Ανάλυση Σημείων σε Πολύγωνα

Σημείωση

In QGIS3, you can perform this analysis using the Join attributes by location (summary) tool in the Processing Toolbox. Use the polygon layer as the Input Layer, the point layer as the Join layer and count as the Summaries to calculate. See Performing Spatial Joins (QGIS3) tutorial for step-by-step instructions.

Η δύναμη του QGIS έγκειται στην ανάλυση δεδομένων από πολλές πηγές μαζί. Συχνά η απάντηση που ψάχνετε βρίσκεται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και χρειάζεται να κάνετε κάποια ανάλυση για να εξάγετε και να συγκεντρώσετε αυτήν την πληροφορία.Ένας τέτοιος τύπος ανάλυσης είναι Σημεία σε Πολύγωνο. Όταν έχετε ένα επίπεδο πολυγώνου και ένα επίπεδο σημείου - και θέλετε να μάθετε πόσα ή ποια σημεία εμπίπτουν στα όρια του κάθε πολυγώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο της ανάλυσης.

Επισκόπηση του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθεσίες όλων των σημαντικών σεισμών, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ποια χώρα έχει το μεγαλύτερο αριθμό σεισμών.

Λάβετε τα δεδομένα.

Θα χρησιμοποιήσουμε NOAA’s National Geophysical Data Center’s Significant Earthquake Database ως το επίπεδο αναπαράστασης όλων των μεγάλων σεισμών. Κατεβάστε το tab-delimited earthquake data.

Natural Earth has Admin 0 - Countries σύνολο δεδομένων. Κατεβάστε το countries

For convenience, you may directly download a copy of the dataset from the link below:

signif.txt

ne_10m_admin_0_countries.zip

Data Sources: [NCEI] [NATURALEARTH]

Διαδικασία

 1. Ανοίξτε το Layer ‣ Add Delimited Text Layer και περιηγηθείτε στο αρχείο λήψης signif.txt.

../_images/1205.png
 1. Δεδομένου ότι αυτό είναι καρτέλα-οριοθετημένο αρχείο, επιλέξτε Tab ως File format. Τα:guilabel:X field και Y field θα υπάρχουν αυτόματα. Κάντε κλικ στο OK.

Σημείωση

Μπορεί να δείτε κάποια μηνύματα σφάλματος όπως το QGIS προσπαθεί να εισάγει το αρχείο. Αυτά είναι έγκυρα λάθη και μερικές γραμμές από το αρχείο δε θα πρέπει να εισάγονται.Μπορείτε να αγνοήσετε τα σφάλματα για τους σκοπούς αυτού του tutorial.

../_images/2168.png
 1. Καθώς το σύνολο δεδομένων των σεισμών έχει συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους/μήκους, επιλέξτε WGS 84 EPSG:436 ως CRS στο παράθυρο διαλόγου Coordinate Reference System Selector.

../_images/3106.png
 1. The earthquake point layer would now be loaded and displayed in QGIS. Let’s also open the Countries layer. Go to Layer ‣ Add Vector Layer. Browse to the downloaded ne_10m_admin_0_countries.zip file and click Open. Select the ne_10m_admin_0_countries.shp as the layer in the Select layers to add… dialog.

../_images/470.png
 1. Κάντε κλικ στο Vector ‣ Analysis Tools ‣ Point in Polygon

../_images/564.png
 1. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε το επίπεδο πολυγώνου και το επίπεδο σημείου αντίστοιχα. Ονομάστε το εξερχόμενο επίπεδο ως earthquake_per_coutry.shp και κάντε κλικ στο OK.

Σημείωση

Να είστε υπομονετικοί μετά την επιλογή του OK, καθώς το QGIS μπορεί να χρειαστεί ακόμα και 10 λεπτά ώστε να υπολογίσει τα αποτελέσματα.

 1. Όταν ρωτηθείτε αν θέλετε να προσθέσετε το επίπεδο στο TOC, κάντε κλικ στο click Yes.

../_images/760.png
 1. You will see a new layer is added to the table of content. Open the attribute table by right-clicking on the layer and selecting Open Attribute Table.

../_images/858.png
 1. Στον πίνακα χαρακτηριστικών, θα παρατηρήσατε ένα νέο πεδίο με όνομα PNTCNT. Αυτή είναι η μέτρηση των αριθμών των σημείων από το επίπεδο των σεισμών που εμπίπτουν σε κάθε πολύγωνο.

../_images/957.png
 1. Για να πάρουμε την απάντηση μας, μπορούμε να ταξινομήσουμε τον πίνακα με το πεδίο PNTCNT και η χώρα με τη υψηλότερη μέτρηση θα είναι η απάντηση μας. Κάντε κλικ 2 φορές στη στήλη PNTCNT για να το πάρετε ταξινομημένο κατά φθίνουσα σειρά. Κάντε κλικ στη πρώτη γραμμή για να το επιλέξετε και κλείστε τον πίνακα χαρακτηριστικών.

../_images/1065.png
 1. Επιστρέφοντας στο βασικό παράθυρο του QGIS, θα δείτε ένα χαρακτηριστικό να επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που συνδέεται με την επιλεγμένη γραμμή στον πίνακα χαρακτηριστικών το οποίο είχε τον υψηλότερο αριθμό σημείων. Επιλέξτε το εργαλείο Identify και κάντε κλικ σε αυτό το πολύγωνο. Μπορείτε να δείτε ότι οι χώρες με τον υψηλότερο αριθμό σημαντικών σεισμών είναι η Κίνα.

../_images/11103.png

Καθορίσαμε από μια απλή ανάλυση 2 συνόλων δεδομένων ότι η Κίνα έχει τον υψηλότερο αριθμό από μεγάλους σεισμούς. Μπορείτε να βελτιώσετε την εν λόγω ανάλυση περαιτέρω παίρνοντας υπόψιν σας τον πληθυσμό, όπως επίσης και το μέγεθος της χώρας και καθορίστε ποια είναι η πιο δυσμενώς επηρεασμένη χώρα από μεγάλους σεισμούς.


If you want to give feedback or share your experience with this tutorial, please comment below. (requires GitHub account)