Nitelikler ile Çalışma

GIS verilerinin iki bölümü vardır - özellikler ve nitelikler. Nitelikler, her özellik hakkında yapılandırılmış verilerdir. Bu eğitim QGIS’de nitelikleri nasıl görüntüleyeceğinizi ve temel sorguları nasıl yapacağınızı gösterir.

Göreve Genel Bakış

Bu eğitimdeki veri seti, dünyadaki yerleşim bölgeleri hakkında bilgi içermektedir. Görev, dünyada nüfusu 1.000.000’dan fazla olan tüm başkentleri sorgulamak ve bulmaktır.

Öğreneceğiniz diğer beceriler

  • İfadeleri kullanarak bir katmandaki özellikleri seçme.

  • Attributes araç çubuğunu kullanarak bir katmandaki özellikleri kaldırma.

  • Bir katmandaki özelliklerin bir alt kümesini görüntülemek için Query Builder’ı kullanma.

Veriyi elde etme

Natural Earth’de yerleşim yerleri veri setleri <http://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-cultural-vectors/10m-populated-places/>_mevcuttur. Basit (daha az sütun) veri setini indirin. <http://www.naturalearthdata.com/http//www.naturalearthdata.com/download/10m/cultural/ne_10m_populated_places_simple.zip>_

Kolaylık sağlamak için, aşağıdaki bağlantıdan doğrudan veri setlerinin bir kopyasını indirebilirsiniz:

ne_10m_populated_places_simple.zip <http://www.qgistutorials.com/downloads/ne_10m_populated_places_simple.zip>

Veri Kaynağı : [NATURALEARTH]

İşlem Basamakları

  1. Veriyi indirdikten sonra QGIS’i açın. Layer –> Add Layer –>Add Vector Layer.

../_images/1140.png
  1. Browse’u tıklayın ve verileri indirdiğiniz klasöre gidin.

../_images/298.png
  1. İndirilen zip dosyasını ne_10m_populated_places_simple.zip. bulun. Dosyayı sıkıştırmanız gerekmiyor. QGIS zip dosyalarını doğrudan okuma yeteneğine sahiptir. Dosyayı seçin ve Open’ı tıklayın.

../_images/348.png
  1. Seçilen katman şimdi QGIS’e yüklenecek ve dünyanın nüfus yoğunluğunu temsil eden birçok nokta göreceksiniz.

../_images/435.png
  1. Katmanı sağ tıklayın ve Open Attribute Table’ı seçin.

../_images/536.png
  1. Çeşitli nitelikleri ve değerlerini keşfedin.

../_images/634.png
  1. Nüfusun her özelliği ile ilgileniyoruz, bu nedenle pop_max aradığımız alan. Sütunu, azalan düzende sıralamak için alan başlığına iki kez tıklayabilirsiniz.

../_images/733.png
  1. Şimdi, bu niteliklerde sorguyu gerçekleştirmeye hazırız. QGIS, sorguları gerçekleştirmek için ifadeler gibi SQL kullanır. Select features using an expression’a tıklayın.

../_images/832.png
  1. Select By Expression penceresinde Fields and Values bölümünü genişletin ve pop_max ifadesini çift tıklayın. Yandaki ifade bölümüne eklendiğini fark edeceksiniz. Alan değerlerinden emin değilseniz veri setindeki özellik değerlerinin neler olduğunu görmek için Load values all unique’i tıklayabilirsiniz. Bu alıştırma için, nüfusu 1000000’dan fazla olan yerlerin tüm özelliklerini bulmaya çalışıyoruz.Bu nedenle ifadeyi aşağıdaki gibi tamamlayın ve Select’i tıklayın.

"pop_max" > 1000000
../_images/930.png
  1. Close’a tıklayın ve ana QGIS penceresine dönün. Noktaların bir alt kümesinin şimdi sarı renkte sunulduğunu göreceksiniz. Bu sorgumuzun sonucudur ve veri setlerinden  pop_max nitelik değeri 1000000’dan fazla olan tüm yerleri görüyorsunuz.

../_images/1031.png
  1. Bu alıştırmanın amacı, başkent olan yerleri bulmaktır. Bu verileri içeren alan adm0cap’dir. 1 değeri, yerin bir başkent olduğunu gösterir. Bu ölçütü and operatörünü kullanarak önceki ifademize ekleyebiliriz. Sorgumuzu yalnızca başkentlerde olan yerleri seçmek için hassaslaştıralım. Attiribute Table’daki Select feature using an expression düğmesini tıklayın ve ifadeyi aşağıdaki gibi girin ve Select’i ve ardından Close’u tıklayın.

"pop_max" > 1000000 and "adm0cap" = 1
../_images/1141.png
  1. Ana QGIS penceresine geri dönün. Şimdi seçili noktaların daha küçük bir alt kümesini göreceksiniz. Bu, ikinci sorgunun sonucudur ve veri setindeki nüfusu 1000000’dan fazla olan yerlerin yanı sıra ülke başkentlerini gösterir. Bu veri alt kümesiyle ilgili daha fazla analiz yapmak isteseydik, bu seçimi kalıcı hale getirebiliriz. ne_10m_populated_places_simple katmanını sağ tıklayın ve Properties’i seçin.

../_images/1231.png
  1. General sekmesinde, Query Builder’ı tıklayın.

../_images/1328.png
  1. Daha önce girdiğiniz ifadeyi girin ve Tamam’ı tıklayın.

"pop_max" > 1000000 and "adm0cap" = 1
../_images/1427.png
  1. Ana QGIS penceresinde, geri kalan kısımların kaybolduğunu göreceksiniz. Artık bu katmanda başka analizler yapabilirsiniz ve yalnızca ifademizle eşleşen özellikler kullanılacaktır. Noktaların hala sarı renkte olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni hala seçilmiş olmalarıdır. Attributes araç çubuğunun altındaki Deselect Features from All Layers düğmesini bulun ve üzerine tıklayın.

../_images/1525.png
  1. Noktaların artık seçilmediğini ve orijinal rengiyle sunulduğunu göreceksiniz.

../_images/1624.png
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License