مقدمه

QGIS is a popular open-source GIS with advanced capabilities. This website contains a series of tutorials and tips that show you how to use it to tackle common GIS problems. You may use these tutorials as a self-paced course to learn the software thoroughly. However, each section is fairly independent, so those familiar with QGIS can jump into any section.

همچنین می توانید برای سایر مطالب برای کمک به شما در یادگیری QGIS ، از موارد زیر استفاده کنید: منابع آموزشی QGIS

This tutorials are written and maintained by Ujaval Gandhi, with translations and contributions from the global QGIS community.

If you or your organization benefit from using QGIS, please consider supporting the QGIS project by making a small donation or becoming a sustaining member of the QGIS open-source project.

توسعه و مشارکت همکاری

This document has been typeset with reStructuredText. The source code is open-source and avaiable on GitHub.

همکاران

ترجمه ها

این آموزشها به زبانهای زیر نیز موجود است:

 • Chinese (Taiwan) (Translation by: Whyjay Zheng)

 • Dutch (Translation by: Dick Groskamp)

 • Finnish (Translation by: Kari Salovaara)

 • French (Translation by: Sylvain Dorey, Allan Stockman, Delphine Petit, Alexis Athlani, Florian Texier, Quentin Paternoster)

 • German (Translation by: Michael Gieding)

 • Greek (Translation by: Christina Dimitriadou, Paliogiannis Konstantinos, Tom Karagkounis, Despoina Karfi)

 • Indonesian (Translation by: Maruli Tua Manullang, Bakhtiar Arif)

 • Italian (Translation by: Pino Nicolosi a.k.a Rattus, Francesco Pirotti)

 • Korean (Translation by: SongHyun Choi, Jung Eun Jang, Rosa Ahn, Haeseon Shin)

 • Persian (Translation by: Chooghi Bairam Komaki)

 • Portuguese (Brazil) (Translation by: Narcélio de Sá, Wesley Kevin Souto do Vale)

 • Romanian (Translation by: Sorin Călinică)

 • Russian (Translation by: Marina Pavlova, Ilya Trofimov, Fayçal Fatihi, Константин Сергеевич)

 • Slovenian (Translation by: Krištof Oštir, Ana Potočnik Buhvald)

 • Spanish (Translation by: Eric Armijo, Juan Carlos Méndez, Felipe Raimann, Antonio Mireles)

 • Thai (Translation by: Phondanai Khanti)

 • Turkish (Translation by: Birkan, Tayfun Akçayır, Emrullah Karahasanoğlu, İnci Yalçın)

 • Ukrainian (Translation by: Igor Konovalov)

 • Vietnamese (Translation by: Hang Nguyen Thuy)

اگر می خواهید به ترجمه این آموزشها در زبان خود کمک کنید ، لطفا "به تیم Transifex <https://www.transifex.com/projects/p/qgis-tutorials/>`_ بپیوندید.

مجوز

این کار تحت متن مجوز انتشار Creative Commons Attribution 4.0 International License است.

طبق این مجوز ، شما مجاز به استفاده ، اشتراک یا اصلاح سند به هر طریقی که مناسب به نظر برسد و حتی استفاده تجاری از آن هستید. شما فقط باید برای منبع اصلی اعتبار/ ارجاع مناسب به نویسنده بدهید.

Copyright (c) 2021 Ujaval Gandhi

comments powered by Disqus