Rasters mozaieken en clippen

Waarschuwing

Deze handleiding is nu gedateerd. Een nieuwe en bijgewerkte versie is beschikbaar op Rasters mozaïeken en clippen (QGIS3)

Deze handleiding verkent enkele basis rasterbewerkingen in QGIS zoals weergeven, mozaïeken en subinstellingen.

Overzicht van de taak

We zullen enkele publieke domein rastergegevens voor Brazilië downloaden en die bekijken in QGIS. Vervolgens zullen we deze samenvoegen in één enkele mozaïek en die clippen met behulp van de grens van een land om één naadloze gegevensset voor het land te krijgen.

Andere vaardigheden die u zult leren

 • Bijna real-time publieke domein satellietafbeeldingen zoeken en downloaden

 • Eén enkel object uit een vectorlaag selecteren en die opslaan naar een nieuw shapefile.

De gegevens verkrijgen

We hebben de grenzen van het land Brazilië nodig om ons raster te clippen. U kunt het shapefile Admin 0 - Countries verkrijgen vanaf Natural Earth.

NASA/GSFC, Rapid Response site heeft een goede verzameling bij bijna real-time satellietafbeeldingen. Een goed regionaal product zijn de subsets USDA Foreign Agricultural Service (FAS).. We zullen 2km resolutie FAS-subsets voor Brazilië gebruiken voor deze handleiding.

Hier is hoe te zoeken naar de relevante gegevens en die te downloaden.

 1. Open de South America regio subsets. Zoek naar de subsets voor Brazil die zijn weergegeven in het gedeelte FAS Subsets. Klik op één ervan.

../_images/1198.png
 1. Op de detailpagina, klik op de koppeling 2km onder het product van uw keuze. Hier zullen we het product NDVI downloaden. Meer informatie over NDVI.

../_images/2158.png
 1. Klik op de koppeling Download GeoTIFF file om de rasterafbeelding te downloaden.

../_images/389.png

Herhaal het proces voor alle 7 FAS-subsets voor Brazilië.

Gemakshalve kunt u de in deze handleiding gebruikte voorbeeldgegevens direct downloaden vanaf de koppelingen hieronder.

ne_10m_admin_0_countries.zip

FAS_Brazil1.2013363.aqua.ndvi.2km.tif

FAS_Brazil2.2013363.terra.ndvi.2km.tif

FAS_Brazil3.2013363.aqua.ndvi.2km.tif

FAS_Brazil4.2013363.aqua.ndvi.2km.tif

FAS_Brazil5.2013363.aqua.ndvi.2km.tif

FAS_Brazil6.2013363.terra.ndvi.2km.tif

FAS_Brazil7.2013363.aqua.ndvi.2km.tif

Gegevensbronnen: [LANCE] [NATURALEARTH]

Procedure

 1. Open QGIS en ga naar Kaartlagen ‣ Laag toevoegen ‣ Rasterlaag toevoegen...

../_images/459.png
 1. Blader naar de map met de individuele afbeeldingen. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de afbeeldingsbestanden om een meervoudige selectie te maken. Klik op Open.

../_images/561.png
 1. U zult de afbeeldingen worden geladen in de inhoudsopgave in het paneel links. Laten we nu één enkele afbeelding Mosaic maken uit al deze individuele afbeeldingen. Klik op Raster ‣ Allerlei ‣ Samenvoegen.

Notitie

Het menu Raster in QGIS komt uit een bronplug-in, genaamd GdalTools. Als u het menu Raster niet ziet, schakel dan de plug-in GdalTools in via Plug-ins ‣ Plug-ins beheren en installeren ‣ Geïnstalleerd. Zie Plug-ins gebruiken voor meer details.

../_images/658.png
 1. Klik, in het dialoogvenster Samenvoegen, op Selecteren… naast Invoerbestanden en blader naar de map die alle individuele geotiffs bevat. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en selecteer alle subsets. Klik nu op Selecteren… naast Uitvoerbestand en noem het uitvoerbestand Brazil_mosaic.tif. Selecteer, onder in het venster, het vak naast Na afloop in kaartvenster laden. Klik op OK.

../_images/757.png
 1. U zult een pop-upbericht zien dat zegt Verwerking afgerond, als het mozaïek is gemaakt en geladen in het kaartvenster van QGIS. U zult zien dat de individuele afbeeldingen nu zijn gecombineerd en als mozaïek in één enkele laag. U kunt nu de individuele lagen uitschakelen door het vak ernaast te deselecteren.

../_images/855.png
 1. Een andere rasterbewerking die u kunt uitvoeren is een subset te maken of croppen van een afbeelding. We kunnen een polygoon uit een vectorlaag gebruiken om het raster bij te snijden tot de exacte vorm. Laten we het shapefile met polygonen van landen laden dat we downloaden van Natural Earth. Ga naar Kaartlagen ‣ Laag toevoegen ‣ Vectorlaag toevoegen….

../_images/954.png
 1. Selecteer het zip-bestand ne_10m_admin_0_countries.zip en klik op Openen. Indien gevraagd om de laag binnen het zip-bestand te selecteren, selecteer dan ne_10m_admin_0_countries.shp.

../_images/1059.png
 1. Als de vectorlaag eenmaal is geladen, willen we de polygoon voor Brazilië selecteren en uitnemen. Selecteer het gereedschap Object(en) selecteren op de werkbalk.

../_images/1199.png
 1. Klik ergens in de polygoon van Brazilië en die zal worden geselecteerd.

../_images/1260.png
 1. Klik met rechts op de laag ne_10m_admin_0_countries en selecteer Opslaan als….

../_images/1357.png
 1. Noem uw uitvoer brazil_boundary.shp and make sure Add saved file to map box is checked. click OK.

../_images/1455.png
 1. U zult zien dat de polygoon met de grenzen van Brazilië nu wordt geladen in QGIS.

../_images/1551.png
 1. Ga nu naar Raster ‣ Extractie ‣ Clipper.

../_images/1648.png
 1. Selecteer invoerbestand (raster) als Brazil_mosaic. Noem het Uitvoerbestand Brazil_mosaic_clipped. Kies, in het gedeelte Clipping modus, Maskeerlaag. Selecteer de nieuw gemaakte brazil_boundary als de maskeerlaag. Selecteer het vak naast Na afloop in kaartvenster laden. Klik op OK.

../_images/1744.png
 1. De nieuw gecropte laag zal worden geladen in QGIS. U zult de zwarte pixels opmerken die de actuele mozaïek omsluiten. Laten we die verwijderen. Klik met rechts op de laag Brazil_mosaic_clipped en selecteer Eigenschappen.

../_images/1842.png
 1. Ga naar de tab Transparantie en voeg 0 toe als een Aanvullende ‘no data’-waarde.

../_images/1934.png
 1. Nu heeft u een mooi mozaiek, bijgesneden tot een landsgrens die u in uw project kunt gebruiken als achtergrond of waarop u verder analyses kunt uitvoeren.

../_images/2029.png
comments powered by Disqus