Εκτέλεση xωρικών ενώσεων

Η Χωρική ένωση είναι ένα κλασικό πρόβλημα GIS -η μεταφορά χαρακτηριστικών από το ένα στρώμα στο άλλο με βάση την χωρική σχέση τους. Στο QGIS, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μέσω του εργαλείου ** Γνωρίσματα Συνένωσης με Τοποθεσία **.

Επισκόπηση του έργου

Θα χρησιμοποιήσουμε 2 στρώματα - Ένα αρχείο σχεδίου των ορίων Burough της πόλης της Νέας Υόρκης και ένα ακόμα αρχείο σχεδίου με τοποθεσίες γηροκομείων στην πόλη της Νέας Υόρκης. Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της χωρική ένωσης για να βρούμε τη συνολική χωρητικότητα του κάθε γηροκομείου.

Άλλες δεξιότητες που θα μάθετε

 • Διαγραφή στηλών από τον πίνακα των ιδιοτήτων ενός στρώματος.

Get the data

Το NYC Open Data Portal <https://data.cityofnewyork.us/>` _ είναι μια εξαιρετική πηγή των ελεύθερων δεδομένων για τη Νέα Υόρκη.

 1. Κατεβάστε τα “Όρια Δήμου” <https://data.cityofnewyork.us/City-Government/Borough-Boundaries/tqmj-j8zm>` _ αρχείο zip χρησιμοποιώντας την επιλογή Εξαγωγή στη δικτυακή πύλη.

../_images/1102.png
 1. Κατεβάστε τα Γηροκομεία <https://data.cityofnewyork.us/Health/Nursing-Homes/9tqc-rnkr> _ αρχείο zip, χρησιμοποιώντας την επιλογή Εξαγωγή στη δικτυακή πύλη.

../_images/247.png

For convenience, you may directly download a copy of the datasets from the links below:

nybb_12c.zip

OEM_NursingHomes_001.zip

Διαδικασία

 1. Πάνε στο: menuselection: Layer -> Προσθήκη Vector Layer. Αναζητήστε το αρχείο zip `` nybb_12c.zip`` και επιλέξτε: guilabel: Άνοιγμα.

../_images/328.png
 1. Επιλέξτε το στρώμα `` nybb.shp`` και κάντε κλικ στο: guilabel: OK.

../_images/420.png
 1. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για το άλλο αρχείο `` OEM_NursingHomes_001.zip`` και τοποθετήστε το `` στρώμα OEM_NursingHomes_001.shp``. Μόλις φορτώσουν και τα δύο στρώματα, κάντε δεξί κλικ στο `` στρώμα OEM_NursingHomes_001`` και επιλέξτε: guilabel: Άνοιγμα Χαρακτηριστικών Πίνακα.

../_images/521.png
 1. Εξετάστε τις ιδιότητες που διατίθενται για κάθε χαρακτηριστικό. Δεδομένου ότι το καθήκον μας είναι να υπολογίσουμε τη συνολική χωρητικότητα των γηροκομείων για κάθε δήμο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό ** Χωρητικότητα** που μπορεί να συμμετάσχει στα όρια στρωμάτων .

../_images/620.png
 1. Μετάβαση σε: menuselection: `Διάνυσμα-> Εργαλεία Δεδομένων Διαχειρίσεως -> Ένωση χαρακτηριστικών με τοποθεσία.

../_images/719.png
 1. Η ετικέτα Target vector layer δείχνει το στρώμα στο οποίο θέλουμε να προσθέσουμε τα χαρακτηριστικά. Στην περίπρτωση αυτή, το στρώμα θα είναι αυτό με τα δημοτικά όρια nybb. Η ετικέτα Join vector layer θα είναι το στρώμα με τα γηροκομεία “OEM_NursingHomes_001`` . Δεδομένου οτι θέλουμε να να υπολογίσουμε την χωρητικότητα των γηροκομείων, επιλέξτε την ετικέτα Take summary of intersecting features που θα σας δείξει τα χαρακτηριστικά που τέμνονται και επιλέξτε το Sum. Ονομάστε το εξαγόμενο αρχείο ως nyc_borough_join.shp. Στην ετικέτα Output table επιλέξτε να συμπεριληφθούν όλες οι καταγραφές Keep all records`.

../_images/818.png
 1. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιλέξτε: guilabel: ‘ναι’ όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να προσθέσετε το επίπεδο στο TOC. Το νέο στρώμα nyc_borough_join θα έχει τα χαρακτηριστικά από το στρώμα nybb μαζί με χωρικά ενωμένα χαρακτηριστικά από το στρώμα “OEM_NursingHomes_001”. Κάντε δεξί κλικ στο στρώμα και επιλέξτε: guilabel: `‘Άνοιγμα Πίνακα Χαρακτηριστικών `.

../_images/916.png
 1. Θα δείτε μια στήλη ** SUMCapacit ** στον πίνακα ιδιοτήτων. Αυτό είναι το άθροισμα του χαρακτηριστικού **Χωρητικότητας ** για τα γηροκομεία που εμπίπτουν στο κάθε χαρακτηριστικό δήμο.

../_images/1017.png
 1. Αυτή είναι η απάντηση που ψάχνουμε. Αλλά υπάρχουν επιπλέον στήλες που δεν χρειαζόμαστε στην έξοδό μας. Ας καθαρίσουμε την έξοδό μας. Κάντε κλικ στο κουμπί: guilabel: Αλλαγή Επεξεργασίας και έπειτα στο κουμπί: guilabel:` Διαγραφή στήλης` .

../_images/1120.png
 1. Πατήστε: kBd: Ctrl+Α για να επιλέξετε όλες τις στήλες στο: guilabel:` Διαγραφή Ιδιοτήτων`. Στη συνέχεια κρατήστε πατημένο τον κουμπί: kbd: Ctrlκαι από-επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να κρατήσετε. Κάντε κλικ στο: guilabel: `OK.

../_images/1219.png
 1. Στον πίνακα ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο κουμπί: guilabel: “Αλλαγή Επεξεργασίας” ξανά για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

../_images/1316.png
 1. Επιστροφή στον QGIS καμβά, χρησιμοποιήστε το εργαλείο: guilabel: Εντοπισμός να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο εξόδου έχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για κάθε χαρακτηριστικό δήμου.

../_images/1415.png
comments powered by Disqus

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License