منابع آموزشی QGIS

پروژه QGIS دارای یک جامعه پر جنب و جوش است که اسناد و منابع خوبی را ایجاد کرده است که می توان از آنها برای یادگیری نرم افزار و همچنین تکنیک های GIS استفاده کرد. در اینجا چند منبع خارجی انتخاب شده آورده شده است.

مستندات رسمی

کتب

بلاگ و منابع آنلاین

Free Video Tutorials

Free Online Courses

comments powered by Disqus