Χρησιμοποιώντας το QGIS Browser

Το QGIS έρχεται με μια αυτόνομη εφαρμογή που ονομάζεται QGIS Browser. Αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο εγχειρίδιο στο QGIS και χρήσιμο στη διαχείριση σύνολα δεδομένων GIS. Οι χρήστες του ArcGIS μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι σαν μια εφαρμογή παρόμοια με το ArcCatalog.

Εγκαθιστώντας το QGIS Browser

QGIS Browser Αυτόνομη Εφαρμογή

Το QGIS Browser είναι μέρος της κανονικής εγκατάστασης του QGIS.

 • Windows: Εάν εγκαταστήσατε το QGIS μέσω του OSGEO4W εγκαταστάτη, θα δείτε QGIS Browser στο μενού έναρξης.

 • Mac: Η εφαρμογή βρίσκεται στο QGIS.app/Contents/MacOS/bin/QGIS Browser.app. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο με αυτήν την εφαρμογή. Πλοηγηθείτε στο φάκελο της εφαρμογής, κάντε δεξί-κλικ στο εικονίδιο του QGIS και επιλέξτε Show Package Contents. Περιηγηθείτε στο MacOS ‣ bin ‣ QGIS Browser. Κάντε δεξί-κλικ στο QGIS Browser εικονίδιο και επιλέξτε Make Alias. Σύρετε το QGIS Browser alias` στο φάκελο Applications. Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο QGIS Browser όπως σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.

 • Linux: Μπορείτε να λειτουργήσετε το QGIS browser με την εντολή qbrowser. Βρίσκεται στην ίδια διεύθυνση με την εφαρμογή qgis.

../_images/a.png

Παράθυρο περιήγησης στο QGIS

Ένας εύκολος τρόπος για να έχετε πρόσβαση στο QGIS Browser είναι μέσα από την κύρια εφαρμογή του QGIS Desktop. Το παράθυρο περιήγησης βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου στο QGIS. Κάντε κλικ στην καρτέλα Browser για να ανοίξετε το QGIS Browser. Εάν δε βλέπετε την καρτέλα Browser, ενεργοποιήστε την κάνοντας View ‣ Panels ‣ Browser (Windows and Mac) ή Settings ‣ Panels ‣ Browser (Linux).

../_images/b.png

Διαδικασία

 1. Τώρα ας διερευνήσουμε μερικά χαρακτηριστικά από το QGIS Browser. Μεταβείτε στην αυτόνομη εφαρμογή QGIS Browser. Περιηγηθείτε στη διεύθυνση του συστήματος που έχετε GIS δεδομένα. Θα παρατηρήσετε αμέσως το πλεονέκτημα της χρήσης του Browser. Αντί να βλέπετε όλα τα αρχεία υποστήριξης και τα μη χωρικά δεδομένα, βλέπετε μόνο τα χωρικά επίπεδα που υποστηρίζονται από το QGIS. Κάντε κλικ σε ένα επίπεδο για να το επιλέξετε.

../_images/1202.png
 1. Μόλις επιλέξετε ένα επίπεδο, θα δείτε τα Μεταδεδομένα στην πρώτη καρτέλα στο δεξί μέρος του παραθύρου. Μπορείτε να συγκεντρώσετε τις βασικές πληροφορίες για δεδομένα αυτού του παραθύρου, όπως οι αριθμοί χαρακτηριστικών, προβολή κλπ.

../_images/2159.png
 1. Αν μεταβείτε στην καρτέλα Preview, θα δείτε μια προεπισκόπηση του συνόλου δεδομένων. Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος να καθορίσετε πως το σύνολο δεδομένων μοιάζει πριν από το άνοιγμα στο QGIS.

../_images/392.png
 1. Η τελευταία καρτέλα είναι Attributes. Εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα χαρακτηριστικών του συνόλου δεδομένων ώστε να πάρετε μια ιδέα για τα διαθέσιμα πεδία και τις τιμές τους.

../_images/467.png
 1. Το QGIS Browser όχι μόνο σας δίνει πρόσβαση σε διανυσματικά και εικονικά επίπεδα στο σύστημά σας, αλλά επίσης σε βάσεις δεδομένων και πόρους δικτύου. Εάν χρησιμοποιείτε απευθείας σύνδεση δεδομένων μέσω WMS, μπορείτε να τα δείτε γρήγορα μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης. Απλά επεκτείνετε τη θέση WMS και θα δείτε τους πόρους που έχετε ρυθμίσει. Ομοίως, εάν έχετε διαθέσιμες τις PostGIS, SpatialLite ή MSSQL βάσεις δεδομένων, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές εξίσου.

../_images/568.png
 1. QGIS Browser has the ability to browse and open zip files directly. Navigate to any folder containing zip files. You will see that the zip files also appear as a supported dataset and you can preview it just like any other dataset.

../_images/665.png
 1. Ένα άλλο χρήσιμο χαρακτηριστικό είναι η προσθήκη ορισμένων φακέλων στο σύστημα σας όπως Favorites. Κάντε δεξί-κλικ οποιοδήποτε φάκελο και επιλέξτε Add as a favorite.

Σημείωση

Προσθέτοντας έναν φάκελο στη λίστα αγαπημένων σας λειτουργεί μόνο από το παράθυρο περιήγησης στο QGIS. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι διαθέσιμο στην αυτόνομη εφαρμογή.

../_images/764.png
 1. Μετά που προσθέσατε την τοποθεσία σαν αγαπημένη, μπορεί εύκολα να γίνει προσβάσιμη από το φάκελο Favorites στο πρόγραμμα περιήγησης.

../_images/862.png
 1. Μόλις επιλέξετε το επίπεδο μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε αυτό για να το προσθέσετε στο καμβά του QGIS. Μπορείτε επίσης να σύρετε και να αφήσετε το επίπεδο στο καμβά του QGIS.

../_images/961.png
 1. Μπορείτε να επιστρέψετε στο παράθυρο Layers από το κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου του QGIS ώστε να δείτε το επίπεδο που προστέθηκε.

../_images/1060.png
comments powered by Disqus