Ruimtelijke query’s uitvoeren

Waarschuwing

Deze handleiding is nu gedateerd. Een nieuwe en bijgewerkte versie is beschikbaar op Ruimtelijke query’s uitvoeren (QGIS3)

Ruimtelijke query’s zijn de bron voor vele typen analyses in GIS. In QGIS is deze functionaliteit beschikbaar via de plug-in Ruimtelijke query.

Overzicht van de taak

We zullen werken met 2 gegevenssets - een lijnenlaag die rivieren weergeeft en een puntenlaag die steden weergeeft. De taak is om een ruimtelijke query uit te voeren om alle steden te zoeken die binnen 10 km van een rivier liggen.

Andere vaardigheden die u zult leren

 • .zip-bestanden direct in QGIS openen.

 • Een toepasselijke projectie kiezen en vectorgegevens opnieuw projecteren.

 • Buffers maken.

 • Objecten selecteren met behulp van SQL-achtige expressies.

 • Een shapefile converteren naar een KML-bestand.

 • Uw resultaten valideren met behulp van Google Earth.

De gegevens ophalen

We zullen de gegevenssets ne_10m_rivers_lake_centerlines en 10m_populated_places_simple van Natural Earth gebruiken.

Download Rivers and Lake Centerlines

Download Populated Places.

Gegevensbron: [NATURALEARTH]

Procedure

 1. Als u de gegevens heeft gedownload, open QGIS. Ga naar Kaartlagen ‣ Laag toevoegen ‣ Vectorlaag toevoegen.

../_images/1187.png
 1. Klik op Bladeren en navigeer naar de map waar u de gedownloade .zip-bestanden heeft opgeslagen.

../_images/2149.png
 1. Houdt de Shift-toets ingedrukt en klik op beide zip-bestanden om ze te selecteren. Klik op Open.

../_images/383.png
 1. U zult worden gevraagd een laag te kiezen uit het .zip-archief. Selecteer ne_10m_rivers_lake_centerlines.shp en klik op OK.

../_images/453.png
 1. Herhaal, omdat u meerdere bestanden heeft geselecteerd, het proces voor het volgende bestand. Selecteer 10m_populated_places_simple.shp en klik op OK.

../_images/555.png
 1. U zult beide shapefiles nu zien geladen in QGIS.

../_images/653.png
 1. We zullen buffers maken rondom de punten- en lijnlagen. Het geoprocessing-gereedschap Buffer in QGIS gebruikt laageenheden om afstanden voor buffers te berekenen. De lagen die we hebben zijn in het Geografisch Coördinaten Referentie Systeem (CRS) met de eenheid graden. Dit is niet gewenst als we onze analyse meters of kilometers willen laten gebruiken. We moeten onze lagen opnieuw projecteren naar een Geprojecteerd Coördinaten Referentie Systeem (CRS) om dit te bereiken. Klik met rechts op de laag 10m_populated_places_simple en kies Opslaan als.

../_images/752.png
 1. Klik, in het dialoogvenster Vectorlaag opslaan als…, op Bladeren naast Opslaan als en selecteer de locatie voor de uitvoer. Noem het uitvoerbestand populated_places_reprojected.shp. Klik vervolgens op de knop Bladeren naast CRS.

../_images/850.png
 1. Nu moeten we een toepasselijk CRS kiezen voor ons doel. Voor het maken van buffers is een projectie in Azimuthal Equidistant het best geschikt, omdat radiale afstanden rondom het centrum van de projectie nauwkeurig zijn. In ons geval, omdat de gegevensset globaal is, zullen we een projectie voor de wereld kiezen. In het dialoogvenster Keuze Coördinaten ReferentieSysteem, start het zoeken naar world az.. en u zult de resultaten weergegeven zien worden. Selecteer de World_Azimuthal_Equidistant en klik op OK.

Notitie

De projectie World_Azimuthal_Equidistant bedekt 90 graden vanuit het punt van origine. Hier is het origine 0 graden longitude, alleen de gegevens opgenomen binnen +/- 90 graden longitude zullen worden geconverteerd.

../_images/949.png
 1. selecter, terug in het dialoogvenster Vectorlaag opslaan als …, het vak naast Voeg opgeslagen bestand toe aan kaart en klik op OK.

../_images/1054.png
 1. Herhaal het proces voor het opnieuw projecteren voor de laag ne_10m_rivers_lake_centerlines en sla de nieuwe laag op als rivers_lake_reprojected.shp.

../_images/1188.png
 1. Nu zult u 4 lagen in uw Lagenlijst hebben. Deselecteer de vakken naast de originele lagen om alleen de opnieuw geprojecteerde lagen weer te geven. De opnieuw geprojecteerde lagen zijn nog steeds weergegeven in het Geografisch CRS vanwege een instelling. Laten we die uitzetten. Klik op de knop Projecteigenschappen. Toegang tot deze instelling kan ook worden verkregen via Project ‣ Projecteigenschappen.

../_images/1256.png
 1. Deselecteer, op de tab CRS van het dialoogvenster Projecteigenschappen, het vak naast Gelijktijdige CRS-transformatie gebruiken. Klik op OK.

../_images/1353.png
 1. Terug in het hoofdvenster van QGIS, klik met rechts op een van de opnieuw geprojecteerde lagen en selecteer Op kaartlaag inzoomen.

../_images/1451.png
 1. Nu zult u nde gegevens zien in het CRS van de laag. We zullen nu buffers maken voor beide gegevenssets. Klik op Vector ‣ Geoprocessing-gereedschap ‣ Buffer(s).

../_images/1547.png
 1. Selecteer, in het gereedschap Buffer(s), de laag populated_places_reprojected als Invoer vectorlaag. Voer de afstand voor de buffer in als 10000. Onthoud dat we een buffer van 10 km willen en omdat de eenheden van het CRS meters zijn,moeten we 10,000 invoeren. Voer als naam voor het uitvoerbestand in populated_places_buffer.shp. Klik op OK.

../_images/1644.png
 1. Klik, als het verwerken van de buffer voltooid is, op Yes om de nieuw gemaakte laag aan de inhoudsopgave toe te voegen.

../_images/1740.png
 1. Herhaal hetzelfde proces voor de buffer voor de laag rivers_lake_reprojected en maak een uitvoerbestand, genaamd rivers_lake_buffer.shp.

../_images/1838.png
 1. De laag rivers_lake_buffer bevat objecten die zowel rivieren als meren zijn. Onze analyse dient alleen de objecten rivieren te bevatten, dus zullen we een query uitvoeren om alleen de objecten rivier te selecteren. Klik met rechts op de laag rivers_lake_buffer en selecteer Open attributentabel.

../_images/1930.png
 1. U zult zien dat het attribuut featurecla de informatie bevat die we nodig hebben om de objecten rivier te kunnen selecteren. Klik op de knop Selecteer objecten m.b.v. een reguliere expressie.

../_images/2025.png
 1. Voer de expressie “featurecla” = “River” in en klik op Selecteren en klik dan op Sluiten om terug te gaan naar het hoofdvenster van QGIS.

../_images/2150.png
 1. Nu zijn we gereed om de ruimtelijke query uit te voeren. U moet de plug-in Ruimtelijke Query om deze functionaliteit te kunnen gebruiken. Bekijk Plug-ins gebruiken voor meer details. Ga, als hij eenmaal is ingeschakeld, naar Vector ‣ Ruimtelijke Query ‣ Ruimtelijke Query.

../_images/2227.png
 1. Voor onze query willen we objecten selecteren uit de plaatsen met buffers die kruisen met de buffers van de lijnen van de rivieren. Zorg er voor dat het keuzevak naast geselecteerde geometrieën is geselecteerd. Dit is om er voor te zorgen dat de query alleen de objecten rivier gebruikt die we eerder hebben geselecteerd. Klik op Apply.

../_images/2324.png
 1. Als de query is voltooid, zult u een nieuw gedeelte zien, genaamd Geselecteerde objecten. Klik op de knop Aanmaken van laag met selectie. Een nieuwe laag zal worden toegevoegd aan de Lagenlijst. Klik op Close.

../_images/2423.png
 1. Zoom in op een willekeurig gebied en vergelijk de resultaten. het zal u opvallen dat de nieuwe laag alleen de objecten bevat die kruisen met buffers van rivieren.

../_images/2520.png
 1. We zouden altijd de resultaten van onze resultaten moeten verifiëren om er voor te zorgen dat de analyse zonder fouten is. Eén manier om de resultaten te verifiëren is om deze laag te exporteren als een KML-bestand en dat te uploaden naar Google Earth. U kunt controleren of de gebieden die u heeft gevonden inderdaad binnen 10 km van een rivier liggen. Klik met rechts op de laag en selecteer Opslaan als….

../_images/2619.png
 1. Kies, in het dialoogvenster Vectorlaag opslaan als…, WGS84 als het CRS. Dit omdat de indeling KML de coördinaten nodig heeft in dit CRS. Noem uw KML cities_near_river.kml.

../_images/2718.png
 1. Open Google Earth en verifieer dat de door deze buffers weergegeven steden inderdaad dicht bij rivieren liggen.

../_images/2816.png
comments powered by Disqus