Importul Foilor de Calcul sau a Fișierelor CSV (QGIS3)

De multe ori datele GIS vin într-un tabel sau o foaie de calcul Excel. De asemenea, dacă aveți o listă de coordonate lat/long, puteți importa cu ușurință aceste date în proiectul dumneavoastră GIS.

Privire de ansamblu asupra activității

Vom importa un fișier text cu date seismice în QGIS.

Obținerea datelor

NOAA National Geophysical Data Center furnizează un set mare de date, care conține toate cutremurele semnificative începând cu anul 2150 î.Hr. Aflați mai multe.

Descărcați fișierul text Baze de Date a Cutremurelor Semnificative .

Pentru comoditate, puteți descărca direct o copie a ambelor seturi de date, accesând linkurile de mai jos:

signif.txt

Sursa de date [NGDC]

Procedura

  1. Examinați sursa de date tabelare. Pentru a importa aceste date în QGIS, va trebui să le salvați sub formă de fișier text, având nevoie de cel puțin 2 coloane care conțin coordonatele X și Y. Dacă aveți o foaie de calcul, utilizați funcția Save As din programul dvs. și salvați-o ca Tab Delimited File sau Comma Separated Values (CSV). O dată ce aveți datele exportate în acest fel, puteți să le deschideți într-un editor de text cum ar fi Notepad, pentru a vizualiza conținutul. În cazul bazei de date a cutremurelor semnificative, datele se deja într-un fișier text care conține latitudinea și longitudinea originii cutremurelor, împreună cu alte atribute conexe. Veți vedea că fiecare câmp este separat de un TAB.

../../_images/170.png
  1. QGIS3 comes with a unified data manager that allows you to load all the various supported data format. Click the Open Data Source Manager button on the Data Source Toolbar. You can also use Ctrl + L keyboard shortcut.
../../_images/236.png
  1. Switch to the Delimited Text tab. Click the ... button next to File name and specify the path to the text file you downloaded. In the File format section, select Custom delimiters and check Tab. The Geometry definition secction will be auto-populated if it finds a suitable X and Y coordinate fields. In our case they are LONGITUDE and LATITUDE. You may change it if the import selects the wrong fields. You can leave the Geometry CRS to the default EPSG:4326 WGS84 CRS. If your file contained coordinates in a different CRS, you can select the appropriate CRS here. Click OK.
../../_images/326.png

Note

It is easy to confuse X and Y coordinates. Latitude specifies the north-south position of a point and hence it is a Y coordinate. Similarly Longitude specifies the east-west position of a point and it is a X coordinate.

  1. You will now see that the data will be imported and displayed in the QGIS canvas as a new layer called signif.
../../_images/413.png
If you liked tutorials on this site and do check out spatialthoughts.com for more free resources.
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License