Batch Processing using Processing Framework (QGIS2)

Varoitus

A new version of this tutorial is available at Batch Processing using Processing Framework (QGIS3)

QGIS 2.0 toi esiin uuden konseptin nimeltään Processing toiminnot. Aiemmin tunnettuna nimellä Sextante, Processing toiminnot luovat ympäristön QGISiin jossa on mahdollista suorittaa natiiveja ja kolmannen osapuolen tiedonkäsittelyn algoritmeja. Se sisältää eräkäsittely rajapinnan jolla on helppo suorittaa algoritmeja usealla eri tasolla. Eräkäsittely on käyttökelpoinen työkalu joka säästää manuaalista työtä ja helpottaa toistuvien tehtävien suorittamista.

Katsaus tehtävään

Otamme muutamia globaaleja vektoritasoja ja leikkaamme ne Afrikan ulottuvuuksille yhdellä eräkäsittelyn komennolla.

Muita taitoja joita tulet oppimaan

 • Dissolve (merge) polygons from a layer that have the same attribute.

Hanki tiedot

Natural Earth has several global vector layers. Download the following layers

Once downloaded, unzip and extract all the shapefiles in a single folder.

Tietojen lähde: [NATURALEARTH]

Menettely

 1. Mene Tasot ‣ Lisää vektoritaso….

../_images/1154.png
 1. Browse to the downloaded Admin 0 Countries shapefile ne_10m_admin_0_countries.shp and click Open.

../_images/2127.png
 1. As our task is to clip the global layers to the boundary of Africa, we need to first prepare a layer containg a polygon for the entire continent. The countries layer has an attribute called CONTINENT. We can use a geoprocessing concept called Dissolve to merge all countries that have the same continent value and merge them to a single polygon.

../_images/359.png
 1. Open the Dissolve tool from Vector ‣ Geoprocessing Tools ‣ Dissolve.

../_images/436.png
 1. Select ne_10m_admin_0_countries as the Input vector layer. The Dissolve field would be CONTINENT. Name the output file as continents.shp and check the box next to Add result to convas.

Muista

If you want to merge ALL polygons regardless of their attributes, you can select – Dissolve All – as the Dissolve field. This will combine all polygons in the layer and give you a single aggregate polygon.

../_images/534.png
 1. The dissolve processing may take a while. Once the process finishes, you will see the new continent layer added to QGIS. Use the Select Single Feature tool from the toolbar and click on Africa to select the polygon representing the continent.

../_images/633.png
 1. Right-click the continents layer and select Save Selection As….

../_images/733.png
 1. Name the output file as africa.shp. Since we are only interested in the shape of the continent and not any attributes, you may check the Skip attribute creation. Make sure the Add saved file to map box is checked and click OK.

../_images/832.png
 1. Now you will have the africa layer loaded in QGIS containing a single polygon for the entire continent. Now, it’s time to start our batch clip process. Open Processing ‣ Toolbox.

../_images/933.png
 1. Browse all available algorithms and find the Clip tool from QGIS geoalgorithms ‣ Vector overlay tools ‣ Clip. You may also use the Search box to easily find the algorithm as well.

../_images/1040.png
 1. Right-click the Clip algorithm and select Execure as batch process.

../_images/1155.png
 1. In the Batch Processing dialog, the first tab is Parameters where we define out inputs. Click the next to the first row in the Input layer column.

../_images/1243.png
 1. Browse to the directory containing the global transportation layers that you had downloaded. Hold the Ctrl key and select all the layers that you want to clip. You may also use Shift or Ctrl-A to make multiple selection. Click Open.

../_images/1341.png
 1. You will notice that the Input layer columns will be auto-populated with all layers you had selected. You may use Add row button to add more rows and define more inputs. Next, we need to select the layer containing the boundary to clip our input layers. Click the button for the first row and add the africa.shp Clip layer. Since the clip layer is the same for all our inputs, you can double-click the column header Clip layer and the same layer will be auto-filled for all the rows. Next, we need to define our outputs. Click the buton next to the first row in the Clipped column.

../_images/1438.png
 1. Browse the the directory where you want your output layers. Type the filename as clipped_ and click Save.

../_images/1536.png
 1. You will see a new Autofill settings dialog pop up. Select Fill with parameter values as the Autofill mode. Select Parameter to use as Input layer. This setting will add the input file name to the output along with the specified output_ filename. This is important to ensure all the output files have unique names and they do not overwrite each other.

../_images/1634.png
 1. Now we are ready to start the batch procesing. Click Run.

../_images/1731.png
 1. The clip algorithm will run for each of the inputs and create output files are we have specified. Once the batch process finishes, you will see the layers added to QGIS canvas. As you will notice, all the global layers are properly clipped to the continent boundary that we had specified.

../_images/1829.png
comments powered by Disqus