Werken met gegevens van WMS

Waarschuwing

This tutorial is now obsolete. A new and updated version is available at Werken met gegevens van WMS (QGIS3)

Vaak zult u moeten verwijzen naar gegevenslagen voor uw basiskaart of om uw resultaten weer te kunnen geven in andere gegevenssets. Vele organisaties publiceren gegevenssets online die voor direct gebruik in GIS gereed zijn. Een populaire standaard voor het online publiceren van kaarten is genaamd WMS (Web Map Service). Dit is een betere keuze om verwijzingslagen te gebruiken omdat u toegang krijgt tot rijke gegevenssets in uw GIS zonder het gedoe van het downloaden op opmaken van de gegevens.

Overzicht van de taak

In deze handleiding zullen we lagen laden van Mineral Resources gepubliceerd door USGS.

Gegevensbron: [MRDATA]

Procedure

 1. Open QGIS en ga naar Kaartlagen ‣ Laag toevoegen ‣ WMS/WMTS-laag toevoegen….

../_images/1270.png
 1. Klik, op de tab Lagen, op Nieuw.

../_images/2176.png
 1. Geef uw verbinding een naam. Dit is niet de naam van de laag maar de naam van de service die de WMS-laag aanbiedt. Een enkele service biedt gewoonlijk meerdere lagen aan die kunnen worden toegevoegd aan uw project. De URL die u nodig heeft om toegang te krijgen tot een WMS-laag wordt GetCapabilities genoemd. Wanneer u toegang heeft tot een WMS-server met deze parameter in de URL, geeft het een lijst met beschikbare gegevens terug, tezamen met verschillende metadata. In dit geval, noem de verbinding MRDATA USGS en de GetCapabilities URL als http://mrdata.usgs.gov/services/ca?request=getcapabilities&service=WMS&version=1.1.1&. Klik op OK.

../_images/3100.png
 1. Klik vervolgens op de knop Verbinden om de lijst met beschikbare lagen op te halen. U zullen de verschillende ID’s opvallen die zijn vermeld naast de lagen. ID 0 betekent dat u een kaart van alle lagen krijgt. Als u niet alle lagen wilt, kunt u de lijst uitbreiden door te klikken op het pictogram + en de laag van uw interesse selecteren. Selecteer voor deze handleiding de laag 0.

../_images/470.png
 1. In het gedeelte Afbeeldingsformaat moet u een indeling voor de afbeelding kiezen. Indelingen voor afbeeldingen zijn van groot belang en welke u kiest s afhankelijk van gebruiksdoel. Hier zijn enkele hints

  • Kwliteit: PNG is een verliesloos gecomprimeerde indeling voor afbeelingen. JPEG is een gecomprimeerde indeling met verlies. TIFF kan beide zijn. Dat betekent dat de kwaliteit van PNG-afbeeldingen beter zal zijn, vergeleken met JPEG. Als uw hoofddoel is om een kaart af te drukken, gebruik dan PNG.

  • Snelheid: Omdat PNG-afbeeldingen niet gecomprimeerd zijn en dus groter in grootte, zullen zij langer nemen om te laden. Als u de laag in uw project gebruikt als een verwijzingslaag en veel moet inzoomen of verplaatsen, gebruik dan JPEG.

  • Cliënt-ondersteuning: QGIS ondersteunt de meeste indelingen, maar als u toepassingen voor het web ontwikkelt, browsers ondersteunen TIFF gewoonlijk niet, dus zou u ene andere indeling moeten kiezen.

  • Type gegevens: Als uw lagen primair vector zijn zal PNG betere resultaten geven. Voor luchtfoto’s is JPEG gewoonlijk een betere keuze.

  Kies, voor deze handleiding, JPEG als de indeling. Wijzig de Laag naam als u dat wilt en klik op Toevoegen.

../_images/572.png
 1. U zult de laag zien geladen in het kaartvenster van QGIS. U kunt zoomen/verplaatsen net als op elke andere laag De manier waarop de WMS-service werkt is dat elke keer dat u zoomt/verplaatst, zendt uw weergave coördinaten naar de server en de server maakt een afbeelding voor die weergave en stuurt die terug naar de cliënt. Er zal dus enige vertraging optreden voordat u de afbeelding ziet voor het gebied, nadat u daarop ingezoomd hebt. Ook, omdat de gegevens die u ziet een afbeelding zijn, is er geen manier om te bevragen op attributen zoals in een normale vectorlaag /laag van een luchtfoto.

../_images/669.png
 1. U kunt echter enige metadata over de laag bekijken. Klik met rechts op de laag en kies Eigenschappen.

../_images/768.png
 1. Het zal u opvallen dat het dialoogvenster Eigenschappen er anders uitziet en minder tabs heeft. U kunt naar de tab Metadata gaan om meer te weten te komen over de WMS-service en de lagen.

../_images/866.png
comments powered by Disqus