Heatmaps maken

Waarschuwing

Deze handleiding is nu gedateerd. Een nieuwe en bijgewerkte versie is beschikbaar op Heatmaps maken (QGIS3)

Heatmaps zijn een van de beste manieren van het visualiseren van dicht op elkaar gelegen puntgegevens. Heatmaps worden gebruikt om eenvoudig clusters te identificeren waar een hoge concentratie activiteit is. Zij zijn ook handig voor het doen van clusteranalyse of hotspotanalyse.

Overzicht van de taak

We zullen werken met een gegevensset van misdaadlocaties in Surrey, UK voor het jaar 2011 en hotspots van misdaad vinden in de county.

Andere vaardigheden die u zult leren

 • Hoe HotSpot of Cluster-analyses uit te voeren op gegevens met dichtheidspunten.

De gegevens ophalen

data.police.uk verschaft criminaliteit op straat, uitkomst, en gegevens over stoppen en doorzoeken in eenvoudige CSV-indeling.

Download de gegevens voor Surrey Police en pak het gedownloade archief uit om het CSV-bestand uit te nemen.

Voor het gemak kunt u direct een kopie van de gegevensset downloaden vanaf de link hieronder:

2015-08-surrey-street.csv

Gegevensbron [POLICEUK]

Procedure

 1. We zullen, om te beginnen, het CSV-bestand importeren in QGIS. (bekijk Werkbladen of CSV-bestanden importeren. voor meer details). Klik op Kaartlagen ‣ Laag toevoegen ‣Layer ‣ Tekstgescheiden kaartlaag toevoegen.

../_images/1162.png
 1. Blader naar het bestand 2015-08-surrey-street.csv op uw computer en open het. (Uw bestandsnaam zou anders kunnen zijn indien u een nieuwe kopie van de gegevensset heeft gedownload.) Selecteer CSV (comma separated values) als de bestandsindeling. U zult zien dat de kolommen Longitude en Latitude automatisch worden geselecteerd als X- en Y-velden. Zorg er voor dat u de optie Ruimtelijke index gebruiken selecteert omdat dat de bewerkingen op deze laag versneld. Klik op OK.

../_images/2130.png
 1. U zou enkele fouten kunnen zien. Voor het doel van deze handleiding kunt u die negeren. Klik op Sluiten.

../_images/366.png
 1. Wanneer de gegevenslaag is geladen in QGIS, zult u een dialoogvenster met een waarschuwing zien CRS was undefined: defaulting to CRS EPSG:4326 - WGS84. De importeur van CSV gaat uit van CRS EPSG:4326 indien uw coördinaten in Latitude/Longitude staan. Als uw X- en Y-coördinaten in een geprojecteerd CRS zouden staan, zou u een dialoogvenster krijgen dat u vraagt het CRS te kiezen. Omdat onze gegevens in EPSG:4326 zijn, kunt u de waarschuwing negeren.

Notitie

Indien u het automatisch toegewezen CRS moet wijzigen, kunt u Vector ‣ Datamanagement-gereedschap ‣ Huidige projectie definiëren… gebruiken.

../_images/440.png
 1. Zoom een beetje in om de gegevens beter te zien. U zult zien dat de gegevens vrij dicht zijn en het moeilijk is om een idee te krijgen waar een hoge concentratie punten is. Dit is waar een heatmap handig zou kunnen zijn.

../_images/541.png
 1. Indien u een heatmap voor een puur visueel doel of afdrukken moet maken - heeft QGIS een ingebouwde renderer voor symbologie, genaamd Heatmap. Laten we die eerst eens proberen. Klik met rechts op de laag 2015-08-surrey-street en selecteer Eigenschappen.

../_images/639.png
 1. Schakel, in het dialoogvenster Eigenschappen, naar de tab Stijl. Selecteer Heatmap als de renderer. U heeft veel keuze uit kleurbalken voor de heatmap. Kies de kleurenbalk Oranges. Laat de andere parameters op hun standaard staan en klik op OK.

../_images/739.png
 1. U zult een nette heatmap zien van uw gegevens en gaten van heat waar een hoge concentratie criminaliteit is. Er zijn vrij veel opties beschikbaar in de renderer van de heatmap om de meest toepasselijke visualisatie voor uw gegevensset te maken. Indien u slechts een heatmap voor afdrukken of visuele inspectie wilde maken - u bent klaar! Maar we zullen een andere meer krachtige optie voor het maken van een heatmap verkennen waarvan u de resultaten ook in uw analyse kunt gebruiken.

../_images/838.png
 1. Schakel een plug-in van de bron, genaamd Heatmap in. Bekijk Plug-ins gebruiken om te weten te komen hoe ingebouwde plug-ins moeten worden ingeschakeld. Als u de plug-in eenmaal hebt ingeschakeld, ga dan naar Raster ‣ Heatmap ‣ Heatmap.

../_images/939.png
 1. Kies, in het dialoogvenster Heatmap Plugin, crime_heatmap als de naam in Uitvoer raster. Voer 1000 meter in als de Straal. Straal is het gebied rondom elk punt dat zal worden gebruikt om de heat te berekenen die een pixel ontvangt. Selecteer Geavanceerd om de grootte van de uitvoer van onze heatmap te specificeren. Voer 2000 in als waarde voor Rijen . De waarde Kolommen zal automatisch bijgewerkt worden. Klik op OK om het proces van het maken van de heatmap te starten.

../_images/1043.png
 1. Als proces eenmaal is voltooid, zult u een heatmap in grijswaarden, genaamd crime_heatmap, zien worden geladen in het kaartvenster. Deselecteer de laag 2015-08-surrey-street.

../_images/1163.png
 1. Laten we onze heatmap er eens meer laten uitzien als een traditionele heatmap zoals de eerdere visualisatie. Klik met rechts op laag van de heatmap en klik op Eigenschappen.

../_images/1245.png
 1. Selecteer, op de tab Stijl, Enkelbands pseudokleur als het Rendertype. Selecteer vervolgens, onder het gedeelte Min/max waarden laden, Schatten (sneller) als de Nauwkeurigheid en klik op Laden. Dit zal de heatmap scannen en de minimale en maximale pixelwaarden vinden. Deze waarden zullen worden gebruikt om een toepasselijk kleurbereik te genereren. Selecteer, in het gedeelte Genereer nieuw kleurenpalet, YlOrRd (Yellow-Orange-Red) als het kleurbereik en klik op Classificeren. Klik op OK.

../_images/1343.png
 1. Nu zult een meer aantrekkelijke heatmap-achtige rendering van de laag zien. U kunt het gereedschap Objecten identificeren gebruiken en klikken op een willekeurige pixel in de heatmap. U zult de pixelwaarde in het resulterende pop-upvenster zien. Deze pixelwaarde is een meting van hoeveel punten uit de bronlaag binnen de gespecificeerde straal liggen ( in ons geval - 1000m) rondom de pixel.

../_images/1441.png
 1. Nu heeft u uw laag voor de heatmap die kan worden opgeslagen voor gebruik in de toekomst. Vaak zult u de hotspots willen identificeren waar een hoge concentratie van punten is. We zullen nu proberen dergelijke hotspots te identificeren met behulp van deze heatmap. Ga naar Raster ‣ Rasterberekeningen.

../_images/1538.png
 1. U zult eerst een drempelwaarde moeten bepalen. Alle pixelwaarden boven die drempelwaarde zullen worden geacht zich in een cluster te bevinden. Laten we de waarde 10 gebruiken voor deze gegevens. In het dialoogvenster Rasterberekeningen, noem de Resultaatlaag crime_hotspots_vector. Dubbelklik op crime_heatmap@1 onder het gedeelte Raster banden en het zal worden toegevoegd aan het tekstgebied Rasterberekening expressie. Voltooi de expressie zoals hieronder weergegeven. Selecteer het vak naast Voeg resultaat toe aan project en OK.

"crime_heatmap@1" > 10
../_images/1636.png
 1. Een nieuwe laag, genaamd crime_hotspots_vector zal worden toegevoegd aan QGIS. Deze laag heeft pixels met de waarden van ofwel 0 of 1. Alle pixels in de invoerlaag waar de pixelwaarde groter was dan 10 heeft nu de waarde 1 en alle resterende pixels zijn 0. Klik op Raster ‣ Conversie ‣ Vectoriseren (Raster naar Vector).

../_images/1733.png
 1. Noem het uitvoerbestand crime_hotspots_vector. Selecteer het vak naast Veldnaam en ook Na afloop in kaartvenster laden. Klik op OK.

../_images/1831.png
 1. Als de conversie is voltooid zal er nog een andere laag zijn toegevoegd aan QGIS. Dit is de vector-weergave van de clusters die werden gemaakt in de vorige stap. De laag bevat clusters met zowel de waarden 0 als 1. Laten we de waarden 0 er uit filteren om de clusters van de hotspots te krijgen. Klik met rechts op de laag en selecteer Open attributentabel.

../_images/1923.png
 1. Klik, in de Attributentabel, op Selecteer objecten m.b.v. reguliere expressie.

../_images/2019.png
 1. Voer de expressie in zoals die hieronder is weergegeven en klik op Selecteren. Klik vervolgens op Sluiten.

"DN" = 0
../_images/2131.png
 1. In het hoofdvenster van de attributentabel zult u enige geaccentueerde objecten zien. Dat zijn de objecten die overeenkomen met onze query. Klik op de knop Bewerken aan-/uitzetten op de werkbalk en klik dan op de knop Geselecteerde objecten verwijderen (DEL).

../_images/2222.png
 1. Klik, als de geselecteerde objecten eenmaal zijn verwijderd, op de knop Aanpassingen opslaan en dan opnieuw op Bewerken aan-/uitzetten om de laag in de modus Alleen-lezen te zetten. Sluit het venster van de attributentabel.

../_images/2319.png
 1. Deselecteer in het hoofdvenster van QGIS de laag crime_hotspots. De uiteindelijke laag crime_hotspots_vector bevat de uit de heatmap uitgenomen clusters. Deze clusters is de intelligence die is verzameld vanuit de ruwe gegevens en bruikbare inzichten kan verschaffen en ook kunnen dienen als invoer voor verdere acties.

../_images/2418.png
comments powered by Disqus