Karttadatan digitointi

Digitointi on eräs yleisimmistä yleisistä tehtävistä joita GIS käyttäjän on tehtävä. Useimmiten suuri osa GIS ajasta käytetään digitoidessa rasteridatasta vektoritasoja joita sitten käytetään analysointiin. QGIS ohjelmassa on tehokkaat näytöllä toimivat digitointi- ja muokkausominaisuudet joita tutkailemme tässä oppaassa.

Katsaus tehtävään

Käytämme topograafista rasterikarttaa ja luomme useita vektoritasoja jotka edustavat ominaisuuksia puistosta.

Muita taitoja joita tulet oppimaan

 • Pyramidien tekeminen suuremmille rasteritietojoukoille toimintojen nopeuttamiseksi zoomatessa ja panoroitaessa.

 • Työskentely Spatialite tietokannalla.

Hanki tiedot

Land Information New Zealand (LINZ) tarjoaa topografisia karttoja rastereina mittakaavassa 1:50,000 Uuden Seelannin pääsaarelle ja Chatham saarille.

Lataa GeoTIFF kuvatiedosto Christchurch Topo50 karttojen lataussivulta.

For convenience, you may directly download a copy of the dataset from the link below:

BX24_GeoTifv1-02-clip.tif

Tietojen lähde [LINZ]

Menettely

 1. Mene Tasot ‣ Lisää rasteritaso.... Etsi ladattu BX24_GeoTifv1-02.tif ja klikkaa Open.

../_images/130.png
 1. Tämä on suuri rasterikartta ja voit huomata zoomatessasi tai panoroidessasi karttaa kestää hieman aikaa kun kartta hahmottuu näytölle. QGIS tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun tehdä rastereista paljon nopeammin latautuvia käyttäen Kuva pyramideja. QGIS luo esihahmotettuja kuvakkeita eri resoluutioilla jotka sitten esitetään koko rasterin sijasta. Tämä tekee kartalla suunnistamisesta näppärää ja herkästi reagoivaa. Klikkaa oikealla BX24_GeoTifv1-02 tasoa ja valitse Ominaisuudet.

../_images/223.png
 1. Valitse Pyramidit välilehti. Pidä Ctrl näppäin alhaalla ja valitse kaikki resoluutiot jotka ovat Resoluutiot paneelissä. Jätä muut vaihtoehdot oletusarvoihinsa ja klikkaa Rakenna pyramidit. Kun prosessi on valmis klikkaa

../_images/314.png
 1. Takaisin QGIS pääikkunassa, käytä Lähennä työkalua löytääksesi Hagley Park alueen Christchurchissä. Tämä puistoalueen tulemme digitoimaan.

../_images/410.png
 1. Ennen kuin aloitamme, tulee meidän asettaa oletusarvot Digitoinnin asetukset. Mene Asetukset ‣ Asetukset....

../_images/510.png
 1. Valitse välilehti Digitointi Asetukset ikkunassa. Aseta Oletus kohdistustila arvoon verteksi ja segmentti. Tämä avulla voit kohdistaa lähimpään verteksiin tai viivasegmenttiin. Suosittelen asetukseksi myös Oletus kohdistustilan toleranssi ja Hakusäde kärkipisteiden muokkaukseen asettamista pikseleihin karttayksiköiden sijasta. Tämä varmistaa että kohdistusetäisyys sailyy samana huolimatta zoomauksen asteesta. Tietokoneesi näytön resoluutiosta riippuen voit valita sopivan arvon. Klikkaa OK.

../_images/69.png
 1. Nyt olemme valmiit aloittamaan digitoinnin. Luomme ensin teiden tason puistoalueelta. Valitse Tasot ‣ Uusi ‣ Uusi Spatialite taso.... Voi valita myös Uusi Shapefile taso... jos haluat. Spatialite on avoin tietokanta formaatti ja samnlainen kuin ESRIn geodatabase formaatti. Spatialite tietokanta sisältyy yhteen tiedostoon kovalevylläsi ja voi sisältää eri tyyppisiä spatiaalisia (piste,viiva,monikulmio) ja ei-spatiaalisia tasoja. Tämä tekee sen siirtelyn paikasta toiseen plajon helpommaksi kuin shapefile joukolla. Tässä oppaassa luomme pari monikulmio tasoa ja viivatason, joten Spatialite sopii paremmin. Voit aina ladata spatialite tason ja tallentaa sen shapefile tai missä tahansa muodossa haluatkin.

../_images/79.png
 1. Ikkunassa Uusi Spatialite taso, klikkaa ... näppäint ja tallenna uusi spatialite tietokannan nimeltään nztopo.sqlite. Valitse Tason nimi arvoksi Roads ja valitse Viiva Tyyppi tiedon arvoksi. Pohjan topografinen kartta on EPSG:2193 - NZGD 2000 CRS, joten voimme valita saman teiden tasolle. Merkkaa Luo automaattisesti lisääntyvä primääriavain laatikko. Tämä luo tiedon pkuid attribuuttitauluun ja antaa jokaiselle ominaisuudelle automaattisesti yksilöllisen numeerisen id:n. GIS tasoa perustettaessa tulee päättää attribuuteista joita jokaisessa ominaisuudessa tulee olemaan. Koska tämä on teiden taso haluamme 2 perusattribuuttia - Nimi ja Luokka. Anna Nimi attribuutin Nimi tietoon kappaleessa Uusi ominaisuustieto ja klikkaa Lisää ominaisuustietolistaan.

../_images/89.png
 1. Samalla tavalla luo attribuutti “Luokka” tyyppiä Teksti data. Klikkaa OK.

../_images/99.png
 1. Kun taso on ladattu, klikkaa Vaihda muokkauksen toimintatilaa näppäintä asettaaksesi tason muokkaustilaan.

../_images/109.png
 1. Klikkaa Lisää kohde näppäintä. Klikkaa karttapohjalla lisätäksesi uuden verteksin. Lisää uusia verteksejä tie ominaisuutta pitkin. Kun olet digitoinut tiesegmentin, klikka oikealla ominaisuuden päättämiseksi.

Muista

Voi käyttää hiiren pyörää lähentääksesi tai loitontaaksesi ssamalla kun digitoit. Voi myös pitää hiiren pyörää painettuna ja liikuttaa hiirtä panoroidaksesi karttapohjaa.

../_images/1112.png
 1. Klikaatuasi oikealla ominaisuuden päättämiseksi aukeaa pop-up ikkuna Ominaisuuden attribuutit. Ikkunassa voit antaa uuden juuri luodun ominaisuuden attribuutit. Koska pkuid on automaattisesti lisääntyvä ei sinun tarvitse antaa sille arvoa. Jätä se tyhjäksi ja anna tien nimi kuten se on topokartalla. Valinnaisesti anna tien luokka arvo. Klikkaa

../_images/1211.png
 1. Oletustyyli uudelle viivatasolle on ohut viiva. Muuttakaamme se jotta näemme helpommin digitoidut ominaisuudet karttapohjalla. Klikkaa oikealla Roads tasoa ja valitse Ominaisuudet.

../_images/138.png
 1. Valitse:guilabel:Tyyli välilehti Tason ominaisuudet ikkunassa. Valitse paksumpi viivatyyli kuten Primary ennalta määritellyistä tyyleistä. Klikkaa

../_images/148.png
 1. Nyt näet digitoidun tieominaisuuden helpommin. Klikkaa Tallenna tason muokkaukset tallettaaksesi uuden ominaisuuden levylle.

../_images/158.png
 1. Ennenkuin digitoimme lopt tiet, on tärkeää päivittää eräitä muita asetuksia jotka ovat tärkeitä luotaessa virheetöntä tasoa. Mene Asetukset ‣ Kohdistusvaihtoehdot....

../_images/167.png
 1. Ikkunassa Kohdistus asetukset, merkkaa Mahdollista topologian muokkaus. Tämä valinta monikulmioiden tasojen yleisten rajojen oikeellisen hallinnan. Merkkaa myös Ota kohdistaminen käyttöön risteyksessä joka sallii kohdistamisen taustatason risteyksessä.

../_images/176.png
 1. Nyt voi klikata Lisää kohde näppäintä ja digitoida muut tiet puiston alueella. Muista klikata Tallenna tason muokkaukset kun olet lisännyt ominaisuuden työsi tallentamiseksi. Käyttökelpoinen työkalu helpottamaan digitointia on Solmutyökalu. Klikkaa Solmutyökalu näppäintä.

../_images/187.png
 1. Kun solmutyökalu on aktivoitu klikkaa jotain ominaisuuksista nähdäksesi verteksit. Klikkaa jotain verteksiä valitaksesi sen. Verteksin väri muuttuu kun se on valittu. Voit liikuttaa verteksiä klikkaamalla ja pitämällä hiiren näppäintä. Tämä on hyödyllistä kun haluat tehdä korjauksia kun ominaisuus on luotu. Voit myös poistaa valitun verteksin klikkamalla ja Delete näppäimellä. (Option+Delete mac:ssä)

../_images/195.png
 1. Kun olet lopettanut kaikkien teiden digitoinnin, klikkaa Vaihda muokkauksen toimintatilaa näppäintä.

../_images/203.png
 1. Nyt perustamme monikulmiotason jossa puiston rajat. Siirry valikossa Tasot ‣ Uusi ‣ Uusi Spatialite taso.... Valitse nztopo.sqlite tietokanta alasvetolistasta. Nimeä uusi taso Parks. Valitse Monikulmio Tyyppi tietoon. Luo uusi attribuutti Nimi. Klikkaa OK.

../_images/2110.png
 1. Klikkaa Lisää kohde näppäintä ja klikkaa karttapohjaa lisätäksesi monikulmion verteksin. Digitoi monikulmio joka esittää puistoa. Varmista että kohdistat teiden vertekseihin niin ettei synny välejä puistomonikulmion ja tieviivojen väliin. Klikkaa oikealla päätääksesi monikulmion digitoinnin.

../_images/224.png
 1. Anna puiston nimi Attribuutit pop-up ikkunassa.

../_images/233.png
 1. Monikulmiotasoille on eräs erittäin hyödyllinen asetus jota kutsutaan nimeltään Vältä risteämiä uusissa monikulmioissa. Mene Asetukset ‣ Kohdistusvaihtoehdot.... Merkkaa laatikko Vältä risteämiä sarakkeessa tason Parks rivillä. Klikkaa OK.

../_images/243.png
 1. Nyt klikkaa Lisää kohde lisätäksesi monikulmion. Käyttäen Vältä risteämiä uusissa monikulmioissa voit nopeasti digitoida uuden monikulmion ilman huolta kohdistuksen onnistumisesta viereiseen monikulmioon.

../_images/252.png
 1. Klikkaa oikealla päättääksesi monikulmion digitoinnin ja attribuuttien antamisen. Maagisesti uusi monikulmio on kutistettu ja kohdistettu tarkasti viereisen monikulmion rajoihin! Tämä on erittäin käyttökelpoista kun digitoidaan monimutkaisia rajoja jollin sinun ei tarvitse olla erityisen täsmällinen ja silti saat topologisesti oikean monikulmion. Klikkaa Vaihda muokkauksen toimintatilaa päättääksesi Parks tason muokkaukseen.

../_images/262.png
 1. Nyt on aika digitoida rakennusten taso. Luo uusi monikulmiotaso``Buildings`` menemällä Tasot ‣ Uusi ‣ Uusi Spatialite taso.

../_images/272.png
 1. Kun Buildings taso on lisätty, sammuta Parks ja Roads tasot siten että pelkkä perus topokartta näkyy. Valitse Buildings taso ja klikkaa Vaihda muokkauksen toimintatilaa.

../_images/262.png
 1. Rakennusten digitointi voi olla työteliäs tehtävä. Voi olla myös vaikeaa lisätä verteksejä käsin siten että reunat olisivat kohtisuorassa ja muodostaisivat suorakulmion. Käytämme liitännäistä nimeltään Rectangles Ovals Digitizing auttamaan tässä tehtävässä. Katso Liitännäisiä käyttämään tutustuaksesi kuinka etsiä ja asentaa liitännäisiä, Kun Rectangles Ovals Digitizing liitännäinen on asennettu näet uuden työkalurivin ilmestyvän kasttapohjan ylle.

../_images/291.png
 1. Lähennä alueelle jossa rakennuksia ja klikkaa Rectangle by Extent näppäintä. Klikka ja vedä hiirellä piirtääksesi täydellisen suorakulmion. Samalla tavoin lisää loputkin rakennukset.

../_images/301.png
 1. Huomaat etteivät kaikki rakennukset ole pystysuorassa: Meidän tulee piirtää suorakulmio kulmassa joka vastaa rakennuksen pohjaa. Klikkaa

../_images/315.png
 1. Klikkaa rakennuksen keskellä ja vedä hiirellä piirtääksesi pystysuoran suorakulmion.

../_images/321.png
 1. Meidän tulee kiertää tätä suorakulmiota vastaamaan topokartan kuvaa. Kiertotyökalu on käytettävissä Kehittynyt digitointi työkaluriviltä. Klikkaa oikealla tyhjällä kohdalla työkalujen alueella ja ota käyttöön Kehittynyt digitointi työkalurivi.

../_images/331.png
 1. Klikkaa Kierrä ominaisuutta/ominaisuuksia näppäintä.

../_images/341.png
 1. Käytä Valitse yksittäinen kohde työkalua valitaksesi monikulmion jota haluat kiertää. Kun Kierrä ominaisuutta/ominaisuuksia työkalu on aktivoitu näet ristikon monikulmion keskellä. Klikkaa täsmälleen siinä ristikossa ja vedä hiirtä pitäen vasenta näppäintä alhaalla. Esikatselu kierretystä ominaisuudesta tulee näkyville. Päästä hiiren näppäimestä kun monikulmio vastaa rakennuksen pohjaa.

../_images/351.png
 1. Tallenna muokkaukset ja klikkaa Vaihda muokkauksen toimintatilaa kun olet digitoinut kaikki rakennukset. Voit muuttaa vetämällä tasojen järjestystä Tasot paneelissa.

../_images/361.png
 1. Digitointi tehtävä on nyt valmis. Voi kokeilla muotoilu- ja nimiöintivaihtoehtoja tasojen ominaisuuksissa ja luoda mukavalta näyttävän kartan nyt digitoimillasi datoilla.

../_images/371.png
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License