Samenvoegen van tabellen uitvoeren (PyQGIS)

Waarschuwing

This tutorial is now obsolete. The preferred way to do table joins via pyqgis is to run the native:joinattributestable algorithm via Python. See details at Algoritmes van Processing uitvoeren via Python (QGIS3).

Deze handleiding laat zien hoe scripten in Python te gebruiken in QGIS (PyQGIS) om tabellen samen te voegen en een graduele stijl toe te passen op de resulterende laag. Deze handleiding repliceert de stappen van de handleiding Samenvoegen van tabellen uitvoeren waarbij alleen scripten in Python wordt gebruikt.

Overzicht van de taak

Bekijk de handleiding Samenvoegen van tabellen uitvoeren voor het overzicht.

Andere vaardigheden die u zult leren

 • Gezipte lagen laden in QGIS via Python.

 • QgsGraduatedSymbolRendererV2 gebruiken om een graduele stijl toe te passen op een vectorlaag.

De gegevens ophalen

Download de volgende bestanden naar uw computer.

tl_2013_06_tract.zip

ca_tracts_pop.csv

ca_tracts_pop.csvt

Gegevensbron [TIGER] [USCENSUS]

Procedure

U kunt de volgende opdrachten typen in de Python Console of de ingebouwde Editor in QGIS.

 1. Laad het shapefile. Het Census Tracts-bestand is een zip-bestand dat het shapefile bevat. Waar we het kunnen uitpakken en het shapefile laden, heeft de OGR- provider de mogelijkheid om het zip-bestand direct te laden via een Virtual Filesystem. Door /vsizip/ toe te voegen aan het pad, kunnen we toegang verkrijgen tot het shapefile dat is opgenomen in het zip-archief.

Notitie

De zip_uri zou moeten beginnen met /vsizip// op systemen van Linux en Mac. (Let op de extra /)

zip_uri = '/vsizip/C:/Users/Ujaval/Downloads/tl_2013_06_tract.zip'
shp = QgsVectorLayer(zip_uri, 'tl_2013_06_tract', 'ogr')
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(shp)
../_images/1191.png
 1. Laad het CSV-bestand. Omdat het CSV-bestand geen ruimtelijke gegevens bevat, laden we het als een tabel met behulp van de provider tekstgescheiden.

csv_uri = 'file:///C:/Users/Ujaval/Downloads/ca_tracts_pop.csv?delimiter=,'
csv = QgsVectorLayer(csv_uri, 'ca_tracts_pop', 'delimitedtext')
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(csv)
../_images/2152.png
 1. De samenvoeging van de tabellen maken. Samenvoegingen van tabellen in QGIS worden uitgevoerd met behulp van het object QgsVectorJoinInfo. We dienen het veld GEO.id2 van de CSV-laag te specificeren als het Join Field en het veld GEOID uit de laag van het shapefile als het Target Field. Als u eenmaal de volgende heeft uitgevoerd, zal de laag van het shapefile aanvullende attributen hebben die zijn samengevoegd vanuit de CSV-laag.

Notitie

Een veel voorkomende valkuil bij het gebruiken van QgsVectorJoinInfo is dat beide lagen moeten zijn geladen in de QgsMapLayerRegistry - anders zal de samenvoeging niet werken.

shpField='GEOID'
csvField='GEO.id2'
joinObject = QgsVectorJoinInfo()
joinObject.joinLayerId = csv.id()
joinObject.joinFieldName = csvField
joinObject.targetFieldName = shpField
joinObject.memoryCache = True
shp.addJoin(joinObject)
../_images/385.png
 1. Een gemakkelijker - en aanbevolen manier van het bereiken van hetzelfde is via het Framework Processing. U kunt het algoritme qgis:joinattributestable aanroepen en een samengevoegde laag maken.

Notitie

We gebruiken de methode processing.runandload() om het algoritme uit te voeren in plaats van het meer algemene processing.runalg(). Omdat we de resulterende, samengevoegde laag willen laden in QGIS, is processing.runandload() een betere kueze.

import processing
shpField='GEOID'
csvField='GEO.id2'
result = processing.runandload('qgis:joinattributestable', shp, csv, shpField, csvField, None)
../_images/455.png
 1. We zullen bij de originele samenvoeging met behulp van QgsVectorJoinInfo blijven voor de rest van de handleiding. Nu is het tijd om een graduele stijl toe te passen op de samengevoegde laag. De veldnaam voor de bevolking in de samengevoegde laag is ca_tracts_pop_D001. We zullen een renderer Gradueel toepassen met behulp van de klasse QgsGraduatedSymbolRendererV2 in de modus Kwantiel. Bekijk Samenvoegen van tabellen uitvoeren voor de kleuren en bereiken die we moeten gebruiken.

from PyQt4 import QtGui

myColumn = 'ca_tracts_pop_D001 '
myRangeList = []
myOpacity = 1

ranges = []

myMin1 = 0.0
myMax1 = 3157.2
myLabel1 = 'Group 1'
myColor1 = QtGui.QColor('#f7fbff')
ranges.append((myMin1, myMax1, myLabel1, myColor1))

myMin2 = 3157.2
myMax2 = 4019.0
myLabel2 = 'Group 2'
myColor2 = QtGui.QColor('#c7dcef')
ranges.append((myMin2, myMax2, myLabel2, myColor2))

myMin3 = 4019.0
myMax3 = 4865.8
myLabel3 = 'Group 3'
myColor3 = QtGui.QColor('#72b2d7')
ranges.append((myMin3, myMax3, myLabel3, myColor3))

myMin4 = 4865.8
myMax4 = 5996.4
myLabel4 = 'Group 4'
myColor4 = QtGui.QColor('#2878b8')
ranges.append((myMin4, myMax4, myLabel4, myColor4))

myMin5 = 5996.4
myMax5 = 37452.0
myLabel5 = 'Group 5'
myColor5 = QtGui.QColor('#08306b')
ranges.append((myMin5, myMax5, myLabel5, myColor5))

for myMin, myMax, myLabel, myColor in ranges:
 mySymbol = QgsSymbolV2.defaultSymbol(shp.geometryType())
 mySymbol.setColor(myColor)
 mySymbol.setAlpha(myOpacity)
 myRange = QgsRendererRangeV2(myMin, myMax, mySymbol, myLabel)
 myRangeList.append(myRange)

myRenderer = QgsGraduatedSymbolRendererV2('', myRangeList)
myRenderer.setMode(QgsGraduatedSymbolRendererV2.Quantile)
myRenderer.setClassAttribute(myColumn)

shp.setRendererV2(myRenderer)
../_images/557.png
 1. Typen van de code in de Python Console is nuttig voor kleine taken, maar het is eenvoudiger de ingebouwde Editor te gebruiken. U kunt het volledige script kopiëren naar de Editor en klikken op Run. Al het script is voltooid, zou u een samenvoeging van tabellen hebben gemaakt en de resulterende laag hebben opgemaakt, zonder handmatige stappen.

../_images/655.png

Hieronder staat, als referentie, het volledige bestand join_attributes.py.

from PyQt4 import QtGui
zip_uri = '/vsizip/C:/Users/Ujaval/Downloads/tl_2013_06_tract.zip/tl_2013_06_tract.shp'
shp = QgsVectorLayer(zip_uri, 'tl_2013_06_tract', 'ogr')
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(shp)

csv_uri = "file:///C:/Users/Ujaval/Downloads/ca_tracts_pop.csv?delimiter=,"
csv = QgsVectorLayer(csv_uri, "ca_tracts_pop", "delimitedtext")
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(csv)

shpField='GEOID'
csvField='GEO.id2'
joinObject = QgsVectorJoinInfo()
joinObject.joinLayerId = csv.id()
joinObject.joinFieldName = csvField
joinObject.targetFieldName = shpField
joinObject.memoryCache = True
shp.addJoin(joinObject)

myColumn = 'ca_tracts_pop_D001 '
myRangeList = []
myOpacity = 1

ranges = []

myMin1 = 0.0
myMax1 = 3157.2
myLabel1 = 'Group 1'
myColor1 = QtGui.QColor('#f7fbff')
ranges.append((myMin1, myMax1, myLabel1, myColor1))

myMin2 = 3157.2
myMax2 = 4019.0
myLabel2 = 'Group 2'
myColor2 = QtGui.QColor('#c7dcef')
ranges.append((myMin2, myMax2, myLabel2, myColor2))

myMin3 = 4019.0
myMax3 = 4865.8
myLabel3 = 'Group 3'
myColor3 = QtGui.QColor('#72b2d7')
ranges.append((myMin3, myMax3, myLabel3, myColor3))

myMin4 = 4865.8
myMax4 = 5996.4
myLabel4 = 'Group 4'
myColor4 = QtGui.QColor('#2878b8')
ranges.append((myMin4, myMax4, myLabel4, myColor4))

myMin5 = 5996.4
myMax5 = 37452.0
myLabel5 = 'Group 5'
myColor5 = QtGui.QColor('#08306b')
ranges.append((myMin5, myMax5, myLabel5, myColor5))

for myMin, myMax, myLabel, myColor in ranges:
  mySymbol = QgsSymbolV2.defaultSymbol(shp.geometryType())
  mySymbol.setColor(myColor)
  mySymbol.setAlpha(myOpacity)
  myRange = QgsRendererRangeV2(myMin, myMax, mySymbol, myLabel)
  myRangeList.append(myRange)

myRenderer = QgsGraduatedSymbolRendererV2('', myRangeList)
myRenderer.setMode(QgsGraduatedSymbolRendererV2.Quantile)
myRenderer.setClassAttribute(myColumn)

shp.setRendererV2(myRenderer)
comments powered by Disqus