Çizgi Uzunluğunu ve İstatistiklerini Hesaplama

QGIS uzunluk, alan, çevre vb. özelliklerin geometrisine dayanan çeşitli özellikleri hesaplamak için yerleşik işlevlere sahiptir. Bu eğitim, her özelliğin uzunluğunu gösteren bir değere sahip bir sütun eklemek için ** Field Calculator ** ‘ın nasıl kullanılacağını gösterecektir.

Göreve Genel Bakış

Kuzey Amerika’daki demiryolu hatlarının şekil çizgilerini kullanacağız ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki demiryollarının toplam uzunluğunu belirlemeye çalışacağız.

Öğreneceğiniz diğer beceriler

 • Özellikleri seçmek için ifadeleri kullanma.

 • Bir katmanın Coğrafi Konumdan Projected Coordinate Reference System’e (CRS) yeniden yansıtılması.

 • Bir katmandaki bir özniteliğin değerlerine ait istatistikleri görüntüleme.

Veriyi elde edin

Natural Earth <http://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-cultural-vectors/railroads/>`_ bir kamu malı demiryolu veri setine sahiptir. Portaldan <http://www.naturalearthdata.com/http//www.naturalearthdata.com/download/10m/cultural/ne_10m_railroads_north_america.zip>`_ Kuzey Amerika ek zip dosyasını indirin.

Kolaylık sağlamak için, veri setinin bir kopyasını doğrudan aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

ne_10m_railroads_north_america..zip

Veri Kaynağı : [NATURALEARTH]

İşlem Basamakları

 1. Menüden Layer –> Add Vector Layer seçin.

../_images/140.png
 1. ne_10m_railroads_north_america.zip dosyasını bulun ve OK tıklayın.

../_images/227.png
 1. In the Select layers to add... dialog, choose ne_10m_railroads_north_america.shp layer.
../_images/324.png
 1. Katman yüklendiğinde, katmanın tüm Kuzey Amerika için demiryollarını temsil eden çizgilere sahip olduğunu fark edeceksiniz. Sadece Amerika Birleşik Devletleri demiryolları için hat uzunluklarını hesaplamak istediğimizden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan hatları seçmemiz gerekiyor. Katmanı sağ tıklayın ve `Attribute Table`ı seçin.

../_images/411.png
 1. Katman sov_a3 adında bi özniteliğe sahiptir. Bu, ülkenin girilen belirli bir özelliğinin 3 harfli kodudur. ABD’deki özellikleri seçmek için bu niteliğin değerini kullanabiliriz.

../_images/511.png
 1. Attribute Table penceresinde Select features using an expression butonuna tıklayın.

../_images/610.png
 1. Yeni bir Select By Expression penceresi açılacak. Functions list bölümünde Fields and Values altında sov_a3 ü bulun. Expression metin alanına eklemek için çift tıklayın. "sov_a3" = 'USA' yazarak ifadeyi tamamlayın. `Select`i , ardından `Close`u tıklayın.

../_images/710.png
 1. QGIS ana penceresine dönün, ABD’deki tüm çizgilerin seçildiğini ve sarı renkte göründüğünü göreceksiniz.

../_images/88.png
 1. Şimdi seçimimizi yeni bir şekil dosyasına kaydedelim. ne_10m_railroads_north_america katmanına sağ tıklayın ve Save Selection As... i seçin.

../_images/910.png
 1. Browse`u tıklayın ve output dosyasını ``usa_railroads.shp` olarak isimlendirin. Ayrıca katmanın CRS’ni değiştirmek istiyoruz. CRS’nin yanındaki `Browse`a tıklayın.

Not

Hesaplama için bir özelliğin geometrisini kullanan yerleşik işlevler, katmanın CRS birimlerini kullanır. EPSG:4326 gibi Geographic Coordinate Reference System(CRS), birim olarak ** derece ** değerine sahiptir. Bu nedenle, uzunluk özelliği ** derece ** ve alan ** kare cinsinden** - anlamsızdır. Bu tür hesaplamaları gerçekleştirmek için, ** metre ** veya ** feet ** birimleri olan bir Projected Coordinate Reference System kullanmanız gerekir.

../_images/108.png
 1. Uzunluğun hesaplanmasıyla ilgilendiğimiz için, bir projeksiyon eşitliği seçelim. Filter arama kutusuna north america equ yazın. Aşağı bölmedeki sonuçlarda, CRS olarak North_America_Equidistant_Conic EPSG:102010 seçin. OK tıklayın.

../_images/1114.png
 1. Save vector layer as... penceresinde Add saved file to map`i işaretleyin ve `OK tıklayın.

../_images/1212.png
 1. Dışa aktarma işlemi tamalandığında, QGIS’de yüklenen yeni bir katman usa_railroads göreceksiniz. Artık ihtiyacımız olmadığından ne_10m_railroads_north_america katmanını kapatmak için yanındaki kutunun işareti kaldırabilirsiniz.

../_images/1311.png
 1. usa_railroads katmanına sağa tıklayın ve Open Attribute Table ı seçin.

../_images/1410.png
 1. Şimdi her özelliğin uzunluğuna sahip bir sütun eklemenin zamanı geldi. Katmanı düzenleme moduna getirerek: Toggle editing butonuna tılayın. Düzenleme modundayken Open field calculator butonuna tıklayın.

../_images/1510.png
 1. Field Calculator`da, `Create a new field işaretleyin. Output field name olarak length_km girin. Output field type olarak Decimal number (real) seçin. Precision`ı 2 olarak değiştirin. `Function list bölümünde Geometry altında $length i bulun. Expression a eklemek için çift tıklayın. Bizim CRS katmanımız ** metre ** biriminde ve biz de ** km ** cinsinden çıkışı istediğimiz için ifadeyi `` $ length / 1000`` olarak tamamlayın. OK tıklayın.

../_images/169.png
 1. Attribute Table`a geri dönün. yeni bir sütun `length_km olduğunu göreceksiniz. Attribute table’daki değişiklikleri kaydetmek için Toggle editing butonuna tıklayın.

../_images/178.png
 1. Katmanımızdaki her bir çizginin uzunluğunu elde ettiğimize göre , tümünü kolayca toplayarak ‘’ Toplam ‘’ uzunluğu bulabiliriz. Vector –> Analysis Tools –> Basic Statistics e gidiniz.

../_images/189.png
 1. Input Vector layer`i ``usa_railroads` olarak seçin. Target field olarak length_km seçiniz ve OK tıklayın. Çeşitli istatistikler göreceksiniz. Sum değeri, bulmaya çalıştığımız demiryollarının toplam uzunluğudur.

Not

Farklı bir projeksiyon seçilirse, bu cevap biraz değişecektir. Pratikte, yollar ve diğer doğrusal özellikler için hat uzunlukları yerde ölçülmekte ve veri setine nitelik olarak verilmektedir. Bu yöntem, böylesi nitelik yokluğunda ve gerçek çizgi uzunluklarının bir yaklaşımı olarak çalışır.

../_images/196.png
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License