Nokta Verılerın Enterpolastonu (QGIS3)

Enterpolasyon, ayrık noktalardan kesintisiz bir yüzey oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir CBS tekniğidir. Pek çok gerçek dünya fenomeni süreklidir - yükseklikler, karalar, sıcaklıklar, vb. Bu yüzeyleri analiz için modellemek istersek, yüzey boyunca ölçü almak olanaksızdır. Bu nedenle, arazi ölçüleri yüzey boyunca çeşitli noktalarda yapılır ve ara değerler, “enterpolasyon” adı verilen bir işlemle arılır. QGIS’de enterpolasyon, İşlem araç kutusundaki yerleşik enterpolasyon araçları kullanılarak gerçekleştirilir.

Ödeve genel bakış

Teksas’taki Arlington Gölü için saha derinlik ölçüleri alacağız ve bu ölçülerden bir yükseklik rölyef haritası ve eşyükseklik eğrileri oluşturacağız.

Öğreneceğiniz diğer beceriler

 • Nokta verilerden eşyükseklik eğrileri oluşturma

 • Bir raster katmandan veri-yok değerlerini maskeleme

 • Bir vektör katmana etiket ekleme

Verileri al

Texas Water Development Board provides the shapefiles for completed lake surveys.

Download the 2007-12 survey shapefiles for Lake Arlington.

Kolaylık olması için, bu eğiticide kullanılan örnek verileri aşağıdaki bağlantıdan doğrudan indirebilirsiniz.

Shapefiles.zip

Veri Kaynakları: [TWDB]

Prosedür

 1. QGIS’i açın, :guilabel:’Tarayıcı’ da Arlington_Soundings_2007_stpl83.shp ‘’ katmanını bulun ve ekrana sürükleyin.

../../_images/190.png
 1. Bir :guilabel:’Select Transformation of Arlington_Soundings_2007_stpl83` iletişim kutusu görünecektir, seçimi varsayılan olarak bırakın ve :guilabel:` OK` tıklayın.

../../_images/259.png
 1. The layer will be added, now locate and drag the Boundary2004_550_stpl83.shp layer to canvas.

../../_images/329.png
 1. The layer will be added to the canvas, now turn off this layer to visualize the Arlington_Soundings_2007_stpl83 .

../../_images/413.png
 1. guilabel:’Yakınlaştır` simgesine tıklayın ve ekranda küçük bir alan seçin. Yaklaştıkça noktaları göreceksiniz. Her nokta, konumu bir DGPS ekipmanı ile kaydedilen bir Derinlik Sondası yapılan okumayı temsil eder.

../../_images/513.png
 1. Select the Identify tool and click on a point. You will see the Identify Results panel show up on the left with the attribute value of the point. In this case, the ELEVATION attribute contains the depth of the lake at the location. As our task is to create a depth profile and elevation contours, we will use these values as input for the interpolation.

../../_images/613.png
 1. From Browser locate and drag the Islands_2004_550_stpl83.shp layer to canvas.

../../_images/712.png
 1. Katman çizime eklenecektir, bu katman bölgedeki sabit bir yüksekliğe sahip olması gereken (enterpolasyon yapılmaması gereken) adalar hakkında bilgi içerir.

../../_images/812.png
 1. From the Processing Toolbox, search and locate the Interpolation ‣ TIN Interpolation tool. Double-click to launch it.

Not

Enterpolasyon sonuçları, seçtiğiniz yöntem ve parametrelere göre önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. QGIS enterpolasyonu, enterpolasyon için Düzensiz Ağ Üçgenlemesi (TIN) ve *Ters Mesafe Ağırlıklandırma (IDW) * yöntemlerini destekler. TIN yöntemi genellikle yükseklik verileri için kullanılırken IDW yöntemi, mineral konsantrasyonları, popülasyonlar vb. gibi diğer veri tiplerinin enterpolasyonu için kullanılır. Daha fazla ayrıntı için <https://docs.qgis.org/testing/en/docs/gentle_gis_introduction/spatial_analysis_interpolation.html>`_ QGIS dokümantasyonu Mekansal Analiz modülüne bakınız.

../../_images/912.png
 1. In the TIN Interpolation dialog box, select Arlington_Soundings_2007_stpl83 as the Vector layer, Elevation as the Interpolation attribute. Then click on the Add icon.

../../_images/1018.png
 1. Şimdi, guilabel:”Vektör Katman” olarak “Islands_2004_550_stpl83”, guilabel: “Enterpolasyon özniteliği” olarak “Elevation” öğesini seçin. Ardından: guilabel: “Ekle” simgesine tıklayın. Şimdi katmanın: guilabel:’Tip’ini “Kesme çizgileri’’ olarak değiştirin.

../../_images/1121.png

Not

Kesme çizgisi, yüzey katmanlarını modellerken yükseklikte meydana gelen ani kesintileri modellememizi sağlar. Katman tipinin Kesme çizgisi olarak belirtilmesi, enterpolasyon algoritmasına noktalardan enterpolasyon yapmak yerine adalar için sabit bir yükseklik kullanmasını söyleyecektir.

 1. :guilabel:’Extent’ de ‘…’ üzerine tıklayın ve “Boundary2004_550_stpl83’’ seçin.

../../_images/1219.png
 1. In Output raster size, set the Pixel size X and Pixel size Y to 5. Then click on the ... under Interpolated to save the layer as elevation_tin.tif. Click Run.

../../_images/1317.png
 1. Şimdi çizime yeni bir “elevation_tin” katmanı eklenecektir.

../../_images/1415.png
 1. :guilabel:’İşlem Araç kutusu’ndan :menüseçimi:’GDAL -> Raster çıkarma -> Maska katmanı ile raster kırp’ aracını arayın ve bulun. Başlatmak için çift tıklayın.

../../_images/1514.png
 1. In Clip raster by mask layer dialog box, select elevation_tin as the Input layer, Boundary2004_550_stpl83 as the Mask layer. Then click on the ... under Clipped (mask) to save the layer as elevation_tin_clipped.tif. Click Run.

../../_images/1613.png
 1. Şimdi ekrana yeni bir “elevation_tin_clipped’’ katmanı eklenecek. :guilabel: “Katman stil panelini aç” simgesine tıklayın.

../../_images/1714.png
 1. Set the Symbology to Singleband pseudocolor, click on the arrow in Color ramp and select Invert color ramp, enter 0 in Label precision. Click Classify.

../../_images/1812.png
 1. :guilabel:’İşlem Araç kutusu’dan, :menüseçimi:’GDAL -> Raster çıkarma -> Eşyükseklik eğrisi’ aracını arayın ve bulun. Başlatmak için çift tıklayın.

../../_images/1910.png
 1. In the Contour dialog box, select elevation_tin_clipped as the Input layer, enter 5.000 in the Interval between contour line. Then click on the ... under Contours to save the layer as contour.gpkg. Click Run.

../../_images/2010.png

Not

Aralık, katmanın KRS biriminde belirtilir. Kaynak verilerimiz * EPSG: 2276 NAD83 / Texas North Central (ftUS) * içindedir - bu nedenle eşyükseklik aralığı `` 5 fit ‘’ olarak yorumlanacaktır.

 1. Şimdi ekrana yeni bir katman “eiyüksekl,k eğrisi” eklenecek. guilabel:’Katman stil panelini aç’ simgesine tıklayın. :guilabel:’Etiketler’ konumuna geçin.

../../_images/2113.png
 1. :guilabel:’Değer’ içinde ‘Tek etiket’i seçin, “YÜKS”yi seçin.

../../_images/2212.png
 1. Şimdi :guilabel:’Yerleştirme’ye geçin ve bunu :guilabel:’Mod’da “Kavislı” olarak değiştirin.

../../_images/2310.png
comments powered by Disqus