Ruimtelijke samenvoegingen uitvoeren

Ruimtelijk samenvoegen is een klassiek probleem in GIS - verplaatsen van attributen uit de ene laag naar een andere, gebaseerd op hun ruimtelijke relatie. In QGIS is deze functionaliteit beschikbaar via het gereedschap Attributen op basis van plaats bijeenbrengen.

Overzicht van de taak

We zullen 2 lagen gebruiken - Een shapefile van de grenzen van buroughs in New York en een ander shapefile van locaties van verpleeghuizen in New York. We zullen de techniek van ruimtelijk samenvoegen gebruiken om de totale capaciteit aan verpleeghuizen van de buroughs op te zoeken.

Andere vaardigheden die u zult leren

 • Kolommen uit de attributentabel van een laag verwijderen.

De gegevens ophalen

NYC Open Data Portal is een uitmuntende bron voor gratis gegevens van New York.

 1. Download het zip-bestand Borough Boundaries met behulp van de optie Export van het portaal.

../_images/1103.png
 1. Download het zip-bestand Nursing Homes met behulp van de optie Export van het portaal.

../_images/249.png

Voor het gemak kunt u direct een kopie van de gegevensset downloaden vanaf de links hieronder:

nybb_12c.zip

OEM_NursingHomes_001.zip

Procedure

 1. Ga naar Kaartlagen ‣ Laag toevoegen ‣ Vectorlaag toevoegen. Blader naar het gedownloade zip-bestand nybb_12c.zip en selecteer Openen.

../_images/329.png
 1. Selecteer de laag nybb.shp en klik op OK.

../_images/421.png
 1. Herhaal de stappen 3 en 4 voor het andere bestand OEM_NursingHomes_001.zip en laad de laag OEM_NursingHomes_001.shp. Als beide lagen zijn geladen, klik met rechts op de laag OEM_NursingHomes_001 en selecteer Open attributentabel.

../_images/522.png
 1. bekijk de voor elk object beschikbare attributen. Omdat onze taak is het berekenen van de totale capaciteit van de verpleeghuizen voor elke borough, kunnen we het attribuut Capacity gebruiken wat kan worden samengevoegd met de laag van de begrenzingen.

../_images/621.png
 1. Ga naar Vector ‣ Data Management-gereedschap ‣ Attributen op basis van plaats bijeenbrengen.

../_images/720.png
 1. De Doel-vectorlaag is die aan welke we de attributen toe willen voegen. In ons geval zal dat de laag met grenzen van de boroughs zijn, de laag``nybb``. De Join vectorlaag zal de laag met verpleeghuizen zijn, de laag OEM_NursingHomes_001. Selecteer Samenvatting gebruiken van snijdende objecten omdat we de capaciteit van de verpleeghuizen bij elkaar op willen tellen en kies Som. Noem het uitvoerbestand nyc_borough_join.shp. Selecteer, in de Uitvoer tabel, Alle rijen behouden`.

../_images/819.png
 1. Selecteer, als het proces eenmaal is voltooid, Ja indien gevraagd wordt of u de laag wilt toevoegen aan de lagenlijst. De nieuwe laag nyc_borough_join zal de objecten hebben uit de laag nybb naast de ruimtelijk samengevoegde attributen van de laag OEM_NursingHomes_001. Klikmet rechts op de laag en selecteer Open attributentabel.

../_images/917.png
 1. U zult in de attributentabel een kolom SUMCapacit zien. Dat is de som van het attribuut Capacity voor de verpleeghuizen die binnen elk object borough vallen.

../_images/1018.png
 1. dat is het antwoord waarnaar we zochten. Maar er zijn extra kolommen die we niet nodig hebben zijn onze uitvoer. Laten we onze uitvoer opschonen. Klik op de knop Bewerken aan-/uitzetten en dan op de knop Kolom verwijderen.

../_images/1121.png
 1. Druk op Control-A om alle kolommen te selecteren in het dialoogvenster Attributen verwijderen. Houdt vervolgens de Control-toets ingedrukt en deselecteer de kolommen die u wilt behouden. Klik op OK.

../_images/1220.png
 1. Klik, in de attributentabel, opnieuw op de knop Bewerken aan-/uitzetten om de wijzigingen op te slaan.

../_images/1317.png
 1. Gebruik, terug in het kaartvenster van QGIS, het gereedschap Object identificeren om te verifiëren dat het uitvoerbestand de gewenste attributen bevat voor elk object burough.

../_images/1416.png
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License