Mekansal Katman Birşleştirme (Spatial Join)

Katman Birleştirme klasik bir CBS problemidir ve basitçe özniteliklerin bir katmandan diğerine mekansal ilişkileri doğrultusunda aktarılmasıdır. Bu işlem QGIS ** Öznitelikleri Konuma Göre Birleştir ** aracı ile gerçekleştirilmektedir.

Göreve Genel Bakış

İki katman kullanacağız: New York şehri yerleşimlerini gösteren bir shape dosyası ve şehirdeki bakımevlerini gösteren bir shape dosyası. Mekansam birleştirme tekniği ile her yerleşim yerindeki bakımevi toplam kapasitesini hesaplayacağız.

Öğreneceğiniz diğer beceriler

 • Bir katmanın öznitelik tablosundan bazı sütunları silmek.

Verinin Elde Edilmesi

NYC Open Data Portal New York şehri için kapsamlı bir açık veri kaynağıdır.

 1. Portaldaki dışa aktar (Export) seçeneğini kullanarak Borough Boundaries zip dosyasını indirin.

../_images/1102.png
 1. Download the Nursing Homes zip file using the Export option on the portal.
../_images/247.png

Kolaylık açısından bu verileri aşağıdaki bağlantıları kullanarak doğrudan indirebilirsiniz.

nybb_12c.zip

OEM_NursingHomes_001.zip

İşlem Basamakları

 1. Layer ‣ Add Vector Layer menüsüne gidip nybb_12c.zip dosyasını seçerek Open tıklayın.

../_images/328.png
 1. nybb.shp katmanını seçerek OK butonuna tıklayın.

../_images/420.png
 1. OEM_NursingHomes_001.zip dosyası için 3. ve 4. adımları tekrarlayarak``OEM_NursingHomes_001.shp`` katmanını ekleyin. Her iki katman da eklenince OEM_NursingHomes_001 katmanını sağ tıklayıp Open Attribute Table seçeneğini tıklayın.

../_images/521.png
 1. Öznitelik alanlarını gözden geçirin. Amacımız her bölge için toplam bakımevi kapasitesini bulmak olduğundan Capacity alanını sınırlar katmanı ile ilişkilendirmek için kullanabiliriz.

../_images/620.png
 1. Vector ‣ Data Mangement Tools ‣ Join attributes by location menüsüne gidin.

../_images/719.png
 1. Target vector layer bizim öznitelik eklemek istediğimiz katmanı gösterir. Bu örnekte sınır katmanı olarak nybb seçin. Join vector layer olarak bakımevlerini gösteren OEM_NursingHomes_001 katmanını seçin. Toplamları bulmak istediğimizden sırasıyla Take summary of intersecting features ve choose Sum seçin. Yeni oluşturulacak deosya için nyc_borough_join.shp yazın. guilabel:Output table altında Keep all records` seçin.

../_images/818.png
 1. İşlem tamamlandığında oluşturulan katmanın eklenmesi için Yes tıklayın. nyc_borough_join katmanı nybb katmanından ve mekansal olarak birleştirilen OEM_NursingHomes_001 katmanından alanlar içermelidir. Sağ tıklayıp Open Attribute Table seçerek kontrol edin.

../_images/916.png
 1. Öznitelik tablosunda SUMCapacit alanı göreceksiniz. Bu alan her yerleşim yeri için Capacity alan toplamlarını içerir.

../_images/1017.png
 1. Hedefimize ulaştık ancak verimizde fazladan alanlar da bulunuyor. Haydi bunları temizleyelim. Sırasıyla Toggle editing ve Delete column butonlarını tıklayın.

../_images/1120.png
 1. Control-A ile tüm sütunları seçin ve Control basılı tutarak kalmasını istediğiniz sütunları çıkarın. En son OK tıklayın.

../_images/1219.png
 1. Değişiklikleri kaydetmek için öznitelik tablosunda Toggle editing butonunu tıklayın.

../_images/1316.png
 1. QGIS ana ekranında Identify ile katmanın istenilen sütun özellikleri sahip olup olmadığını kontrol edin.

../_images/1415.png
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License