QGIS Eğitim Kaynakları

QGIS Projesi yazılımın kendisini kullanmanın yanında CBS tekniklerini de öğrenebileceğiniz birçok doküman ve kaynak üreten dinamik bir topluluğa sahiptir. Aşağıda bunlardan seçilmiş bazı dış kaynakları bulabilirsiniz.

Resmi Dokümantasyon

Kitaplar

Blogs and Online Resources

Free Video Tutorials

Free Online Courses

comments powered by Disqus