Giới thiệu

QGIS là phần mềm GIS mã nguồn mở với nhiều tính năng nâng cao. Tài liệu này là hệ thống các hướng dẫn cũng như kỹ thuật giúp bạn sử dụng QGIS cho các vấn đề GIS thường gặp

Bạn có thể sử dụng các tài liệu hướng dẫn này như một khóa tự học phần mềm rất chi tiết. Tuy nhiên, mỗi phần hướng dẫn sẽ tương đối độc lập với nhau, do vậy, những người đã quen thuộc với QGIS có thể sử dụng ngay bất kỳ phần nào.

Bạn cũng có thể xem Các nguồn học QGIS với nhiều tài liệu khác giúp bạn học QGIS.

Mở rộng và Đóng góp

Tài liệu được chèn vào bằng reStructuredText. Mã nguồn của reST có thể tìm trong github.

Contributors

Chuyển ngữ

Nếu bạn muốn dịch các tài liệu hướng dẫn này sang ngôn ngữ của mình, xin hãy Tham gia vào nhóm Transifex.

Các hướng dẫn này cũng có mặt trong các ngôn ngữ sau:

 • Chinese (Taiwan) (Translation by: Whyjay Zheng)

 • Dutch (Translation by: Dick Groskamp)

 • Finnish (Translation by: Kari Salovaara)

 • French (Translation by: Sylvain Dorey, Allan Stockman, Delphine Petit, Alexis Athlani, Florian Texier, Quentin Paternoster)

 • German (Translation by: Michael Gieding)

 • Greek (Translation by: Christina Dimitriadou, Paliogiannis Konstantinos, Tom Karagkounis, Despoina Karfi)

 • Indonesian (Translation by: Maruli Tua Manullang, Bakhtiar Arif)

 • Italian (Translation by: Pino Nicolosi a.k.a Rattus, Francesco Pirotti)

 • Korean (Translation by: SongHyun Choi, Jung Eun Jang, Rosa Ahn, Haeseon Shin)

 • Portuguese (Brazil) (Translation by: Narcélio de Sá, Wesley Kevin Souto do Vale)

 • Romanian (Translation by: Sorin Călinică)

 • Russian (Translation by: Marina Pavlova, Ilya Trofimov, Fayçal Fatihi, Константин Сергеевич)

 • Slovenian (Translation by: Kristof Ostir)

 • Spanish (Translation by: Juan Carlos Méndez, Felipe Raimann, Antonio Mireles)

 • Thai (Translation by: Phondanai Khanti)

 • Turkish (Translation by: Birkan, Tayfun Akçayır, Emrullah Karahasanoğlu, İnci Yalçın)

 • Ukrainian (Translation by: Igor Konovalov)

 • Vietnamese (Translation by: Hang Nguyen Thuy)

Bản quyền

Công trình này được đăng ký theo Creative Commons Attribution 4.0 International License

Theo đăng ký này, bạn được quyền sử dụng, chia sẻ và chỉnh sửa tài liệu theo bất kỳ cách nào bạn thấy phù hợp và thậm chí có thể sử dụng vì mục đích thương mại. Bạn chỉ cần ghi rõ nguồn tác giả gốc.

Copyright (c) 2020 Ujaval Gandhi

comments powered by Disqus