การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ สเปรดชีต หรือ CSV

ในหลายๆ ครั้ง ข้อมูล GIS จะอยู่ในรูปแบบตารางเช่นมาจาก สเปรดชีตของโปรแกรม Excel หากคุณต้องการลิสต์พิกัด เส้นรุ้ง/เส้นแวง คุณสามารถนำเข้าข้อมูลนี้มาใช้ในโปรแกรมได้เช่นกัน

ภาพรวมของงาน

เราจะนำเข้าข้อมูลแผ่นดินไหวจากไฟล์ข้อความเข้าสู่ QGIS

ข้อมูลที่ต้องใช้

NOAA’s National Geophysical Data Center มีชุดข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวละเอียดมาก ซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่ช่วงยุด 2150 ปีก่อนคริสกาล - หามายังไงฟะ, ผู้แปล. Learn more.

ดาวน์โหลดข้อมูล Significant Earthquake Database

เพื่อความสะดวก คุณสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลทั้งสองชุดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้:

signif.txt

แหล่งข้อมูล [NGDC]

ขั้นตอนการทำงาน

  1. เรามาดูข้อมูลกันก่อน การที่จะเอาข้อมูลเข้ามายังตัว QGIS คุณจะต้องบันทึกเป็นไฟล์ข้อความ ซึ่งมีอย่างน้อย 2 คอลัมน์ ซึ่งมีข้อมูลพิกัด X และ Y ถ้าคุณใช้โปรแกรมประเภทตารางคำนวณ ให้ใช้ Save As เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ Tab Delimited File หรือ Comma Separated Values (CSV) เมื่อคุณได้ข้อมูลมาแล้ว คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความอย่าง Notepad เพื่อดูข้อมูลข้างในได้ ในกรณีข้อมูล Significant Earthquake Database ที่ดาวน์โหลดมานั้น เป็นไฟล์ข้อความและมีข้อมูล ละติจูดและลองกิจูด มาให้แล้ว คุณจะสังเกตได้ว่าแต่ละฟิลด์ถูกแบ่งด้วย แท็บ

../_images/170.png
  1. เปิด QGIS คลิกที่เลือกที่เมนู Layers ‣ Add Delimited Text Layer

../_images/229.png
  1. ในหน้าต่าง Create a Layer from a Delimited Text File คลิกที่ปุ่ม Browse และเลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ในส่วน File format เลือก Custom delimiters และติ๊กถูก Tab จากนั้น ในส่วน Geometry definition ถ้าข้อมูลเรามีพิกัด X และ Y ตัวโปรแกรมจะทำงานให้เราอัตโนมัติ ซึ่งในกรณีของเราคือ LONGITUDE และ LATITUDE แต่เราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ถ้าหากโปรแกรมเลือกให้เราผิด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

Note

ค่าพิกัด X และ Y สามารถทำให้ใครหลายคนสับสนได้โดยง่าย ค่า ละติจูด จะบ่งบอกถึง พิกัดตำแหน่งในแนวทางทิศ เหนือ-ใต้ ซึ่งก็คือเป็นแนวแกน Y เช่นเดียวกะ ลองกิจูด จะบ่งบอกถึง พิกัดตำแหน่งในแนวทางทิศ ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งก็คือเป็นแนวแกน X นั่นเอง

../_images/320.png
  1. คุณจะเห็น error บ้างในหน้าต่างถัดไป ซึ่งเกิดจากการขาดข้อมูลพิกัด X และ Y ในบางข้อมูล ตรงนี้จะช่วยคุณไปแก้ไขข้อมูลในภายหลังได้ แต่ในที่นี้ยังไม่ต้องทำอะไรกับ error นี้

../_images/415.png
  1. ถัดมา หน้าต่าง Coordinate Reference System Selector จะขึ้นมาให้เราเลือก coordinate reference system จากในข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวที่มาในรูปแบบละติจูดและลองกิจูด คุณควรเลือก WGS 84 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

../_images/515.png
  1. ตอนนี้คุณจะเห็นข้อมูลที่คุณนำเข้ามา ปรากฏอยู่บนโปรแกรม QGIS แล้วเรียบร้อย

../_images/614.png
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License