Aantal punten in een laag tellen

QGIS heeft geen ingebouwde functie om het aantal punten voor elk object op een laag te berekenen. Maar een zeer handige plug-in, genaamd Vertices Counter, vult dit gat op en voegt nog een aantal handige mogelijkheden toe.

Procedure

  1. Zoek en installeer de plug-in Vertices Counter. Zie Plug-ins gebruiken voor details over het installeren van plug-ins in QGIS.

../_images/120.png
  1. Laad een polygoon- of lijnenlaag in QGIS. Ga naar Vector ‣ Vertices Counter ‣ Vertices Counter.

../_images/216.png
  1. Standaard zal de actieve laag worden geselecteerd onder Layer Selection. U kunt elke andere geladen laag selecteren of ook een laag direct vanaf schijf openen. De plug-in heeft een optie, genaamd Create new column, die een aantal punten als attribuut voor elk object kan toevoegen. Dit is handig in vele gevallen, dus we kunnen die optie selecteren. Klik nu op de knop Count Vertices en het gedeelte Results zal worden gevuld met de telling van het aantal punten voor elk object. U kunt zelfs het Total Vertices zien weergegeven aan de zijkant.

../_images/39.png
  1. Laten we, terug in het hoofdvenster van QGIS, verifiëren of een nieuwe kolom werd toegevoegd aan onze laag. Klik met rechts op de laag en selecteer Attributentabel openen.

../_images/46.png
  1. Zoals u zult opmerken is een nieuwe kolom, genaamd Vertices, toegevoegd aan het einde, met waarden die het aantal punten weergeven voor elk object. Deze klom kan van pas komen als u een query wilt uitvoeren, zoals Selecteer alle objecten met punten > X.

../_images/56.png
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License