Εισαγωγή Φύλλα ή αρχεία CSV

Προειδοποίηση

This tutorial is now obsolete. A new and updated version is available at Importing Spreadsheets or CSV files (QGIS3)

Πολλές φορές τα δεδομένα του συστήματος έρχονται σε έναν πίνακα ή σε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel. Επίσης, αν έχετε μια λίστα πλάτους / μήκους συντεταγμένων, μπορείτε εύκολα να εισαγάγετε αυτά τα δεδομένα στο GIS έργο σας.

Επισκόπηση του έργου

Θα πρέπει να εισάγετε ένα αρχείο κειμένου σεισμικών δεδομένων σε QGIS.

Πάρτε τα δεδομένα

Το NOAA Εθνικό Κέντρο Γεωφυσικών Δεδομένων παράγει ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων όλων των σημαντικών σεισμών από το 2150 π.Χ.. `Μάθετε περισσότερα. <http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1> `_

Κατεβάστε Βάση ισχυρών σεισμών αρχείο κειμένου.

For convenience, you may directly download a copy of both the datasets from the links below:

signif.txt

Data Source [NCEI]

Διαδικασία

  1. Εξετάστε την πηγή των δεδομένων του πίνακά σας. Για να εισαγάγετε αυτά τα δεδομένα στο QGIS, θα πρέπει να το αποθηκεύσετε ως ένα αρχείο κειμένου και χρειάζονται τουλάχιστον 2 στήλες που περιέχουν τα Χ και Υ ως συντεταγμένες. Εάν έχετε ένα λογιστικό φύλλο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αποθήκευση As στο πρόγραμμά σας και για να το αποθηκεύσετε ως οριοθετημένο αρχέιο με tab ή τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (CSV) αρχείο. Μόλις έχετε τα δεδομένα που εξάγονται με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να το ανοίξετε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο για να δείτε τα περιεχόμενα. Στην περίπτωση της βάσης δεδομένων ισχυρού σεισμού, τα στοιχεία είναι ήδη ένα αρχείο κειμένου το οποίο περιέχει το γεωγραφικό πλάτος και μήκος των κέντρων των σεισμών, μαζί με άλλα συναφή χαρακτηριστικά. Θα δείτε ότι κάθε πεδίο χωρίζονται από μια καρτέλα.

../_images/1181.png
  1. Ανοίξτε το QGIS. Κάντε κλικ στο: menuselection: Επίπεδα -> Προσθήκη οριοθετημένο κείμενο Layer.

../_images/2147.png
  1. Στο: guilabel: Δημιουργήστε ένα στρώμα από ένα παράθυρο οριοθετημένου αρχείο κείμενου, κάντε κλικ στο: guilabel:` Αναζήτηση` και να καθορίσετε τη διαδρομή για το αρχείο κειμένου που λάβατε. Στο: guilabel: Τμήμα τυποποιημένης μορφή αρχείου, επιλέξτε: guilabel: Προσαρμοσμένα διαχωριστικά` και ελέγξτε: guilabel: Tab. Το τμήμα: guilabel: Γεωμετρία ορισμού” θα είναι αυτόματα κατοικειμένα, εάν διαπιστώσει ένα κατάλληλο Χ και Υ πεδία συντεταγμένων. Στην περίπτωσή μας είναι * ΜΗΚΟΣ * και * ΠΛΑΤΟΣ* . Μπορείτε να το αλλάξετε εάν η εισαγωγή επιλέγει τα λάθος πεδία. Κάντε κλικ στο: guilabel: `OK.

Σημείωση

Είναι εύκολο να συγχέουμε τις Χ και Υ συντεταγμένες. Το γεωγραφικό πλάτος καθορίζει το βορρά-νότου θέση ενός σημείου και ως εκ τούτου είναι ένα ** Υ ** συντεταγμένων. Ομοίως το Γεωγραφικό μήκος καθορίζει τη θέση ανατολής-δύσης από ένα σημείο και αυτό είναι ένα ** X ** συντεταγμένων.

../_images/384.png
  1. Μπορεί να δείτε κάποια λάθη που εμφανίζονται στο επόμενο παράθυρο διαλόγου. Τα erros σε αυτό το αρχείο οφείλονται κυρίως στην έλλειψη Χ ή Υ πεδίων. Μπορείτε να εξετάσετε αυτά τα λάθη και να διορθώσετε τα προβλήματα στο αρχείο προέλευσης. Για αυτό το σεμινάριο, μπορείτε να αγνοήσετε αυτά τα λάθη.

../_images/452.png
  1. Στη συνέχεια, ένα: guilabel: επιλογέας συστήματος αναφοράς συντεταγμένων θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα σύστημα συντεταγμένων αναφοράς. Δεδομένου ότι οι συντεταγμένες του σεισμού είναι σε γεωγραφικά πλάτη και μήκη, θα πρέπει να επιλέξετε WGS 84. Κάντε κλικ στο: guilabel: OK.

../_images/549.png
  1. θα δείτε τώρα ότι τα δεδομένα θα εισάγονται και θα εμφανίζεται στο καμβά QGIS.

../_images/647.png
comments powered by Disqus