Uvoz podatkov preglednic ali datotek CSV

Podatke za analizo in kartiranje pogosto dobimo v obliki tabel ali preglednic Excel. Če se v tabeli nahajajo stolpci s koordinatami x/y ali lat/long, jo lahko enostavno uvozite v QGIS projekt.

Pregled naloge

Podatke o potresih bomo iz besedilne datoteke uvozili v QGIS.

Pridobivanje podatkov

National Geophysical Data Center, ki deluje v okviru ameriške agencije NOAA je pripravil ogromno bazo podatkov o večljih potresih od leta 2150 p.n.št. Več o bazi.

Poberite besedilno datoteko Significant Earthquake Database.

Kopijo podatkov lahko poberete tudi neposredno s spodnjega naslov:

signif.txt

Vir podatkov [NGDC]

Postopek

  1. Oglejte si originalno datoteko. Če želite tovrstne podatke uvoziti v QGIS, jih morate shraniti v besedilno datoteko z najmanj dvema stolpcema, ki vsebujeta koordinati X in Y. Če uporabljate preglednico, recimo Excel, podatke shranite z ukazom Save As in kot izhodni tip datoteke izberite Tab Delimited File ali Comma Separated Values (CSV). Ko boste podatke izvozili, jih odprite z urejevalnikom (Notepad, Notepad++) in si oglejte vsebino datoteke. V primeru baze Significant Earthquake Database so podatki že v pravi obliki in vsebujejo geografsko dolžino in širino središč potresov, skupaj z ustreznimi atributi. Videli boste, da so polja ločena s tabulatorji.

../_images/170.png
  1. Odprite QGIS. Izberite menu Layers ‣ Add Delimited Text Layer.

../_images/229.png
  1. V pogovornem oknu Create a Layer from a Delimited Text File, kliknite Browse in določite pot do datoteke, ki ste jo pobrali. V delu File format, izerite Custom delimiters in preverite, da je vključen Tab. Polje Geometry definition se bo samodejno zapolnilo, če bo program našel primerne koordinate X in Y. V našem primeru sta to LONGITUDE in LATITUDE. Izbor lahko spremenite, če je program izbral napačna polja. Kliknite OK.

Opomba

Koordinati X in Y je zelo lahko zamešati. Geografska širina (Longitude) določa položaj v smeri sever-jug in je torej koordinata Y. Geografska dolžina (Latitude) pa določa položaj v smeri vzhod-zahod in je koordinata X.

../_images/320.png
  1. V naslednjem pogovornem oknu boste morda dobili nekaj obvestil o napakah. V glavnem gre za manjkajoča polja X ali Y. Napake lahko pregledate in jih odpravite v vhodni datoteki. Za to vadnico pa lahko napake tudi ignorirate.

../_images/415.png
  1. V oknu Coordinate Reference System Selector boste morali izbrati koordinatni sistem. Ker so koordinate podane kot geografske širine in dolžine, izberite WGS 84. Kliknite OK.

../_images/515.png
  1. Podatki, ki ste jih uvozili, se bodo pojavili v glavnem oknu QGISa.

../_images/614.png
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License