Samenvoegen van tabellen uitvoeren (QGIS3)

Niet elke gegevensset die u wilt gebruiken komt in een ruimtelijke indeling. Vaak komen de gegevens als een tabel of een werkblad en zou u het moeten koppelen met uw bestaande ruimtelijke gegevens om in uw analyses te kunnen gebruiken. Deze bewerking staat bekend als een Table Join en wordt uitgevoerd met het algoritme voor processing Join attributes by field value.

Overzicht van de taak

We zullen een Shapefile gebruiken met bevolkingsgegevens voor Californië en gegevens over de bevolking van het US Census Bureau om een bevolkingskaart voor Californië te maken.

Andere vaardigheden die u zult leren

 • CSV-bestanden, die geen geometrie bevatten, laden in QGIS.

De gegevens ophalen

US Census Bureau verschaft TIGER/Line Shapefiles. U kunt de FTP site bezoeken en het census tracts shapefile voor Californië downloaden. Download het bestand Census Tracts for California.

Americal FactFinder is een opslagplaats voor alle bevolkingsgegevens voor de VS. U kunt de Advanced Search gebruiken en bevragen naar Topic - Basic Count/Estimate en Geographies - All Census Tracts in California om een aangepast CSV te maken en dat te downloaden. Deze handleiding gebruikt de gegevens van TOTAL POPULATION | 2017 ACS 5-year estimates.

../../_images/data15.png

Voor het gemak kunt u direct een kopie van beide gegevenssets downloaden vanaf de links hieronder:

tl_2018_06_tract.zip

ACS_17_5YR_B01003.zip

Gegevensbron: [TIGER] [USCENSUS]

Procedure

 1. Zoek in de QGIS Browser naar het bestand tl_2018_06_tract.zip en vergroot het. Selecteer het bestand tl_2018_06_tract.shp en sleep het naar het kaartvenster.

../../_images/1106.png
 1. U zult de laag tl_2018_06_tract zien geladen in het paneel Lagen. Deze laag bevat de grenzen van de census tracts in Californië. Klik met rechts op de laag tl_2018_06_tract en selecteer Attributentabel openen.

../../_images/288.png
 1. Bekijk de attributen van de laag. We hebben een uniek en algemeen attribuut voor elk object nodig om aan tabel met deze laag te koppelen. In dit geval is het veld GEOID een unieke identificatie voor elke tract en kan worden gebruikt om deze laag te koppelen aan elke andere laag of tabel die dezelfde ID bevat.

../../_images/339.png
 1. Pak het bestand ACS_17_5YR_B01003.zip uit en open het bestand ACS_17_5YR_B01003_with_ann.csv in een tekstbewerker. Het zal u opvallen dat elke rij van het bestand bestaat uit informatie over een tract naast de unieke identificatie die we in de vorige stap al zagen. Onthoud dat dit veld is genaamd GEO.id2 in het CSV. Het zal u ook opvallen dat de kolom HD01_VD01 de waarde bevat voor de bevolking voor elk van de census tract.

../../_images/421.png
 1. We dienen een kleine bewerking te maken voordat we dit CSV-bestand importeren. Het importprogramma voor CSV van QGIS verwacht dat de eerste rij van het bestand de kolomkoppen bevat en alle andere rijen de gegevens voor die kolommen. Dit bestand bevat een extra rij 2 met labels voor kolommen. Verwijder die rij en sla het bestand op.

../../_images/522.png
 1. Nu zijn we gereed om het CSV-bestand in QGIS te importeren. Ga naar Kaartlagen – Laag toevoegen ‣ Tekstgescheiden laag toevoegen….

../../_images/622.png
 1. Klik, in het venster Databronnen beheren, op de knop en blader naar het CSV-bestand en selecteer het. Zorg er voor dat u bij Bestandsindeling hebt geselecteerd CSV (komma gescheiden waarden). Omdat we dit als een tabel importeren, moeten we specificeren dat ons bestand geen geometrie bevat met de optie Geen geometrieën (alleen attributentabel). Verifieer dat het voorbeeld Voorbeeldgegevens aan de onderzijde er goed uitziet en klik op Toevoegen, gebolgd door Close.

../../_images/721.png
 1. De CSV zal nu worden geïmporteerd als een tabel in QGIS en zal verschijnen als ACS_17_5YR_B01003_with_ann in het paneel Lagen. Nu zijn we klaar om de samenvoeging van de tabellen uit te voeren. Ga naar Processing ‣ Toolbox.

../../_images/821.png
 1. Eerst moeten we een standaard instelling wijzigen in de Processing Toolbox. Klik op de knop Opties.

../../_images/921.png
 1. Selecteer, op de tab Processing Opties, de optie Bestandsnaam als laagnaam gebruiken. Deze optie maakt de namen van de uitvoerlagen meer intuïtief en nuttiger bij het gebruiken van algoritmes van Processing Toolbox. Klik op OK.

../../_images/1023.png
 1. Terug in de Processing Toolbox, zoek en lokaliseer het algoritme Vector algemeen ‣ Attributen koppelen op veldwaarde en dubbelklik er op om het te openen.

../../_images/1126.png
 1. Selecteer, in het dialoogvenster Attributen koppelen op veldwaarde, tl_2018_06_tract als Invoerlaag en GEOID als het Tabelveld. Selecteer ACS_17_5YR_B01003_with_ann als de Invoerlaag 2 en GEO.id2 als Tabelveld 2. Laat de andere opties op hun standaard en klik op de knop om de locatie voor het uitvoerbestand te selecteren en selecteer ``Opslaan naar GeoPackage…`.

../../_images/1224.png
 1. Noem het uitvoer Geopackage joined.gpkg en de uitvoerlaag als joined. Klik op Uitvoeren.

../../_images/1323.png
 1. Verifieer, als de verwerking is voltooid, dat het algoritme met succes werd uitgevoerd en klik op Close.

../../_images/1421.png
 1. U zult een nieuwe laag joined zien geladen in het paneel Lagen. Op dit punt zijn de velden uit het CSV-bestand gekoppeld aan de laag census tracts. U kunt voor nu de Processing Toolbox sluiten. Klik met rechts op de laag joined en selecteer Attributentabel openen.

../../_images/1520.png
 1. U zult een nieuwe set velden zien, inclusief het veld HD01_VD01 dat de schattingen voor de bevolking bevat.

../../_images/1619.png
 1. Nu we de gegevens voor de bevolking in de laag census tracts hebben, kunnen we die opmaken om een visualisatie te maken van de verdeling van de dichtheid van de bevolking. Selecteer de laag joined en klik op de knop Paneel Laag opmaken openen.

../../_images/1720.png
 1. Selecteer, in het paneel Laag opmaken, Gradueel uit het keuzemenu. Omdat we een kaart willen maken met de gegevens van de bevolking, willen we verschillende kleuren toewijzen aan elk object census tract, gebaseerd on de schatting van de bevolking. We hebben de bevolking in het veld HD01_VD01, maar we hebben geen dichtheid van de bevolking in enig veld om te selecteren als de Waarde. Gelukkig laat QGIS ons hier een expressie invoeren. Klik op de knop Expressie.

../../_images/1818.png

Notitie

Bij het maken van een thematische (choroplethische) kaart zoals deze, is het belangrijk om de waarden die u in kaart brengt te normaliseren. In kaart brengen van totale aantallen per polygoon is niet juist. Het is belangrijk de waarden te normaliseren door ze te delen door het gebied. Wanneer u totalen weergeeft, zoals criminaliteit, kunt u ze normaliseren door ze te delen door de totale bevolking, dus het in kaart brengen van de hoeveelheid criminaliteit en niet de criminaliteit. Leer meer op

 1. Voer de volgende expressie in om de dichtheid van de bevolking te berekenen. $area berekent het gebied van het object in vierkante meters. We converteren het dan naar vierkante mijlen en berekenen de dichtheid van de bevolking met de formule Population/Area. Klik op OK.

"HD01_VD01"/ (0.386*$area/1e6)
../../_images/1916.png
 1. Terug in het paneel Laag opmaken, kies een kleurverloop van uw keuze en klik op Classificeren. U kunt de bereiken van de klassen aanpassen om beter te passen bij de regio.

../../_images/2012.png
 1. De visualisatie voelt een beetje onoverzichtelijk vanwege de randen van de polygonen borders. Klik op de keuzelijst naast Symbool. Selecteer Standaard vulling en selecteer Transparante vulling.

../../_images/2116.png
 1. Nu hebben we een net uitziende informatieve visualisatie van de dichtheid van de bevolking in Californië.

../../_images/2215.png
comments powered by Disqus