Projeksiyonlarla Çalışma

Uyarı

This tutorial is now obsolete. A new and updated version is available at Working with Projections (QGIS3)

CBS verisi ile ilgilenirken projeksiyonlar - veya Koordinat Referans Sistemi (CRS) - başınıza dert olabilir. Ancak, doğru bilgi ve gerekli araçlarla bu konu sorun olmaktan çıkabilir. Bu kılavuzda QGIS projeksiyonlarla nasıl çalıştığını ele alacak; özellikle vektör ve raster verisetlerinin yeniden projekte edilmesi, eşzamanlı projeksiyon dönüşümünü etkinleştirmek ve koordinat sistemi verisi bulunmayan katmanlara projeksiyon atamak başta olmak üzere mevcut araçları irdeleyeceğiz.

Göreve Genel Bakış

Farklı projeksiyondaki katmanları yeniden projekte etmek ve bu katmanları üstüste getirmek.

Öğreneceğiniz diğer beceriler

 • Raster verileri coğrafi referanslamak için .tfw dosyalarını kullanmak

 • Bir katmandaki seçili öğeleri yeni katmak olarak kaydetmeyi öğrenmek.

 • QGIS içindeki katmanların metaverilerini görüntülemek.

Verinin Elde Edilmesi

Natural Earth Admin 0 - Countries veriseti. Buradan indirin: countries

Birleşik Krallık Harita Kurumu indirmek için açık kaynak sağlamaktadır. Büyük Britanya için MiniScale raster product verisini indirin ve bilgisayarınızda bir klasöre açın.

Not

Buradan veri indirebilmek için kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekebilir.

Daha rahat olması açısından aşağıdaki bağlantıdan ilgili veriyi temin edebilirsiniz.

ne_10m_admin_0_countries.zip

minisc_gb.zip (Contains only the files required for this tutorial)

Veri Kaynakları: [NATURALEARTH] [OSOPENDATA]

İşlem Basamakları

 1. QGIS’i açın ve Layer ‣ Add Layer ‣ Add Vector Layer… adımlarını izleyin.

../_images/1273.png
 1. İndirdiğiniz ne_10m_admin_0_countries.zip dosyasını bularak Open butonuna basın.

../_images/2180.png
 1. Pencerenin alt kısmında Coordinate etiketini göreceksiniz. Fareyi hareket ettirdikçe işlecin bulunduğu konumun X ve Y değerlerini verecektir. Sağ alt kısımda EPSG:4326 göreceksiniz. Projenizin mevcut projeksiyonu budur.

../_images/3108.png
 1. Daha sonradan da göreceğimiz üzere projeninin CRS’si katmanların CRS’sinden farklı olabilir. Bunu katman metaverisinden kontrol edebiliriz. ne_10m_admin_0_countries katmanını sağ tıklayın ve Properties seçin.

../_images/473.png
 1. Layer Properties penceresinde Metadata sekmesine geçiş yapın. Alt kısımda Layer Spatial Reference System başlığında katmanın CRS’sini göreceksiniz. Bu tanım PROJ.4 formatındadır.

../_images/571.png
 1. Şimdi katmanın projeksiyonunu nasıl değiştireceğimize bakalım. Bu işleme Re-Projeksiyon adı verilir. Tüm katmanı yeniden projekte etmek yerine seçtiğimiz bir kısmını da re-projeksiyon işlemine tabi tutabiliriz. Select features by area or single click aracına tıklayın ve Amerika Birleşik Devletlerini seçin.

../_images/668.png
 1. ne_10m_admin_0_countries katmanını sağ tıklayıp Save As seçin.

../_images/767.png
 1. Save vector layer as… penceresinde yeni katman adını united_states.shp olarak ayarlayın. Save only selected features kutusunu işaretleyin. Böylece sadece seçilen objelerin yeni katmana yeniden projekte edilerek aktarıldığından emin olmuş oluyoruz. Yeni katmanımızın projeksiyonunu ayarlamak için Select CRS seçiyoruz.

../_images/865.png
 1. Coordinate Reference System Selector penceresinde Filter olarak north america yazın. Seçeneklerden North_America_Albers_Equal_Area_Conic (EPSG:102008)` seçerek OK tıklayın.

Not

Bu kılavuz için Albers Equal Area Conic seçiyoruz çünkü ABD tematik haritaları için popüler bir projeksiyon. Hangi projeksiyonu seçmeniz amaçlarınızla doğru orantılı olarak değişmektedir. Konuyla ilgili olarak bu kılavuzdan <http://docs.qgis.org/2.8/en/docs/gentle_gis_introduction/coordinate_reference_systems.html> yardım alabilirsiniz.

../_images/964.png
 1. Save vector layer as… penceresinde yeni CRS’nin seçildiğini göreceksiniz.

../_images/1072.png
 1. Yeni oluşturduğumuz katman yüklenince farklı projeksiyonda olmalarına rağmen ne_10m_admin_0_countries katmanıyla mükemmel şekilde hizalandığını göreceksiniz. Bunu sebebi QGIS’in eşzamanlı projeksiyon dönüştürme özelliğine sahip olmasıdır. QGIS penceresinin alt kısmındaki projeksiyon metninde EPSG:4326` yanında OTF ifadesi bulunmaktadır. Bu konuda daha fazla şey öğrenmek için QGIS CRS menüsünü araştırabilirsiniz.

../_images/11110.png
 1. Şuraya gidin Settings ‣ Options….

../_images/1274.png
 1. Switch to the CRS tab in the Options dialog. You will see that the default is Automatically enable ‘on the fly’ reprojection if the layers have different CRS. This means that when QGIS detects that you have loaded layers with different CRS, it will automatically re-project them back to a common CRS so they line up with each other. Click OK.

../_images/1369.png
 1. Bu seçeneği kapatın ve neler olacağını görelim. Sağ alt kısımnda Current CRS metnini tıklayın.

../_images/1466.png
 1. Project Properties penceresinde Enable ‘on the fly’ CRS transformation`seçeneğini kaldıralım ve :guilabel:`OK yapalım.

../_images/1561.png
 1. Back in the main QGIS window, you will see the nice World map disappear. This is because the Project CRS changed to North_America_Albers_Equal_Area_Conic and the coordinates and scale are different now. Right-click the united_states layer and select Zoom to Layer.

../_images/1658.png
 1. Şimdi seçili projeksiyonda ABD’yi görüyorsunuz. Dikkat ederseniz ne_10m_admin_0_countries katmanındaki objeler farklı bir projeksiyonda olduğundan ekranda görünmüyorlar. Tekrar Project Properties penceresine gidin ve Enable ‘on the fly’ CRS transformation yeniden etkinleştirin.

../_images/1753.png
 1. Şimdi br raster katman ekleyelim. minisc_gb.zip dosyasını açtığınız klasöre gidin. TIFF (GeoTIFF değil) dosyalarını içeren RGB_TIF_COMPRESSED klasörünü bulun. Bu dosyalarda projeksiyon bilgisi bulunmamaktadır. Bu resimleri CBS amaçları için kullanmak istiyorsak coğrafi referanslama yapmamız gerekir. Bir coğrafi referans 2 farklı bilgi içerir: kaplam ve projeksiyon. Kaplamlar genellikle World dosyası olarak saklanır ve .tfw or .jgw gibi uzantılara sahip olur. Birçok CBS yazılımı gibi QGIS de görüntüyle aynı klasörde bulunmak ve aynı isimde olmak şartıyla bu world dosyalarını okuyabilir. Bazı raster dosyaları için .tfw bilgisi ayrı bir klasör içinde georeferencing_files adıyla saklanır.

../_images/1851.png
 1. georeferencing_files klasörü altındaki ESRI_TFW_FILES klasörünü açın. .tfw dosyaları metin dosyalarıdır. Bir tanesini Notepa gibi bir metin editörü ile açın.

../_images/1943.png
 1. World dosyaları bazı rakamlar içeren 6 satırdan oluşur. Aşağıda açıklandığı üzere her satır raster dosyası hakkında bilgi içerir. Bu formatı tanımak faydalı olabilir çünkü bazı raster dosyaları bunu içermez ve eldeki bilgilerden bu dosyayı sizin üretmeniz gerekebilir.

Line 1: A: pixel size in the x-direction in map units/pixel
Line 2: D: rotation about y-axis
Line 3: B: rotation about x-axis
Line 4: E: pixel size in the y-direction in map units
Line 5: C: x-coordinate of the center of the upper left pixel
Line 6: F: y-coordinate of the center of the upper left pixel
../_images/2038.png
 1. georeferencing_files klasöründen MiniScale_(standard)_R17.tfw dosyasını RGB_TIF_COMPRESSED klasörüne kopyalayın. Bu sayede QGIS aynı klasörde oldukları için bu dosyayı kullanabilir.

../_images/2181.png
 1. QGIS ana penceresinde Layer ‣ Add Layer ‣ Add Raster Layer… adımlarını takip edin. MiniScale_(standard)_R17.tif dosyasını bulup Open yapın.

../_images/2237.png
 1. Birleşik Krallık Harita Kurumu dosyaları British National Grid projeksiyonundadır. Coordinate Reference System Selector penceresinde british national arayın ve OSGB 1936 / British National Grid (EPSG:27700) seçip OK yapın.

../_images/2333.png
 1. MiniScale_(standard)_R17 katmanı yüklendiğinde sağ tıklayıp Zoom to layer seçin.

../_images/2432.png
 1. Raster katmanın ne_10m_admin_0_countries üzerine geldiğini göreceksiniz. Eşzamanlı dönüşüm etkin olduğundan MiniScale_(standard)_R17 katmanı dinamik olarak EPSG:4326 projeksiyonuna dönüştürülüp diğer katmanlarla aynı projeksiyona sahip olacak şekilde ayarlanmıştır.

../_images/2530.png
comments powered by Disqus