Procesarea în serie, folosind Cadrul de Procesare (QGIS2)

Atenționare

O nouă versiune a acestui tutorial este disponibilă la Procesarea În Serie, folosind Cadrul de Procesare (QGIS3)

QGIS 2.0 a introdus un concept nou numit Processing Framework. Anterior cunoscut sub numele de Sextante, cadrul de procesare oferă un mediu în interiorul QGIS, adecvat rulării algoritmilor nativi și terți de prelucrare a datelor. Acesta conține o interfață de prelucrare în serie, aspectuoasă, care permite execuția cu ușurință a unui algoritm asupra mai multor straturi. Prelucrarea în serie reprezintă un instrument util care poate salva efortul manual, prin automatizarea sarcinilor repetitive.

Privire de ansamblu asupra activității

Vom decupa mai multe straturi vectoriale globale, după conturul Africii, folosind o comandă pentru seturi.

Alte competențe pe care le veți dobândi

 • Dizolvarea (îmbinarea) poligoanelor dintr-un strat care are același atribut.

Obținerea datelor

Natural Earth are mai multe straturi vectoriale globale. Descărcați următoarele straturi

O dată descărcate, dezarhivați și extrageți toate fișierele shape într-un singur folder.

Sursa datelor: [NATURALEARTH]

Procedura

 1. Mergeți la Layer ‣ Add Vector Layer.

../_images/1168.png
 1. Navigați la fișierul shape descărcat, Admin 0 Țări, ne_10m_admin_0_countries.shp, apoi faceți clic pe Open.

../_images/2138.png
 1. Atât timp cât sarcina noastră este de a tăia straturile globale după granițele Africii, trebuie să pregătim mai întâi un strat care să conțină un poligon pentru întregul continent. Stratul țărilor are un atribut numit CONTINENT. Putem folosi un concept de geoprocesare numit Dissolve, pentru a uni toate țările care au aceeași valoare a continentului, după care le vom contopi într-un singur poligon.

../_images/379.png
 1. Deschideți instrumentul Dissolve din Vector ‣ Geoprocessing Tools ‣ Dissolve.

../_images/447.png
 1. Alegeți ne_10m_admin_0_countries pentru Input vector layer. În Dissolve field alegeți CONTINENT. Denumiți fișierul de ieșire continents.shp și bifați caseta de lângă Add result to convas.

Notă

Dacă doriți să îmbinați TOATE poligoanele, indiferent de atributele lor, puteți selecta – Dissolve All – ca Dissolve field. Acest lucru va combina toate poligoanele din strat și vă va oferi un singur poligon agregat.

../_images/541.png
 1. Procesul de dizolvare poate dura ceva timp. O dată procesul terminat, veți vedea noul strat continent suplimentar, adăugat în QGIS. Utilizați instrumentul Select Single Feature din bara de instrumente și faceți clic pe Africa, pentru a selecta poligonul reprezentând continentul.

../_images/640.png
 1. Clic-dreapta pe stratul continente și selectați Save Selection As….

../_images/740.png
 1. Denumiți fișierul de ieșire ca africa.shp. Din moment ce suntem interesați numai de forma continentului și nu de toate atributele, puteți bifa Skip attribute creation. Asigurați-vă că ați bifat caseta Add saved file to map și că ați efectuat clic pe OK.

../_images/839.png
 1. Acum, aveți stratul Africa încărcat în QGIS, și conținând un singur poligon pentru întregul continent. A venit momentul procesării comenzii de decupare în serie. Deschideți Processing ‣ Toolbox.

../_images/940.png
 1. Răsfoiți algoritmii disponibili și găsiți instrumentul Clip din QGIS geoalgorithms ‣ Vector overlay tools ‣ Clip. Puteți folosi, de asemenea, câmpul Search pentru a identifica ușor algoritmul.

../_images/1047.png
 1. Faceți clic-dreapta pe algoritmul Clip, apoi selectați Execure as batch process.

../_images/1169.png
 1. În fereastra de dialog Batch Processing, prima filă este Parameters, care definește intrările. Clic pe din dreptul primului rând al coloanei Input layer.

../_images/1250.png
 1. Navigați la directorul care conține straturile de transport global, pe care le-ați descărcat. Mențineți apăsată tasta Ctrl și selectați toate straturile pe care doriți să le decupați. De asemenea, puteți folosi Shift sau Ctrl-A pentru a face selecții multiple. Clic pe Open.

../_images/1348.png
 1. Veți observa că se vor auto-popula coloanele Input layer, cu toate straturile pe care le-ați selectat. Puteți folosi butonul Add row pentru a adăuga mai multe rânduri și pentru a defini mai multe intrări. Apoi, trebuie să selectați stratul care conține limita de decupare a straturilor de intrare. Faceți clic pe butonul din primul rând și adăugați africa.shp în Clip layer. Deoarece stratul de tăiere este același pentru toate intrările, puteți face dublu-clic pe antetul coloanei Clip layer, pentru ca stratul să se auto-completeze pentru toate rândurile. Apoi, trebuie să ne definim rezultatele. Faceți clic pe butonul de lângă primul rând din coloana Clipped.

../_images/1444.png
 1. Răsfoiți directorul în care doriți straturile de ieșire. Tastați numele fișierului ca fiind clipped_, apoi faceți clic pe Save.

../_images/1540.png
 1. Veți vedea o nouă fereastră de dialog, de tip pop-up, Autofill settings. Alegeți Fill with parameter values pentru Autofill mode. Selectați Input layer pentru Parameter to use. Această setare va adăuga numele fișierului de intrare la cel de ieșire, împreună cu numele fișierului output_ specificat. Acest lucru este important, pentru a ne asigura că toate fișierele de ieșire au nume unice și nu se suprascriu reciproc.

../_images/1638.png
 1. Acum suntem gata să începem procesarea în serie. Clic pe Run.

../_images/1736.png
 1. Algoritmul de tăiere va rula pentru fiecare intrare și va crea fișierele de ieșire, așa cum s-a specificat. O dată ce procesarea în serie se încheie, veți vedea straturile adăugate la suportul QGIS. După cum veți observa, toate straturile globale sunt tăiate în mod adecvat, la limita continentului specificat.

../_images/1833.png

If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)