanja zemljevidov s programom Print Layout Atlas (QGIS3)

Če vaša organizacija objavlja tiskane ali spletne zemljevide, boste pogosto morali ustvariti več zemljevidov z isto predlogo - običajno po enega za vsako upravno enoto ali interesno območje. Ročno ustvarjanje teh zemljevidov lahko traja dolgo in če jih želite redno posodabljati, je to lahko zelo naporno. QGIS ima orodje, imenovano Atlas, ki vam lahko pomaga ustvariti predlogo zemljevida in enostavno objavo velikega število zemljevidov za različne geografske regije. Če niste seznanjeni z osnovami postavitve tiskanja, si preberite Ustvarjanje karte tutorial.

Pregled naloge

Ta vadnica prikazuje, kako ustvariti zemljevid mokrišč za vsako okrožje v zvezni državi Havaji.

Druga znanja, ki jih boste pridobili

 • Uporaba prikazovalnika v slogu Invertirani poligoni za zapolnitev območij zunaj poligonov.

 • Napišite izraz v prikazovalniku sloga Rule Based za prikaz samo trenutne funkcije v Atlasu.

 • Napišite izraz za ustvarjanje dinamičnih oznak v postavitvi za tiskanje.

 • Uporaba upodobitvenega sloga Shapeburst fill za ustvarjanje dvobarvnega poligonskega polnila.

Pridobivanje podatkov

Uporabili bomo podatkovne sloje GIS iz State of Hawaii - Office of Planning

Prenesite sloj Močvirja iz kategorije Biologic and Ecologic.

Prenesite sloj Census County Boundaries 2010 iz kategorije Kulturni in demografski podatki.

Zaradi priročnosti lahko kopijo obeh zbirk podatkov neposredno prenesete s spodnjih povezav:

HI_Wetlands.shp.zip

county10.shp.zip

Vir podatkov [HAWAII]

Postopek

 1. V brskalniku QGIS poiščite datoteko HI_Wetlands.shp.zip in jo razširite. Izberite datoteko HI_Wetlands_Poly.shp in jo povlecite na deovno površino. Ta sloj vsebuje poligone, ki predstavljajo mokrišča v celotni državi Havaji.

../../_images/110.png
 1. Ker želimo izdelati ločen zemljevid mokrišč za vsako okrožje v državi, bomo potrebovali sloj z mejami okrožij. Poiščite datoteko county10.shp.zip in jo razširite. Izberite datoteko county10.shp in jo povlecite na delovno površino.

../../_images/210.png
 1. Začasno izklopite vidnost sloja``HI_Wetlands_Poly``. Zdaj boste jasno videli poligone sloja county10. V tem sloju je 5 elementov, pri čemer je z vsakim elementom povezan 1 ali več poligonov. Značilnosti predstavljajo 5 okrožij. Ta sloj bomo uporabili kot sloj pokritosti in nastavili QGIS, da samodejno ustvari 5 ločenih zemljevidov - enega za vsako značilnost.

../../_images/35.png
 1. Vklopi vidnost sloja``HI_Wetlands_Poly``. Pojdite na Project ‣ New Print Layout...

../../_images/41.png
 1. Naslov postavitve tiskanja pustite prazen in kliknite OK.

../../_images/51.png
 1. In the Print Layout window, go to Layout ‣ Add Map.

../../_images/61.png
 1. Drag a rectangle while holding the left mouse button where you would like to insert the map.

../../_images/71.png
 1. In QGIS3, the Atlas tab is not visible by default. Select View ‣ Panels ‣ Atlas.

../../_images/81.png
 1. Switch to the Atlas tab. Check the Generate an atlas box.

../../_images/91.png
 1. Select the county10 as the Coverage layer. This will indicate that we want to create 1 map each for every polygon feature in the county10 layer. You can also check the Hidden coverage layer so that the features themselves will not appear on the map.

../../_images/104.png
 1. Switch to the Item Properties tab. Scroll down and check the Controlled by atlas box. This will indicate the layout that the content of the map displayed in this item will be determined by the Atlas tool.

Opomba

You must enable the Generare an atlas box in the Atlas tab, otherwise the Controlled by atlas checkbox will be diasbled.

../../_images/114.png
 1. Now that you have configuring the Atlas settings, go to Atlas ‣ Preview Atlas.

../../_images/124.png
 1. You will see the map refresh and show how individual map will look like. You can preview how the map will look for each of the county polygons. Go to Atlas ‣ Next Feature. Atlas will render the map to the extent of the next feature in the coverage layer.

../../_images/133.png
 1. Let’s add a label to the map. Go to Layout ‣ Add Label.

../../_images/143.png
 1. Under the Item properties tab, locate the Main properties section and click Insert an Expression… button.

../../_images/153.png
 1. The label of the map can use the attributes from the coverage layer. The concat function is used to join multiple text items into a single text item. In this case we will join the value of the NAME10 attribute of the county10 layer with the text County of. Add an expression like below and click OK.

concat('County of ', "NAME10")
../../_images/163.png
 1. Delete the leading Lorem ipsum placeholder text so that the textbox contains only the expression. Scroll down to the Appearance section and click on the Font dropdown. Choose the font and adjust the size to your liking.

../../_images/173.png
 1. Choose Center as the Horizontal alignment and Middle as the Vertical alignment option.

../../_images/182.png
 1. Add another label and enter Wetlands Map under the Main properties. Since there is no expression here, this text will remain the same on all maps.

../../_images/192.png
 1. Go to Atlas ‣ Last Feature and verify that the map labels do work as intended. You will notice that the wetland map has polygons extending out in the ocean that looks ugly. We can change the style to that areas outside the county boundaries are hidden.

../../_images/202.png
 1. Switch to the main QGIS window. Right-click the county10 layer and select Properties.

../../_images/212.png
 1. In the Symbology tab, select the Inverted polygons renderer. This renderer styles the outside of the polygon - not inside. Select white as the fill color and click OK.

../../_images/222.png
 1. You will notice that the polygons extending outside of the county boundaries are now disappeared. In reality, they are hidden by the white color fill extending out from the county polygons because of the Inverted polygons style.

../../_images/232.png
 1. Switch to the Layout window. If we want the effect of the inverted polygons to show, we need to uncheck the Hidden coverage layer box under Atlas tab. Once unchecked, the rendered image will appear clean and areas outside the coverage polygon is not visible.

../../_images/242.png
 1. There is one more problem though. You will notice that in some cases, parts of the map that are outside the coverage layer boundary are still visible. This is because Atlas doesn’t automatically hide other features. This can be useful in some cases, but for our purpose, we only want to show wetlands of the county whose map is being generated. To fix this, switch back to the main QGIS window and right-click the county10 layer and select Properties.

../../_images/252.png
 1. In the Symbology tab, select Rule-based as the Sub renderer. Double-click the area under Rule.

../../_images/261.png
 1. In the Edit rule dialog, click the Expression button next to Filter.

../../_images/272.png
 1. In the Expression string builder, expand the Variables group of functions. The @atlas_featureid variable stores the id of the the currently selected feature. We will construct an expression that will select only the currently selected Atlas feature. Enter the expression as below and click OK.

$id = @atlas_featureid
../../_images/282.png
 1. Close all intermediate dialogs and switch back to the Layout window. Select Map 1 item and click the Update preview button under Item properties tab to see the changes. Notice that now only the area covering the county boundary is shown.

Opomba

If you do not see the Update preview button, it may help to select another Item element first and then select Map 1 again.

../../_images/292.png
 1. We will now add another dynamic label to show the current date. Go to Layout ‣ Add Label and select the area on the map. Click Insert an expression button.

../../_images/302.png
 1. Expand the Date and Time functions group and you will find the $now function. This holds the current system time. The function todate() will convert this to a date string. Enter the expression as below and click OK.

concat('Created on: ', todate($now))
../../_images/312.png
 1. Add another label citing the data source. You may also add other map elements such as a north arrow, scalebar etc. as described in Ustvarjanje karte tutorial.

../../_images/321.png
 1. We will make one last styling improvement. Switch back to the main QGIS window and right-click the HI_Wetlands_Poly layer and select Properties.

../../_images/331.png
 1. In the Symbology tab, click on Simple fill and select Shapeburst fill as the Symbol layer type. Choose the Two color option and select shades of green and blue that you like. Click OK.

../../_images/341.png
 1. Select Map 1 item and click the Update preview button under Item properties tab to see the changes.

../../_images/351.png
 1. Once you are satisfied with the map layout and styling, go to Atlas ‣ Export Atlas as Images.

../../_images/36.png
 1. Select a directory on your computer and click Choose.

../../_images/37.png
 1. Leave the default options in the Image Export Options and click Save.

../../_images/38.png
 1. The Atlas tool will now iterate through each feature in the coverage layer and create a separate map image based on the template we created. You can see the images in the directory once the process completes.

../../_images/39.png
 1. Here are the map images for refeence.

../../_images/output_1.png ../../_images/output_2.png ../../_images/output_3.png ../../_images/output_4.png ../../_images/output_5.png

If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)