Iskanje in prenos podatkov OpenStreetMap

Opozorilo

Vadnica je zastarela. Nova in posodobljena verzija je na voljo v Iskanje in prenos podatkov OpenStreetMap (QGIS3)

Pridobivanje kakovostnih podatkov je pomembna naloga vsakega projekta. Odličen vir prostorskih podatkov je odprti in prosto dostopni nabor OpenStreetMap (OSM). Zbirka OSM vsebuje podatke o cestah (ulicah, avtocestah, regionalnih cestah, pa tudi pešpoteh), železnicah, letališčih, daljnovodih, pokrovnosti (gozdovi, njive, parki), vodnih površinah (rekah, jezerih, umetnih jezih), stavbah (stanovanjskih, gospodarskih in športnih, šolah, zdravstvenih domovih, …), gorah (vrhovih), administrativnih enotah,… Dostop do podatkov OSM je vgrajen v QGIS. V tej vadnici se bomo naučili podatke OSM poiskati, shraniti in jih uporabiti.

Pregled naloge

V podatkovni zbirki OSM bomo poiskali London, si ogledali del mesta in lokacije barov zapisali v datoteko shape.

Postopek

 1. Za to nalogo bomo potrebovali 2 vtičnika - plugin. Preverite, da imate nameščena OSM Place Search in OpenLayers. Več o dodajanju vtičnikov je opisano v Using Plugins.

../_images/1182.png
 1. Vtičnik OSM Place Search se namesti v QGIS kot Panel (plošča) z imenom OSM place search….

../_images/2149.png
 1. Vtičnik OpenLayers se pojavi v menuju Plugin ali v menuju Web, odvisno od različice. Z njim lahko neposredno iz QGISa dostopamo do osnovnih kart različnih ponudnikov. Izberimo Plugins ‣ OpenLayers plugin ‣ Add OpenStreetMap layer in naložimo karto OpenStreetMap.

../_images/389.png
 1. You will see a World map loaded in QGIS.

Opomba

Če podatkov ne vidite, preverite ali imate dostop do interneta. Karte se namreč prenašajo s strežnika. Če se malo premaknete z orodjem Pan, se bodo karte ozvežile.

../_images/456.png
 1. Poiščimo območje Londona. Vpišimo poizvedbo v polje Name contains… plošče OSM Place Search panel. Lahko se premikate nad rezultati obdelave in območje se po poudarilo na karti. Izberite prvi rezultat, to je meto London v Združenem kraljestvu, in kliknite gumb Zoom.

../_images/549.png
 1. Sloj se bo premaknil in približal Londonu. Dodatno se lahko približate z orodjem Zoom. Za to vadnico se bomo omejili na center mesta.

../_images/647.png
 1. Zdaj lahko prikazane podatke presnamete in shranite. Izberite Vector ‣ OpenStreetMap ‣ Download data.

../_images/747.png
 1. V pogovornem oknu Download OpenStreetMap data izberite From map canvas kot Extent. Poiščite ustrezno mapo in shranite podatke kot london.osm.

../_images/846.png
 1. Pobrana datoteka s končnico .osm je v obliki OSM XML. Najprej jo moramo pretvoriti v format, ki ga QGIS pozna. Izberite Vector ‣ OpenStreetMap ‣ Import topology from XML.

Opomba

Zdaj vtičnika OSM Place Search ne potrebujemo več in lahko zapremo njegovo glavno okno. Ko ga boste spet potrebovali, kliknite View ‣ Panels ‣ OSM place search… (Windows) ali Settings ‣ Panels ‣ OSM place search… (Linux).

../_images/947.png
 1. Izberite london.osm kot Input XML file in poimenujte Output SpatiaLite DB file london.osm.db. Preverite, da je označeno polje Create connection (SpatiaLite) after import.

../_images/1054.png
 1. Now the last step. We need to create SpatialLite geometry layers that can be viewed and analyzed in QGIS. This is done using Vector ‣ OpenStreetMap ‣ Export topology to SpatialLite.

../_images/1183.png
 1. Datoteka london.osm.db vsebuje vse podatkovne tipe iz baze OSM - točke, linije in poligone. Sloji GIS ponavadi vsebujejo samo en tip, zato moramo izbrati enega od naštetih. Ker nas zanimajo lokacije pivnic (pub), izberemo Point (nodes) kot Export type. Če bi želeli ceste, bi izbrali Polylines (open ways). Poimenujte Output layer name kot london_points. Prostorski podatki imajo dva dela, geometrijo ali lokacije in atribute. Poleg lokacije nas zanima tudi ime pivnice. Kliknite gumb Load from DB v delu Exported tags, s čimer boste prebrali atribute iz datoteke london.osm.db. Označite polji name and amenity. Več o poljih v bazi OSM lahko preberete v dokumnetu OSM Tags. Preverite, da je vključeno polje Load into canvas when finished in kliknite OK.

../_images/1256.png
 1. V QGISu se bo pojavil nov sloj london_points. V njem so vse točke iz baze OSM. Ker nas zanimajo samo pivnice, bomo opravili dodatno poizvedbo. Desno kliknite sloj london_points in izberite Open Attribute Table.

../_images/1354.png
 1. Nekateri objekti imajo atribut pub v stolpcu amenity. Kliknite Select features using an expression.

../_images/1450.png
 1. Vpišite enačbo "amenity" = 'pub' in kliknite Select.

../_images/1546.png
 1. Ko se vrnete v glavno okno QGISa, bodo izbrane točke prikazane rumeno. Desno klinite sloj london_points in izberite Save Selection As… oziroma Save As… in nato označite Save only selected features.

../_images/1643.png
 1. V pogovornem oknu Save vector layer as… poimenujte izhodno datoteko london_pubs.shp. Ostalih nastavitev ne spreminjajte, pazite le, da je polje Add saved file to map označeno. Kliknite OK.

../_images/1741.png
 1. V glavnem oknu QGISa se bo pojavil sloj london_pubs. Sloj london_points lahko izključite, saj ga ne potrebujete več.

../_images/1838.png
 1. Sloj pivnic smo pripravili v obliki datoteke shapefile. Z orodjem Identify lahko preverite, ali je sloj pripravljen za dodatne analize in prikaze. Kliknite nekaj točk in preverite atribute.

../_images/1929.png

If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)